Пятница, 01.12.2023, 14:32
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2022 » Июнь » 23 » Алтарганиие угтуулан
14:38
Алтарганиие угтуулан

Эрмэлзэлтэйгээр дуратай ажалдаа

Сахировтанай гэр б\лэ

Шэнэ фермэ

Агын Буряадай тойрогто \нгэрхэ Уласхоорондын «Алтаргана-2020» фестивалиин «Нангин бууса» гэhэн конкурсын хабаадагша Эхирэд-Булагадай аймагай Муромцовка х\дёё нютагай фермер Валерий Сахиров болохо. Ажахыда жэлэй турша соо б\хы Эрх\\ можоёо харуулха конкурсто бодолготойгоор бэлдэнэ.

Жэл соо Сахировтанай б\лэ ёёрынгёё ажахы тухай баримтата фильмдэ орохо видеоматериалнуудые бэлдээ. Июниин 25 болотор конкурсто бэлэн болохо.

Фильмын мэргэжэлтэ шанартай байхын т\лёё ажахын толгойлогшо Байгал шадарай \ндэhэн арадуудай соелой т\бэй эхилжэ байhан режиссер Николай Хамгушкеевтэ хандаа. Энэ хадаа режиссерой т\р\\шын ба горитой проект болоно. Съемочно б\лгэмэй гол зорилго \ен\\дэй залгамжалга толилон харуулга. Хайшан гээд Сахировтанай династиин гурбан \е оролдостойгоор дуратай хэрэгээ хэнэб гэжэ фильм соо харуулха. Энэ ехэ б\лын гэш\\н б\хэн ёёрын уялгатай.

Режиссертой нэгэ команда соо гурбан видеооператорнууд Елена Бадашкеева, Виталий Гырылов, Алла Батарова х\дэлнэ. Фильмын текстн\\дые буряад хэлэндэ Серафима Балданова оршуулна. Гадна Сахировтанай нэгэ нютагай Егор Ербатковые хабаадалсуулаа, тэрэ буряад хэлэн дээрэ кадрай саанахи абяа уншана.

Валерий Сахировай крестьянска  (фермерскэ)  ажахын х\гжэлтын т\\хэ б\ри hая эхилээ. 2019 ондо дуратай абга эгэшэ Наталья Васильевнагай наhа бараhанай h\\лдэ эхилэгдэhэн ажахын \лэхэдэ, энэ хэрэгынь \ргэлжэл\лхэ гэжэ шиидээ. Аргаг\й ехэ туhаламжа ба т\шэг тулгуури энэ х\нгэн бэшэ х\дёёгэй ажалда х\б\\ндээ Борис Васильевич Сахиров \з\\лээ. Тэдэ хамтадаа фермын эзэн эхэнэрэй эхилhэн «Гэр б\лын-h\нэй фермын» барилгын проект хамгаалжа шадаа. Можын бюджетhээ гэр б\лэ 15 миллион т\хэригэй хэмжээнэй грант абаа. Грантын туhаламжын эрилтээр проектын бэел\\лгэдэ фермер 6 миллион т\хэриг ёёрынёё м\нгэ оруулаа.

Фермерскэ ажахы хадаа урдан байhан совхозой газар дээрэ байдаг, тэрэнь анхандаа МО «Новониколаевское» гээшын газар дэбисхэр дээрэ hуурилhан. М\нёё совхозой отделенинуудhаа гансал hандархай барилганууд \лэнхэй. Муромцовкын отделени Сахировтан ёёрынгёё фермэдэ hайшаагаа. Анханай \хэрэй байранууд, таряа хадагалдаг газарнууд hандаршанхай байна, силосно н\хэн бии, оеортонь б\тэн   \лэhэн хабтагай шулуунууд. Эдээние гэр б\лэ байhаар хуу эмхитэй болгохо зорилго табинхай.

Эндэ 120 hаалгадаг \неэтэй h\ hаалиин цехтэй гэр б\лын-h\нэй ферма баригдаад, х\дэлжэ байна. Ажахын ударидагшын хэлэhээр, энэл м\нгёёр фермэдэ х\дёё ажахын техникэ (трактор, тележкын прицеп, культиватор, дисково х\ндэ борной, пресс-подборщик) ба h\нэй обородувани абтаа.

Ажалша гэр б\лэ дуратай ажалдаа эдирхэлэй hайгаар ажахыгаа зуугаад дахин олошоруулжа шадаа. М\нёё фермэдэ 300 толгой мал болонхой. Жэл   б\ри 900 га талханайхиие ба 300 га тэжээлэйхиие таридаг. Хамтадаа ажахыда 2000 гектар газар байна. Yлэhэн газарынь малай бэлшэлгэ доро хэрэглэгдэдэг. Ажахы ёёрынгёё малаа д\\рэнээр шэр\\н эдеэгээр ба тэжээлээр хангадаг.

Шэнэ фермын би болоhоор 10 нэмэлтэ х\дэлмэриин газар эмхигдээ. Тиимэhээ эбтэй коллектив соо h\ hаалишад, механизаторнууд, малшад, хонишод х\дэлнэ. Ажахыда 300 толгой эбэртэ мал, 500 хонид ба зуугаад морид би, жэлhээ жэлдэ толгойнь тоо оложорно, мяханай ба h\нэй д\н олзонь ургана.

Валерий Сахировай фермерскэ ажахы х\дёё ажахын продукциин тогтууритай \йлэдбэриин жэшээ болоно, гадна аймагай ба нютагай социальна-экономическа х\гжэлтэдэ н\лёё \з\\л-        нэ. Ажахын ажал ябуулгын гол шэглэлн\\дэй нэгэниинь талха таряанай, h\нэй, мяханай \йлэдбэрилгэ.

Сахиров Валерий Борисович ехэ с\лёёг\й байбашье, можынгёё, аймагайнгаа ба нютагайнгаа олониитын ажабайдалда эдэбхитэйгээр хабаададаг. Хододоо буряад соелой, \ндэhэтэнэй тамирай янзануудай х\гжэлтые дэмжэдэг. Жэл б\риин ярмаркануудай эдэбхитэй хабаадагша. Муромцовкодо Сахировтан клуб баряа, м\нёё тэрэнь ажаhуугшадта с\лёё сагаа \нгэргэхэ газар болоод байна.

Т\сэб соонь – кооператив бии болголго, тэрэнэй hайгаар нютагай зон h\нэй ба мяханай з\йлн\\дээ худалдажа шадаха болохо. Гадна т\хэреэн жэлэй теплицын барилга. Тэрээн соо hургуулиин \хиб\\д огородой ажалай анха т\р\\шын мэдээн\\дые абаха. Тиигэжэ Борис Васильевич хоер шандагадые барихаяа hананана: ажалда залуушуулай hонирхол т\р\\лхэ ба ёёhэдтёё х\дэлмэриин кадрнуудые бэлдэхэ

Сахиров Валерий Борисович Эрх\\ можын х\дёё ажахын Министерствын \нгэргэдэг курсануудта, семинарнуудта hуража, ёёрынгёё мэдэсэн\\дэй дээшэл\\лгэ  дээрэ х\дэлдэг, h\ниндёё асуудалнуудтаа харюунуудые Интернет соо бэдэрдэг.

– Манай фермын газар дээрэ хуу ногоон соо байhай гэжэ hананаб. Х\дэлмэришэднай сагаан халаадуудые \мдэнхэй, асфальт харгынуудаар ябаха байгаа. Энэ минии \нинэй hанал, – гэжэ фермерэй эсэгэ хэлэнэ.

Сильвия Алхансаева

Е. Бадашкеевагай фото-зурагууд

Просмотров: 129 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Июнь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz