Четверг, 06.08.2020, 14:36
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2019 » Декабрь » 13 » Агууехэ Илалтын ойн баярые угтуулан
12:09
Агууехэ Илалтын ойн баярые угтуулан

Манай илагшад

Ерэхэ жэлдэ манай г\рэн дотор Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай д\\рэhээр 75 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэхэ. Жэлэй ошохо б\ри энэ мартагдашаг\й \дэр т\\хын хуудаhаар ирагдаhаар, бидэнhээ холодожол байна. Гэбэшье Эсэгэ оронойнгоо т\лёё ами наhаяа гамнааг\й хэдэн миллион нютагаархидаймнай дурасхаал хэтын хэтэдэ буурашаг\й \лэхэл. Агууехэ Илалтада зорюулагдаhан хэмжээ ябуулганууд эхилбэ.

Манай сонин ноябриин 1-hээ 30 болотор Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан буряад хэлэн дээрэ \реэлн\\дэй м\рысёёниие Вайбер социальна утаhан соо соносхоhон байна. *арын туршада манай конкурсто табан уншагшад х\дэлмэрин\\дээ эльгээгээ. Эдэ \дэрн\\дтэ газетын б\лгэм соо хабаадагшадай \реэлн\\дэй т\лёё дуунуудаа эдэбхитэйгээр \гэhэн байна. Тэрэнэй д\нгёёр манай м\рысёёнэй илагшад Байгал шадарай \ндэhэн арадуудай т\бэй мэргэжэлтэн Серафима Николаевна Балданова болон багшын ажалай ветеран Елизавета Петровна Борголова гэгшэд болобо. Хоердохи hуури Баяндайн аймагай Хэрмэ нютагай багша Любовь Цырендоржиевна Петухова эзэлээ. Гурбадахи hуури Оhын аймагай Буряад-Енг\\дэй дунда hургуулиин дарга Бальжинима Дамдинцыреновна Мантыкова болон Усть-Орда тосхоной ветеринарна врач Светлана Владимировна Хаптанова хубаалдаа.

Энэ м\рысёёндэ уран гое, г\нзэгы удхатай \реэлн\\дые эльгээhэн хабаадагшадтаа, м\н лэ эдэбхитэйгээр тэдэнэрэй т\лёё дуугаа \гэгшэдтэ ехэ баяр баясхаланиие х\ргэнэбди. Т\рэл сониноо дэмжэжэ, саашадаа нягта хани барисаатай байхабди гээд найданабди.

Серафима Николаевна Балданова

 

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойн баяр

Аргаахан х\рэжэ ерэхэнь мэнэ.

Амиды бурхадтал дээрэhээ сэрэгшэд

Анхаран хараха маанадай еhолол.

Аргаг\й хёёрёёдые хэлсэн байхыемнай

Аалихан шэбшэн мэдэгдэнг\й зогсоход,

Алдарта болоhон дуунуудые дуулахыемнай

Ажаглан миhэрэн ойлгогдонг\й сэгнэхэд.

Амияа хайрланг\й хорото дайнда

Абанар, аханар манай мордоhон.

Анханай зоригтой з\рхэтэй тулада

Абганар, нагсанар манай зориhон.

Абарал бидэндэ асарhан баатарнууд,

Амидарал гээшые \зёёг\й х\б\\д

Ашыет яажа харюулхаб хэлыт,

Аргыет яажа сэгнэхэб? Х\лисыт...

Аша зээнэр манай хэзээдээш

Араhаа дайсадые \зэнг\й ябуужад,

Амиды ябаха сагтаа хэзээдээш

Ардаhаа хардагшадые мэдэнг\й жаргуужаг!

Елизавета Петровна Борголова

 

Агууехэ Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнай хатуу шэр\\н жэлн\\дэй \нгэрhёёр 75 жэл болохонь...

Yсэд шангаар дайлалдаhаар урагшаа дабшажа, агууехэ совет арад илалта туйлаба.

Хэды олон сэрэгшэд хамгаалгын байлдаануудта хабаадажа, хэдышье шадахысаа дайсадые хюдабашье hаа, хархис фашистнуудта алуулжа, гэртээ, т\рэлхидтээ, бусажа ерээг\й байшабаб. Хэншьеб даа т\рэhэн эсэгэеэ гээбэ, хэншьеб даа аха д\\гээ, хэншьеб даа хайрата х\б\\гээ, хэншьеб даа ханилhан н\хэрhёё хахасаба...

Х\нэй ухаа сэдьхэлдэ багташаг\й, аман хэлээр хэлэшэг\й х\ндэ х\шэр саг урда \еын зондо тохеолдоhон байна. Тиигэбэшье сэрэгшэ б\хэнэй баатаршалга \еын \едэ хэтэдээ м\нхэ байха юм даа!

М\нёё би агуу Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулжа, б\хы арад зондоо хэзээдэшье дайн дажар, аюул тодхор, зай зоболонгые мэдэнг\й, хододоо амгалан байдал, баяр баясхалан, зол жаргал \зэжэ байг даа гэжэ \реэхэ hанаатайб.

Сэнхир х\хэ тэнгэримнай хододоо арюун тунгалаг байг лэ!

Арад зомнай хододоо эбтэй эетэйгээр ажаhуужа, байдалнай жэлhээ жэлдэ hайжаржа, х\н б\хэн хоорондоо хани барисаагаа эбдэршэг\й бата бэхи болгожо; \ри х\\гэдээ \ргэжэ, х\нэй зэргэдэ х\ргэжэ; хойшодоо аша гушанартаа бусаалтаг\й туhаламжа х\ргэжэ байг лэ!

Любовь Цырендоржиевна Петухова

 

Агууехэ Илалтын алтан ойгоор

Б\хы буряад арадаа

Yргэн сээжынгээ оеорhоо

Yнэн з\рхэнhёё доро дохин

Амаршалаад, иигэжэ \реэхэм:

Хэтын hайхан ажабайдалтай,

Х\хюун омог дорюунууд

Х\нэй сэбэр сэдьхэлтэй,

Хубита золой одондол яларжа,

Тоонто нютагаа суурхуулжа,

Т\рэл зондоо баяр асаржа,

Т\би дэлхэйн энгэртэ

Т\бхинэн жаргажа, hуухатнай яалай!

Гэрэйтнай сонхоор жаргалай наран бадаржа,

Y\дээртнай золой баяр орожо,

Гуламтынтнай богоhые

Yри х\\гэд элээжэ,

Амгалан тайбан

Дайсанай хорые \зэнг\й

Дайн дажар мэдэнг\й

Ажаhуухатнай болтогой!

Бальжинима Дамдинцыреновна Мантыкова

 

Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн баяраар амаршалнаб! Илалтын т\лёё Эхэ ороноо хамгаалжа, ами наhаяа \гэhэн сэрэгшэдэй, тылдэ х\дэлhэн эхэнэрн\\дэй, \бгэд, х\гшэдэй, \хиб\\дэй баатаршалга хэзээдэшье мартагдахаг\й! Улад зомнай эбтэй эетэй, эл\\р энхэ, сэдьхэл арюун, сээжэ д\\рэн ажаhуухань болтогой! Yри х\\гэднай, аша гушанарнай, арад зомнай дайн дажар, уйдхар гашуудал б\ \зэг! Алтан энэ дэлхэй дээрэмнай эб найрамдал мандаха болтогой!

Светлана Владимировна Хаптанова

Эрэлхэг зоригтой буряад х\б\\дтээ!

Алдарта hайхан hайндэрёёр

Амаршалнабди таанадаа.

Yндэр наhанайнгаа баяр эдлэжэ,

Арюухан тоонто нютагтаа

Амгалан тэнюун hуугыт таа!

Танай баатаршалга –

манай амгалан байдал!

Танай эрэлхэг зориг–

манай баяр жаргал!

Просмотров: 182 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020uCoz