Понедельник, 24.06.2024, 13:52
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2019 » Май » 17 » Г\рэндёёшье, нютагтаашье алдартай х\б\\н
11:20
Г\рэндёёшье, нютагтаашье алдартай х\б\\н

Майн 9-дэ Илалтын \дэрые hайндэрлэhэнэй h\\лээр, Эхирэд-Булагадай районой Харанут hууринда Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай хабаадагша Владимир Кириллович Бардымовай дурасхаалда зорюулагдажа, футболоор тэрэнэй нэрэ з\\дэг регион хоорондын турнир \нгэрбэ. Энэ жэлдэ \нгэрhэн энэ хэмжээн ойн баярта болоно, табадахияа \нгэрбэ гээшэ.Турнирта хабаадагшадай тоон олошорно.Модоо илагшын кубогто х\ртэхёёр эдир ба ехэш\\лэй футболистнуудай дунда арбан хоер команданууд тулалдаба.

Yглёёнhёё гурбан – Эхирэд-Булагадай районой Алуужинай, Харануудай, Дархадай талмайнууд дээрэ нааданууд эхилбэ. Саг уларилай таарамжатай бэшэ байhанhаа, эмхидхэгшэдэй шиидхэбэреэр, баяр еhололой байдалда нээгдэхэ парад Харануудай hургуулида ходорбо. Энэ турнир Бардымовтанай гэр б\лын т\рэлн\\дэй, Харануудай hургуулиин багшанарай коллективэй болон нютагаархидай х\сёёр \нгэрбэ. *ургуулиин директор Светлана Боронцоева официальна талыень нээхэдээ, б\хы хабаадагшадые болон айлшадые амаршалаад, энэ hайндэртэ ерээд байhандань баяраа х\ргэбэ. Тэрэ зуураа турнир улам б\ри олондо мэдээжэ болоно, округой ажаhуугшадта Харануудай шулуу н\\рhэнэй разрез гээд мэдээжэ «ВостСибДобыча» ООО команда энэ жэлдэ т\р\\шынхиеэ хабаадаба гээд тэмдэглэбэ.

– Турнирта хабаадагшадые, айлшадые, В.К. Бардымовай б\хы т\рэл гаралнуудые болон эндэхи ажаhуугшадые ходорhон hайндэрн\\дээр болон футболоор \нгэрхэеэ байhан ойн баярта турнираар халуунаар амаршалнаб, hайнаар, урагшатайгаар наадахыетнай х\сэнэб, – гээд Эдуард Алсаев, Эрх\\гэй областиин Губернаторай орлогшын – Усть-Ордын Буряадай округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшын туhалагша хэлэбэ. Теэд Эрх\\гэй областиин Губернаторай орлогшо – Усть-Ордын Буряадай округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ А.А. Прокопьевой нэрэhээ «Эхирит-Булагатский» МО-гой захиргаанай гэгээрэлэй управлениин ноеной орлогшо Инна Васильевада,Харануудай hургуулиин директор Светлана Боронцоевада, В.К. Бардымовай нэрэмжэтэ футболоор регионууд хоорондын турнирай эмхидхэлэй комитедэй т\р\\лэгшэ Николай Антиповта, Тугутын дунда hургуулиин физическэ культурын багша Александр Монхоевто, Эхирэд-Булагадай районой «Алужинское» МО гулваа Олег Ихиныровта энэ турнир бэлдэжэ \нгэргэхэ хэрэгтэ эдэбхитэйгээр хабаадаhанай т\лёё Баяр Баясхалангай бэшэг\\дые барюулаа.

Энэ турнир нэрэтэй т\рэтэй хэмжээн дээрэ \нгэргэхын тула ехэ х\дэлмэри хэгдээ гээд Эхирэд-Булагадай районой мэрэй орлогшо Афанасий Дмитров хэлэхэ зуураа, манай районой гэгээрэлэй талада сэгнэшэг\й хубитаяа оруулжа, эндэхи hургуулиин х\гжэлтэдэ ехэ оролдолго гаргаhан суута х\нэй нэрые м\нхэж\\лhэндэ В.К. Бардымовай гэр б\лэдэ баяр баясхаланаа х\ргэбэ. В.К. Бардымовай \\схэлээр Харануудта hургуули нээгдэжэ, м\нёёдёё тэрэнэй нэрэ нэрэтэй т\рэтэйгёёр з\\жэ ябана ха юм.

Владимир Кириллович д\рбэн \хиб\\тэй. Yри х\\гэдынь эсэсгынгээ нэрэ зэргээр омогорхоно, угаа \ргэлжэл\\лжэ ябана. Геройн бэсэгэн х\б\\н Николай Антиповтай (Бардымовтай) хёёрэлдэбэбди.

– Би эсэгээрээ омогорхоноб, Алас Дурнаhаа эхилээд, б\хы дайнай д\лэн соогуур ябажа гараа. Дайнда зоригжожо, ажабайдалай ехэ д\й д\ршэлтэй боложо, эрэлхэг зоригоо м\лижэ, дайнай б\хы бэрхэшээлн\\дые бэе дээрээ \зэбэшье, шэр\\н зантай болонг\й, гэртээ бусаhаар амгалан байдалда ажалаа хэжэ захалаа бэлэй. М\нёёдэр тоонто нютагтаа бусажа ерэhэндээ ехэ баяртайб, эсэгынгээ гэртэ ерэжэ, нютагайнгаа зоноор уулзажа, хёёрэлдэжэ, hанаан сэдьхэлээ сэнгээжэ байнаб. Нютагай зонтой уулзаhандаа, намайе дэмжэжэ, турнирта хабаадахаяа ерэhэн б\гэдэ зондо баяр баясхаланаа х\ргэнэб. Илангаяа энэ хэмжээ эмхидхэхэдэ м\нгэнэй талаhаа туhа х\ргэhэн зондо, тодоор хэлэбэл, Николай Хабитуевта, Геннадий Айдаевта, Людмила Болькинада, Энгельсина Бутухановада, Василий Наймановта, теэд б\хы нютагайнгаа зондо томо баяраа мэд\\лнэб.

Наадануудай д\нг\\дээр Усть-Орда тосхоной ДЮСШ-гай команда нэгэдэхи hуурида гараба, 2-дохи hуури Олойн командада х\ртёё, харин Усть-Орда тосхоной команда 3-дахи hуури эзэлбэ.

Нэгэ зэргэ Харануудай hургуулиин талмай дээрэ бага кубогто х\ртэхёёр плей-офф наадан \нгэрёё. Энээндэ ёёрынгёё подгруппануудта 2-3-дахи hууринуудта х\ртэhэн команданууд наадаhан байгаа. Yсэд нэтэр\\ тулалдаануудта Баяндайн районой *огоотын командын футболистнууд кубогто х\ртэжэ, гэртээ абаашаа.

Турнирай д\нг\\дээр призер болоhон командануудта м\нгэн шангууд болон медальнууд барюулагдаба. Илагша командада турнирай дамжуулгын кубог, м\нгэн шан, медаль барюулагдаhан юм.

Энэнhээ гадна наадануудай д\нг\\дээр м\нгэн шангуудаар болон дурасхаалай бэлэг\\дээр шагнагдаа, гэбэл: вратарь – Хандархаев Аполлон (гурбадахи жэлээ ото) (ДЮСШ), хамгаалагша – Хармагиров Баир (Усть-Орда тосхон), хахад хамгаалагша – Хармагиров Владимир (ДЮСШ), добтологшо – Хуриганов Василий. Олойн Ларионов Семен хоердохи жэлээ турнирай эрхим наадагша гээд тоологдобо. Тэрэ недондо районой суглуулагдамал командын б\ридэлдэ наадаhан байгаа.

Людмила Буяхаева

Авторай фото-зураг

Просмотров: 273 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz