Пятница, 14.06.2024, 16:22
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2021 » Февраль » 18 » Читатели о газете
10:37
Читатели о газете

Почему я читаю газету «Усть-Ордын \нэн»?

Редакция газеты «Усть-Ордын \нэн» начинает новую рубрику под названием «Читатель о газете». Будем рады под ее ознаменованием получать от каждого нашего читателя отклики о нашей газете. С удовольствием примем к сведению полезные советы. Возможно у Вас, дорогой читатель, есть свои пожелания, предложения, и диалог с Вами позволит улучшить работу редакции, даст возможность единственной национальной газете стать более популярной на территории родного Усть-Ордынского Бурятского округа.

Начинаем мы новую рубрику с вопроса «Почему я читаю газету «Усть-Ордын \нэн?»

Пишите, звоните, мы будем рады общению с Вами, дорогой наш читатель!

На протяжении многих лет верен газете «Усть-Ордын \нэн» житель окружного центра Семен Мартемьянович Бадуев. Каждое полугодие он приходит в редакцию газеты и продлевает подписку.  

– Я знаю всех редакторов газеты «Усть-Ордын \нэн» и могу сказать только то, что это были уважаемые люди, которые работали в газете во благо процветания родного бурятского языка. И сейчас, когда уже прошло много лет со времени образования газеты, здесь все так же можно прочитать и актуальные новости и, самое главное, это то, что она всегда напоминает нам о нашем этническом происхождении, на ее страницах публикуется много материалов о культуре, быте бурятского народа, как на русском, так и на бурятском языке. Я всем рекомендую подписываться на родную газету «Усть-Ордын \нэн», тем самым поддерживая наш национальный дух, – поделился с нами Семен Мартемьянович.

 

Багшын ажалай ветеран Вера Михайловна Хамутаева, Усть-Орда тосхон:

– Би тойрогой олон хэблэлн\\дые захил хэжэ уншадагби. Тэдээн сооhоо эгээл дуратай газетэмни «Усть-Ордын \нэн» болоно. Юундэб гэхэдэ, энэ газетэ hонирхолтой, хэрэгтэй, б\гэдэ юумэн\\дые г\нзэгыгёёр хэблэдэг гэжэ hананам. «Т\рэл хэлэеэ \ргэе!» гэhэн эпиграф уншахадаа ехэ баярладагби. М\нёёнэй зарим х\н\\д   т\рэл хэлэеэ мэдэхээшье болижо, мартажа байна.  Тиихэдэ «Усть-Ордын  \нэн»  газетын гол удха эдэ гурбан \гэ hайн тодорхойлуулна. Энэ талаар «Yнэн» ехэ ажал хэнэ. Yри  х\\гэдые бага наhанhаань, эхэ эсэгыень,  гарбали  т\рбэлиин \ндэhэн  хэлыень мэд\\лнэ. Уг гарбалайнгаа еhо заншалые улам саашань hэргээхэ гэжэ оролдоно. Би хадаа газетын хуудаhануудhаа олон янзын статьянуудые, «нютаг, шинии нэрэ», нютагhаа гараhан бэлигтэй уран зураашад, дархашуул тухай гаршагые, уран зохеолнуудые,  таабаринуудые, буряад паронимуудые (адлирхуу   \гэн\\дые), оньhон \гэн\\дые,  элдэб дуунуудые уншахадаа, мэдээг\й юумэн\\дые мэдэжэ абанаб, мартаhанаа hананаб.

Х\ндэтэ н\хэд\\д, «Усть-Ордын \нэн» газетэеэ захил хэжэ, уншахыетнай уряалнаб.

Багшанарта хэшээлhээ гадуур х\дэлмэридэтнай ехэ туhа абар болохо. Гэр б\лэ соогоо т\рэл газетэеэ уншахадаа, х\\гэдтээ буряад хэлэнэй баялигые, hайханиие мэдэр\\лхэт.

Тиигэжэл «Yнэн» газетынгээ туhаар т\рэл хэлэеэ \ргэхэбди.

Харин эбтэй эетэй т\рэл газетынгээ хурса гуурhатай бэшэгшэдтэ, х\дэлмэрилэгшэдтэ энэ буянтай ажал хэрэгтэнь \ндэр туйлалтануудые, эл\\р энхэ, зол жаргал х\сэжэ, хододоо буряад hайхан хэлэеэ дээшэнь \ргэжэ ябаг лэ гээд  \реэнэб.

 

Лев Лукич Дамбуев, Баяндай тосхоной ажаhуугша:

– Манай г\рэндэ олон янзын арадууд ажаhуудаг гээшэ. Тэдэнэр ёёhэдынгёё хэлэ, соел т\\хэтэй ха юм. Т\рэл арадайнгаа ажабайдалые гэрэлт\\лхэ \\ргэтэй \ндэhэн хэлэн дээрэ гаража байдаг газетэн\\д ямар байха еhотойб, энэ сагта хайшан гэжэ х\гжэжэ байнаб гэhэн асуудал hонирхол гаргана. Нютагтаа боложо байhан \йлэ ушарнуудые, х\н б\хэнэй ажабайдалда хабаатай шухала асуудалнуудhаа гадна арадайнгаа еhо заншал, аман зохеол тухай т\рэл хэлэн дээрэ мэдэсэн\\дые «Усть-Ордын \нэн» газетэhээ абанабди. Намда, юрын уншагшада, сэдьхэлдэм д\тэ буряад зонойм аялга дуунууд, \реэлн\\д, hонирхолтой хуби заяатай нютагаархид тухай зураглалнууд байдаг. Тамирай hонинуудые уншадагби, ёёрёё б\хы наhаараа hоригшоор х\дэлhэн хадаа манай тамиршадай амжалтануудаар баясадагби.

Зарима х\н\\д буряад газетэ уншажа шаданаг\йбди, литературна хэлэн дээрэ ойлгосог\й гэжэ хэлэдэг. Минии hанахада, буряад хэлэеэ hайнаар мэдэхэ х\ндэ ямаршье нютаг хэлэн ойлгосотой байхал даа. Хэлэмнай нэгэн, манай танай гэнг\йгёёр, буряад хэлэеэ мартаха еhо \гыбди. Т\рэл газетэеэ \ргэжэ, эбтэйгээр дэмжэхэ еhотойбди. Ори ганса регион соо буряад хэлэн дээрээ гаража байhан хэблэлэй х\дэлмэрилэгшэдтэ энэ ябуулжа байhан ехэ ажалайнь т\лёё баярые х\ргёёд, саашадаа олон тоото уншагшадтай, буряад hайхан хэлэеэ арад зондоо дэлгэр\\лжэ, мэд\\лжэ байхыень х\сэе!

Просмотров: 103 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Февраль 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz