Четверг, 06.08.2020, 15:36
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2019 » Август » 2 » Арад зонойнгоо аша туhада
13:22
Арад зонойнгоо аша туhада

Залуушуулай Б\хэсоюзна Ленинэй коммунис холбооной (ВЛКСМ) 100 жэлэйнгээ ойн баярые недондо октябрь hара соо \ргэнёёр тэмдэглэгдэhэн юм. Тойрогтомнай энэ т\\хэтэ ушар м\н лэ угтагдаhан байна.

Эршэмэтэй \е сагаа хуушанай комсомольцууд сэдьхэлэй дулаанаар дурсадаг гээшэ.

1970-1973 онуудта Усть-Ордын Буряадай тойрогой ВЛКС-эй нэгэдэхи секретаряар Николай Григорьевич Шишпаренок х\дэлhэн юм. Тэрэ он жэлн\\дээ хуушанай комсомолец хододоо дулаанаар hанадаг.

Х\дёё ажахын габьяата х\дэлмэрилэгшэ, «Х\ндэлэлэй тэмдэг», «Ажалай Улаан Тугай» орденуудай кавалер Николай Шишпаренок м\нёё наhанайнгаа амаралтада Эрх\\ хотодо ажаhуудаг. Ёёhэн комсомолой ойн баярай дэргэдэ Усть-Ордын \ндэhэтэ музей ерэжэ, тэрэ \е сагайнгаа х\дэлмэри тухай хёёрэжэ, хуушанай гэрэл – зурагуудые асараа бэлэй.

– ВЛКСМ-эй \гы хэгдэhээр, анханайхидал залуушуулые х\м\\ж\\лгын ажал ябуулагдахаяа болинхой. Комсомол гээшэ залуушуулые нэгэд\\лхэ, х\гжёёхэ, з\бёёр х\м\\ж\\лхэ зорилготой эмхи байгаа бшуу. Х\н гээшэ октябреногhоо эхилээд, пионер, комсомол, парти гээд, б\хы шатыень гаража, комсомол болон партиин уряа доро б\хы hайн хэрэг\\д \\схэгдэжэ, ехэ – ехэ барилга, м\н hуудал байдал зохеолгын габьяата \йлэн\\д хэгдэжэ байгаа, – гэжэ Николай Григорьевич хэлээ hэн.

Yнэхёёрёёшье, комсомол залуушуулай х\дэлёён асари ехэ ажал хэрэг\\дые б\тээжэ байгаа. Тэрэ сагта залуушуулай урда \ргэн харгы нээгдэнхэй, тэдэндэ ажалшье хэхэ, hурахашье арга олгогдодог байгаа.

Илангаяа дунда hургуулиин h\\лээр залуушуул «Бултадаа фермэ руу» гэhэн уряал дэмжэжэ, нютагайнгаа мал ажахыда \лэдэг hэн. Эхирэд-Булагадай аймагай Хараад, Баяндайн аймагай Хогоото нютагай залуушуулай бултадаа эбтэйгээр комсомолой отрядуудые эмхидхэжэ, х\дёё ажахынгаа х\гжэлтэдэ хубитаяа оруулhан тухай Николай Григорьевич хёёрёё.

Комсомолой ветеранай мэдээсэhээр, Беларусь Уласай жэшээ анхархаар: залуушуулай эмхи \нинэй байгуулагдаhан, амжалта т\гэс ажалладаг. Энэ хадаа з\блэлтэ \еын комсомолой х\дэлёёнэй хараа бодол, ажал хэрэг\\дые дууряан, даган абаhан эмхи гээшэ.

З\гёёр хаанашье залуу х\дэлмэришэн г\, али малшан тухай бэшэгдэдэгг\й, харуулагдадагг\й. Залуушуул болон д\ршэл ехэтэй наhатайшуул хоорондоо ямаршье холбоог\й, – гэжэ комсомолой х\дэлёёнэй ветеран хэлэбэ.

Комсомолой hургуули Николай Григорьевичто б\хы саашанхи наhанай замдань аргаг\й хэрэгтэй байгаа. Усть-Ордада ажаллаhанай h\\лээр тэрэ областиин аймагуудай х\дёё ажахынуудай х\тэлбэрилэгшээр \ни удаан жэлн\\дтэ х\дэлhэн. Залариин аймагта ахамад агрономоор, Жигаловай районой х\дёё ажахын управлениин даргаар, Хомутово, Ревякино hууринуудай ажахынуудай х\тэлбэрилэгшээр ажаллаhан байна.

М\нёё хуушанай комсомолой ударидагша ниитын ажабайдалда эдэбхитэйгээр хабаададаг, 12 аша зээнэрэй, 3 гушанарай жаргалтай \бгэ эсэгэ юм.

Арад зонойгоо аша туhада б\хы наhаяа зорюулhан х\ндэтэ ветеранай \ргэн ажабайдалай хуудаhанда комсомол таhаршаг\й хубинь болоно.

 

Намжилма Цыденова

Н.Г. Шишпареногой \мсын хубиин архивhаа фото-зураг

Просмотров: 83 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020uCoz