Четверг, 02.02.2023, 22:54
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2021 » Апрель » 29 » Агууехэ Илалтые угтуулан
12:34
Агууехэ Илалтые угтуулан

Генерал Белобородовой дурасхаалай арюун сэбэрэй \йлэдхэлгэ

Yнгэрhэн долоон хоногой пятницын \дын h\\лээр Усть-Ордын Буряадай тойрогой захиргаанай сугтаа  х\дэлдэг эбтэй х\дэлмэригшэд Эрх\\ можын губернаторай орлогшо – Усть-Ордын Буряадай тойрогой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьевой ударидалга доро гимнази-интернадай багшанар ба hурагшадтай хамта генерал Афанасий Павлантьевич Белобородовой нэрээр нэрлэгдэhэн тосхоной гудамжые сэбэрлээ. Энээгээрээ Эрх\\ можодо эгээл т\р\\ш\\лэй тоодо Совет Армиин генералай дурасхаалда зорюулhан Б\хэроссиин субботнигто хамтараа.

Сэбэрлэлгын урда \нгэрhэн митинг дээрэ субботнигто хабаадагшад гудамжын эхиндэ байhан \мсын гэрэй хореодо дурасхаалай самбар тодхообо. Гимназиин дарга Жанна Буянтуевагай хэлэhээр, дурасхаалай доскагай бэлдэлгэдэ ёёрын дураар туhалагшад, гимназиин hурагшад \\схэл гаргаа.

Тойрогой х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев \хиб\\дтэ А.П. Белобородовой намтар богонихоноор хёёрёё. Усть-Орда тосхоной дэбисхэр дээрэ Алайрай аймагhаа гараhан, Советскэ Союзай Герой И.В. Кузнецовой х\ндэдэ зорюулhан гудамжа м\нёё дээрээ \гы гэжэ тэмдэглээ. М\нёё энэ асуудал нютагай захиргаанай хэмжээ дээрэ шиидхэгдэжэ байна.

Митинг дээрэ Варшавска хэлсээнэй сэрэгэй б\лгэм\\дэй ветерануудай эблэлэй т\р\\лэгшэ Николай Потапов нютаг можонуудай хоорондын олониитын эмхиин Германиин сэрэгэй б\лгэмэй ветерануудай эблэлэй президентын, генерал-полковник Антон Терентьевэй даалгабаряар ургажа байhан \етэдэй военно-патриотическа ба гражданска х\м\\ж\\лгэдэ ехэ ажал ябуулгада туhа х\ргэhэнэй т\лёё тойрогой х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьевые дурасхаалай медаляар шагнаад, «Байкал шадарай ветеранууд. Ушарнууд ба шарайнууд соо» гэжэ брошюра бэлэглээ. Гаршаг соонь Варшавын, Германиин, Чехословакиин сэрэгэй б\лгэм\\дэй т\\хэ, гадна Польшын сэрэгэй хойто з\гэй    б\лгэмэй   ба урда з\гэй – Венгриин т\\хэ ороно. Брошюрые Анатолий Прокопьев гимназиин библиотекэдэ \гёё, харин абаhан шагналынь – нэн т\р\\н Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадаhан эсэгэ тухайнь дурасхаал.

Пятницын сэбэрлэлгэдэ хабаадагшад гансашье Белобородовой гудамжые ариг сэбэр болгоо бэшэ, харин Мирэй ба Мичуринэй гудамжануудай углууда бог суглуулhан газарые сэбэрлээ. Энэ хооhон газар дээг\\р высоковольтно лининууд гарадаг, тиимэhээ х\нэй байранууд эндэ баригдаха аргаг\й. Теэд тойрогой х\тэлбэрилэгшэ тус нютагай захиргаанда энэ газарые нютагай зоной амардаг, наададаг талмай болгохыень дурадхаа.

Тойрогой  захиргаанай  \\схэлээр энэ \дэр Советскэ Союзай Геройнуудай нэрэн\\дээр нэрлэгдэhэн \шёё хэды гудамжануудые сэбэрлэхэ гэhэн шиидхэбэри абтаа. Тэдэниие Усть-Орда тосхоной гэгээрэлгын эмхи зургаануудай хоорондо хубаарилба. Усть-Ордын хоердохи hургуули Быковой гудамжада х\дэлёё, нэгэдэхи hургуулиин багшанар ба hурагшад Чумаковай ба Хантаевай нэрэмжэтэ гудамжануудта журам тогтоогоо. Д\рбэдэхи hургуули Буденнын нэрэтэй гудамжые сэбэрлээ. Субботнигой сэбэрлэлгэдэ эмнэлгын ба х\дёё ажахын колледжнуудай оюутад хабаадаа. Тэдэ хадаа Ворошиловой ба Балдановай нэрэмжэтэ гудамжануудые арилгаа.

Энэ субботник Усть-Орда тосхондо т\р\\шын бэшэ. *айжаруулгын hара нютагай захиргаанай байгууламжада апрель hарын эхиндэ эхилhэн байна. Эмхин\\дэй, гэгээрэлгын эмхи зургаануудай хамта х\дэлдэг зон нэгэтэ бэшэ газар дэбисхэрэй сэбэрлэлгэдэ гараа. Тиигэбэшье энэ саг соо тосхон сэбэр болоо гэжэ хэлэхээр бэшэ. Тосхоной олон ажаhуугшад соносхогдоhон сэбэрлэлгын акцида шударгуу hайнаар хандааг\й. Ехэнхидээ \мсын гэрн\\дэй хореогой саагуур, гэрэй эзэдэй т\леэндэ асарhан, хуряагдааг\й обзол харагдадаг. Болбосоруулагдааг\й  обоо собоо хабтагайнууд буусые муухай  шарайтай болгоно. Теэд аргаг\й сэбэр, нарин нягта буусанууд дайралдадаг. Жэшээлбэл, Белобородова, 21 гэhэн хаягаар байhан \мсын байранууд нюдэ ехэ баярлуулна. Дээдэ зэргын шэмэглэн зохеоhон хорео, саанань нэгэшье шорой \гы. Белобородова, 4 гэhэн хажуу талын гэрэй  эзэн эхэнэрэй ханалтайгаар субботнигто хабаадахада, баhал зохид байна.

– Yйлэдхэлгэ ехэ ашатай ба хэрэгтэй. Ажаhуугшад ёёрынгёё байдаг гудамжануудаа ходо журамтай барихаяа оролдохо еhотой, нэн т\р\\н байдаг гэрн\\дэйнгээ ба хажуудахи  газарайнгаа гуримые бариха, сэбэр байлгаха. Ёёрhёё эхилхэ хэрэгтэй, тиигээл hаа бидэ сэбэр соо байхабди. Тиигээд х\н б\хэниие аргаг\й харюусалгатайгаар эмхидхэгдэhэн субботнигуудта хандыт, – гэжэ тойрогой х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев уряалба.

Сильвия Алхансаева

Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 60 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Апрель 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz