Вторник, 16.04.2024, 09:25
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2020 » Май » 15 » Арадай заншал – алтан жаса
12:43
Арадай заншал – алтан жаса

 «Ургы» – хабарай т\р\\шын сэсэг

Манай тойрогто олон аман зохеолой ансамбльнууд арадайнгаа еhо заншалые сахижа, hэргээжэ байдаг. Тоонто hайхан нютагаа магтан дуулажа, буряад дуугаа, еохороо, буряад нюур шарайгаа, \ндэhэн хубсаhаяа харуулжа, т\рэл арадайнгаа аман \гын алтан абдарhаа юунтэйшье сасуулашаг\й субад эрдэни, алта м\нгэн мэтэ hайхан дуунуудаа, еhо заншалаа, буряад хэлэнэй баялигые хубаалдажа, танилсуулжа, дэлгэр\\лжэ ябадаг арадай аман \гын ансамбльнууд олоной дура татадаг юм.

М\нёёдэр Боохоной районой Хохорск hууринай «Ургы» нэрэтэй арадай аман зохеолой ансамбль тухай хёёрэнэбди.

«Ургы» коллектив дуу дуулалгын б\лэгhёё тогтоhон юм. 1986 ондо энэ hууринда эбтэй эетэй залуушуул эблэрээ бэлэй. Богони сагай туршада «Ургы» ансамбль холо саагуур мэдээжэ болоhон. Олон тоото конкурс фестивальнуудай нэгэтэ бэшэ илагша, призер юм. 1993 ондо тэрэ арадай нэрэ зэргэдэ х\ртэhэн байна.

– «Ургы» – саhан дороhоо гараhан т\р\\шын сэсэг. Манай ансамбль хабарай сагта  байгуулагдаhан, энэ ушараар иимэ нэрэтэй болоо гэжэ hананаб, – гээд ансамблиин х\тэлбэрилэгшэ Тамара Жамьянова хэлэнэ. – Ургы зёёлэхэн сэсэг, гамтайгаар хандаха хэрэгтэй. Бидэ энэ нэрэдээ таарахаар оролдонобди, харуулха з\жэгтёё ехэ анхаралтайгаар хандадагбди.

Ансамблиин б\ридэлдэ ондо ондоо наhанай х\н\\д ородог. Хуушанай гуримуудые х\сэд харуулхада, т\\хын удха шанар з\бёёр дамжуулан \гэхэдэ абартай ха юм. Жанна Петровна Коняева, Аграфена Егоровна Баранникова болон Виктор Михайлович Баранников гэгшэ аха захатан   х\ндэдэ х\ртэнэ.

– Манай аха захатан маанартаа хододоо туhалжа, еhо заншалнуудhаа гадна, амжалтада урматай согтойгоор этигэжэ ябахаар hургадаг, – гээд ансамблиин  хабаадагша Анна Никифорова хэлэнэ. – Тамара Даниловна Жамьянова «Ургы» ансамбль 2011 онhоо х\тэлбэрилнэ.  Тэрэнэй  х\сэ  шадалаар олон гуримууд болон дуунууд hэргээгдээ. Нютагайнгаа гуримуудта \ндэhэлэн, хатар наадаяа харуулдагбди. Ехэ hонирхолтой з\жэг\\д гэжэ тэмдэглэмээр.   Шэнжэлэлгын   ба  зохеон  байгуулгын   х\дэлмэридэ хабаатай байhандаа баяртайб. Коллективэй гэш\\д hанал бодолоо- роо ба абари зангаараа ондо ондоонууд ааб даа, харин буряад арадайнгаа соел болбосоролдо булта нэгэ адли дуратайбди.

«Алтаргана - 2016» гэhэн Б\- гэдэй буряад зоной фестивальда ансамбль  ехэ hонирхолтой «Нарай багада ами оруулха» еhолол харуулжа, лауреадай нэрэ зэргэ абаhан байна. Энээндэ адли з\жэг округой нэгэшье райондо  т\р\\н харуулагдааг\й байгаа.

– Минии эжы эхэнэрн\\дэй нарайлхада туhа х\ргэжэ, \хиб\\е абадаг, еhо заншалнуудые олоор мэдэдэг байhан. Yхиб\\нэй т\- рэхэдэ дайралдадаг ушарнуудые оло дахин шагнажа абаhанби.  Элдэб  ушарнууд  тохеолдогшо hэн, заримдаа заншалта бэшэ  аргада хандаха ушарнууд дайралдадаг байгаа, – гээд Тамара  Жамьянова хёёрэнэ. Би гансаараа иимэ бэлэн бэшэ ба шанга гурим харуулхаар оролдохог\й байгааб, харин нютагтамнай иимэ гурим д\\ргэхэ ушарнуудые нюдёёрёё хараhан х\н\\д бии. Тэдэнэр маанарта энэ еhо hэргээхэ хэрэгтэ туhа \з\\лhэн байха. Энэ гурим хаа хаана ондо ондоогоор д\\ргэгдэдэг ааб даа, харин бидэ Хохорск нютагай анханайнь эхэ \ндэhёёрнь харуулхаар оролдообди.

М\н лэ «Алтаргана – 2018» фестивальда «Буряад х\нэй нэгэ \дэр» гэhэн номинацида Эрх\\ можые «Ургы» гэhэн арадай нэрэ зэргэтэй буряадай аман зохеолой ансамбль  т\лёёлhэн байна. Тиихэдэ «Зёёхэй нааданай «гурим харуулаа бэлэй.

М\нёё эбтэй эетэй ансамблиин хабаадагшад удаадахи Алтарганын нааданда бэлдэнэ. Тамара Даниловнагай хэлэhээр, тэдэнэр шэнэ найруулга табиха юм.

Арад зондоо гое hайханиие дамжуулха, соел болбосоролой дээжэ х\ртёёхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашаг\й ажалаа ябуулжа байhан аажамхан хабарай т\р\\шын сэсэгэй нэрэтэй коллективтэ саашанхи зохеохы амжалтануудые х\сэнэбди.

Намжилма Цыденова

 

Просмотров: 150 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz