Суббота, 20.07.2024, 23:33
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2017 » Апрель » 21 » Боохоной колледж т\рэл хэлэеэ сахихын тула
10:26
Боохоной колледж т\рэл хэлэеэ сахихын тула

О.Р. Бадагуева

Манай округой территори дээрэ – Боохоной районой Боохон тосхондо – Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Боохоной багшанарай колледж х\дэлдэг. Колледждэ hураха, мэргэжэлээ шэлэхэ ба саашадахи т\сэб\\д тухай хёёрэжэ \гэхёёр эндэхи директор, багшын эрдэмэй кандидат, РФ-циин юрэнхы эрдэм hуралсалай х\ндэтэ х\дэлмэришэн Оксана Бадагуевае гуйбабди. Эрдэм hуралсалай энэ эмхи зургаан районhоо, округhоо холо гаранг\й, hурагшадта дунда тусхай мэргэжэл олгохоор ори гансахан болоно ха юм.

– Манай колледждэ 395 оюутад hурана. Д\рбэн мэргэжэлээр hуралсалаа х\тэлнэбди: эхин классуудай, дошкольно hуралсалай, физическэ культурын, социальна х\дэлмэриин багшанар болодог. Энэнhээ гадна нэмэри мэргэжэлэй hуралсалаар – багшанарта шэнэ бэлэдхэл \гэхэ ба мэргэжэлээ дээшэл\\лхэ курсанууд х\дэлдэг. Недонон жэлдэ «дошкольно hуралсалай» мэргэжэлг\йгёёр дошкольно hуралсалай эмхи зургаануудта х\дэлдэг х\дэлмэрилэгшэд энэ мэргэжэлээр шэнэ бэлэдхэл гаража, дипломуудые абаhан байгаа. Ерэhэн жэлдэ энэ х\дэлмэриеэ \ргэлжэл\\лжэ, шэнээр х\н\\дые абахаар хараалнабди. *уралсалай методикын болон х\м\\ж\\лгын х\дэлмэриин гадуур туршалга хэхэ талаар ехэ х\дэлмэри хэгдэнэ. Гэгээрэл х\гжёёхэ Г\рэнэй автономно федеральна институдай 2013 оной Приказаар «Разработка и апробация региональной модели научно-методического, организационно педагогического сопровождения муниципальных систем самоопределения детей и молодежи» темэдэ туршалгын талмайн статус манай hуралсалай эмхи зургаанда олгогдоhон байгаа.

– Энэ талмайн хэмжээн соо ямар х\дэлмэри хэгдээ бэ?

– М\нёёдэрэй байдалаар ехэ х\дэлмэри хэгдээ, б\гэдэ Россиин, региональна конкурс- нуудhаа эхилээд муниципальнада х\рэтэр элдэб хэмжээн\\дтэ эдэбхитэйгээр хабаадаабди. Манай мэргэжэлтэй тааруулхаар хараа олгохо х\дэлмэридэ 5000 \л\\ х\н\\д элс\\лэгдэhэн юм. Туршалга хэхэ х\дэлмэриин гурбан жэлэй т\сэб д\\ргэгдэбэ. Амжалтатайгаар \нгэрёё гэхээр. М\нёёдёё «Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ, профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской области» гэhэн темээр туршалгын талмайн газарнуудай статус абажа, шэнэ туршалгада хабаадахаар Москва хотодо мэд\\лэлээ эльгээгээбди. М\нёё урдамнай шэнэ х\дэлмэри бии, «Боохоной район» гэhэн муниципальна байгуулалтануудhаа гадна, округой бусад районуудhаа х\н\\дые хабаадуулхаар т\сэблэнэбди.

– Буряад хэлэ х\гжёёхэ талаар ямар х\дэлмэри хэнэт? Ямар т\сэб\\д урдатнай табигданхайб?

- Буряад хэлэн «эхин классуудай багша» гэhэн мэргэжэлдэ нэмэри болгон олгогдоно, тиихэдээ ахалагша классуудта зааха эрхэтэй. Энэ жэлдэ округой захиргаанай \ндэhэн хэлэн\\дэй болон \ндэhэн спортын з\йлн\\дэй талаар таhагтай, «Усть-Ордын \нэн» газетын редакцитай хамта «Т\рэл хэлэн дээрээ хэлэнэбди» гэhэн ябуулга \нгэргёёбди. Саашадаа БГУ болон ИГУ-нуудтай нягта харилсаа тогтоохо хараатайбди. Манай колледжын бааза дээрэ буряад хэлэ х\гжёёхэ бэрхэшээлн\\дэй талаар т\хэреэн столнуудые, буряад хэлэнэй багшанарай бэлэдхэлэй курсануудые, шэнжэлэлгын х\дэлмэри, семинарнуудые \нгэргэхэ хараанууд урдамнай табигдана. Саашадаа элдэб шагналнуудта х\ртэхёёр хабаадахабди, саашадаа Агын ба Улаан-Yдын багшанарай училищинуудта ошожо, стажировко гаража байхаар найданабди. Д\й д\ршэлёёрёё хубаарилдажа байхабди. Иигэжэ х\дэлхэ хэрэгтэй. Энэ жэлдэ шэнэ «коррекционная педагогика начального образования» мэргэжэлээр лицензи абажа, шэнэ набор хэхэ хараатайбди. М\нёёдэрэй байдалда энэ ехэ хэрэгтэй мэргэжэл болоно гээд hананаб, манай эндэ hуража гараhан х\н\\д эхин классуудай багшанарай ба элдэб программануудаар нэмэри бэлэдхэлтэй эхин классуудай багшанарай мэргэжэл олохо, энэнhээ гадна физическэ культурын багша гэhэн мэргэжэлээр заочно hуралсал абаха. Манай колледж буряад хэлэ олондо нэбтэр\\лхэ талаар туршалгын талмай болоhой гээд х\сэнэбди.

Эржена Шатханова хёёрэлдэбэ

Просмотров: 449 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Апрель 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz