Пятница, 14.06.2024, 17:24
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2022 » Февраль » 17 » Арадай заншал – алтан жаса
11:41
Арадай заншал – алтан жаса

«Алтан сэсэгэй» hалбаралга

Yлзы hайхан Yнгын голой \зэсхэлэнтэ гое байгаали нютагай зоноо зохеохы ошондо зоригжуулдаг. Тэрэ хадаа суута \льгэршэд: Папа Тушемилов, Пеохон Петров, Бажей Жатухаев гэгшэдэй \лгы   тоонто болоно.

Энэ дайдада м\н лэ мэдээжэ буряадай х\гжэмшэн, \нгын голой сэбэрхэн басагадуудые гоеошоожо, магтаhан Владлен Пантаев т\рэhэн юм.

Хашхай нэрэтэй нангин хада уулаар Тангад hууринай хажууда гайхамшагта гое «Лилия Даурская» гэhэн сэсэг ургадаг, харин нютагай зон тэрээниие «Алтан сэсэг» гэжэ нэрлэдэг юм. Тиимэhээ энэ hайхан нэрэ нютагай аман зохеолой ансамбльда  \гтэhэндэнь гайхалг\й бшуу.

2019 оной эхиндэ «Алтан сэсэг» нэрэтэй ансамбль зохеохы ажаябуулгаяа захалhан байна. Богони болзорой туршада  тус коллектив ганса аймаг, тойрог  соогоо бэшэ, м\н холо саагуур мэдээжэ болоо. Элдэб урилдаанууд, т\сэлн\\дтэ хабаадажа, илагшад, призернууд болоhон байна. Буряад Уласай элдэб проектн\\дтэ амжалтатай хабаадана. Ердын наадануудта, х\ршэ Свирск хотодо, Залариин аймагта концертнэ программануудаар ошодог. «Buryad.FM» радиодо хонгео дуунуудые  г\йсэдхэжэ, hонирхолтой хёёрёён\\дые нэгэтэ бэшэ ябуулhан юм.

Недондо жэлдэ онлайн аргаар олон видеохаруулгануудые бэлдэhэн. Сагаан hарын hайндэртэ «Сагаалганай еhо заншалнууд» гэhэн видеофильм нюта- гаархидтаа бэлдэhэн байна.

Ямаршье ушарта, ехэ \дэрн\\дтэ зорюулжа, концертн\\дые бэлдэн, нютагай  х\н зоноо баясуулдаг заншалтай.

«Золотой микрофон» гэhэн 23-дахи областной конкурсто, Буряад Республикын «Байгал» театрай эмхидхэhэн «Ночь Ехора» гэhэн 13-дахи фестивальда онлайн т\хэлёёр хабаадаа.

Тиихэдэ «Байкальские родники» гэhэн областной конкурсын этнофестивальда 1-дэхи шатын лауреат боложо, «Yнгын буряадуудай худа оролсолго» гэhэн еhо гурим харуулhан юм. Ансамблиин хабаадагша Алена Куклина «Yндэhэн хубсаhан» болон «Х\\хэлдэй» номинацинуудай дипломдо х\ртёё.

Ханты-Мансийск хотодо \нгэрhэн Б\хэроссиин \ндэhэн соелнуудай фестивальда тангадай ансамбль 1-дэхи шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ х\ртэhэн. Уласхоорондын «Вдохновение» (Санкт-Петербург хото) фестиваль-конкурсто «Тёёдэйнэрэй хэhээлгэ» гэhэн обрядай видео-харуулга эльгээжэ, 3-дахи шатын диплом абаhан юм. Харин «Сагаалганай заншалнууд» гэhэн «Россия всех обьединяет» гэhэн 2-дохи Б\хэроссиин фестивальда эльгээжэ, 3-дахи шатын лауреадууд болоо.

«Дуратай дуунууд таанарта» гэhэн Усть-Ордын Yндэhэтэ арадай бэлигтэнэй т\бэй конкурсто Петр Бадмаев болон Ритта Гергесова хоерой арадай дуунуудай бэшэлгэ хабаадажа, Петр Андриянович 2-дохи шатын дипломант болоhон юм.

Ансамблиин гэш\\д «Эрдэм» гэhэн Б\гэдэ буряадуудай диктант бэшэлгэдэ эдэбхитэй хабаадаhан.

Хоердохи жэлээ ансамбль Байгал шадарай \ндэhэн арадуудай соелой т\бэй эмхидхэhэн «Живые традиции» гэhэн областной гэр б\лын конкурсто хабаадагшадые бэлдэнэ. Недондо Татьяна Сергеевагай б\лэ 3-дахи шатын лауреат болоhон байна. Энэ жэлдэ Оюна Карпушкеевагай гэр б\лэ м\н лэ амжалтатай хабаадаа. Энэ конкурсто арадайнгаа еhо заншал гэр б\лэдёё сахиха, \еын холбоо харуулга болоно. 

Ансамблиин гол зорилго хадаа \ндэhэн соел, заншалаа  х\гжёёхэ, ерээд\й \етэндёё дамжуулга гээшэ. Тиимэhээ недондо жэлэй февраль hарада «Алтан булаг» гэhэн х\\гэдэй фольклорно ансамбль байгуулагдаба.

Эндэ тангадай hургуулиин hурагшад заншалта соелтой танилсажа, буряад дуу дуулана,  еохор хатарна.

«Алтан сэсэг» болон «Алтан булаг» ансамблинуудай х\тэлбэрилэгшэ Ольга Семенова болоно.

Ольга Валерьевна ёёрёё англи хэлэнэй багша, ехэ бэрхэ, шадамар, эдэбхи ехэтэй х\н. Уран  гоеор найруулгануудые бэшэдэг, т\рэл нютагайнгаа т\\хэ, заншал hайн мэдэдэг.

– Манай коллективэй амжалта хабаадагшадай аша габьяаhаа гээшэ. Буряад хэлэндээ, т\рэл дуунуудта \нэнхэ сэдьхэлhээ дуратай х\н\\д Петр Бадмаев, Ритта Гергесова, Людмила Мантыкова, Евгения Хинтахинова, Людмила Мадасова гэгшэд  ансамблиин эхи hуури табигшад болоно. Эдэбхитэй гэш\\д Оюна Карпушкеева, Любовь Хуриганова, Инесса Соколова, Лилия Моксоева, Александра Мантыкова, Софья Дорофеева гэгшэдые онсо тэмдэглэмээр, ёёhэдынгёё хубитаяа  ансамблиин х\гжэлтэдэ Татьяна Сергеева, Ирина Батуева, Екатерина Андреева, Валентина Матханова гэгшэд оруулна. Алишье наhанай зон коллективтамнай  бии, з\гёёр тэдэнэрые \ндэhэн соелдоо hонирхол нэгэд\\лнэ ха юм, – гээд Ольга Семенова хэлэнэ.

Корабльда ямар нэрэ \гэнэш, тиигээд лэ тэрэ тамарха гээд  хэлсэдэг.

«Алтан сэсэг» гэhэн буряадай аман зохеолой ансамбль нэрэеэ гэршэлнэ: hалбаран, шэнэ оръелнуудые дабана, т\рэл хэлэ, заншалта соелоо сахижа, харагшадаа уянгата, сэдьхэл х\дэлгэмэ дуунууд, элинсэг\\дэйнгээ сэсэн мэргэн баялигтай танилсуулна.

Yнгын голой дэбисхэртэ хэтын хэтэдэ «Алтан сэсэг» hалбаржа, арад зонойнгоо сэдьхэлые баясуулан, шэнэ hайхан аялга дуунуудаа, еохор хатараа ханхинуулжа, эртэ урданай абдараа  уудалан, т\\хэтэ еhо заншалнуудаа харуулжа ябаг лэ даа!

Намжилма Цыденова

Просмотров: 80 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Февраль 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz