Четверг, 02.02.2023, 22:19
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2020 » Декабрь » 3 » Гэгээрэл
18:37
Гэгээрэл

Усть-Ордын гимназиин нэгэ \дэр

 

Буряад хэлэнэй кабинет соо

Хитад хэлэнэй хэшээлдэ

Тойрогой т\бтэ энэ hуралсалай шэнэ жэлhээ гимнази-интернат нээгдэhэн гээд мэдээжэ. Гурба hарын туршада х\дэлжэ байhан hуралсалай эмхин богони болзорто \рэ д\нг\\дые харуулна. Эдэ \дэрн\\дтэ Эрх\\ можын Губернаторай орлогшо – округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев гимнази  ерэжэ, hурагшад болон багшанартай уулзаба.

Иимэ т\хэлтэй hургуули область соо ори ганса. Эндэ тойрогой эрхим hурагшад шэлэлгэ гаража, абтагдаhан байна. Энэ hуралсалай эмхинэй байгуулагша – округой захиргаан  гимназиин х\м\\ж\\лэгшэдые ерээд\й х\тэлбэрилэгшэд, нютагай, г\рэнэй  аша габьяада х\дэлхэ   гээд найдана. Эндэ \хиб\\дэй алишье талаар х\гжэхэ б\хы байдал зохеогдонхой. Шэнэ эрилтын техникээр класс б\хэн хангагданхай. Гимназиин дарга Жанна Буянтуева кабинед\\дээр айлшадые ябуулжа, ехэ омогорхолтойгоор тэдээние харуулжа, хёёрэhэн байна. Предмед\\дые заажа байhан багшанар ёёhэдынгёё  х\дэлмэриин hуури шэмэглэнэ.

Эгээ т\р\\н буряад хэлэнэй кабинет тойрогой х\тэлбэрилэгшэдэ харуулба. Т\рэл хэлэнэй д\й д\ршэлтэй багшанар Нэлли Андреевна Борхонова болон Марианна Никитична Хажелаева хоер кабинедээ буряад зангаар шэмэглээ. Ханада буряад эрдэмтэдэй, уран зохеолшодой, м\н лэ округhоо гараhан зохеолшодой д\рэ зурагууд \лгёётэй. Буряад номууд, толинууд  полконууд соо табяатай.

Yхиб\\д буряад хэлэнhээ гадуур ехэ дуратайгаар англи, хитад хэлэн\\дые \зэнэ.

 5-дахи класста хитад хэлэнэй хэшээлые Кристина Жусуповна Матиевагай \нгэргэжэ байхые шагнабабди. Эндэ 5-дахиhаа 11 класс х\рэтэр энэ хэлэн заагдана.

Англи хэлэнэй  лингафонно кабинет соо зохид байдал тогтоогдоо. Гэрра  Александровна Маттос  эндэ англи хэлэ заана, тэрээнhээ гадна \шёё д\рбэн багшанар х\дэлнэ.

Хими болон биологиин кабинет  хэрэгсэлн\\дээр хангагданхай. Багша Ольга Антоновна Хинхаевагай хэлэhээр, \хиб\\д энэ предмет \зэхэ дуратай, олон туршалгануудые хэнэ ха юм.

Гимназиин номой сан баян, булта hурагшад шэнэ номуудтай. Захиргаанай \ндэhэн хэлэнэй таhаг буряад хэлэнэй номуудаар хангаа.

 Жанна Геннадьевнагай хэлэhээр, б\хыдёё хэрэгсэлн\\дтэ 32 млн.361 мянган т\хэриг гарзашалагдаа.

Шухала предмед\\дhээ гадна \хиб\\д нэмэлтэ hуралсалай программаар х\гжэхэ аргатай. Эндэ х\гжэмэй, хатарай, з\жэгэй, тамирай, найруулгын, уран зурагай студинууд, сэрэгэй-патриотическа клубай программанууд ороно. Ёёhэдынгёё хэрэгэй мэргэжэлтэд \хиб\\дтэ  бэлиг шадабаринуудаа дамжуулна.

«Булат» гэhэн сэрэгэй клубай х\тэлбэрилэгшэ Максим Мархаев округой толгойлогшодо  байhан хэрэгсэлн\\д тухай хёёрэжэ   \гэбэ. Энэ клубай гэш\\д октябрь hарада «Зарница» нааданда т\р\\шын hуури эзэлhэн юм.

М\нёё \нгэржэ байhан муниципальна шатын предмед\\дэй олимпиадада гимназиин hурагшад 18 илагшадай, призернуудай hууринуудта  х\ртёё.

«Худайн аялганууд» гэhэн дуунай ансамбль hайн \рэ  д\нг\\дые харуулна. Бэлигтэй дуушан, х\гжэмшэн Баярма Цыденовна Гилязовагай х\тэлбэрилгэ доро \хиб\\д буряад дуунуудтаа hурана. «Хэлэн арадай баялиг» гэhэн областной конкурсын лауреадууд болоо. «Небо Парижа» гэhэн уласхоорондын фестиваль – конкурсын илагшын Кубогто х\ртэhэн байна.

Анатолий Прокопьев областной фестивалиин илагшад болон призернуудта шагналнуудые барюулба.

*\\лээрнь округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшын гимназиин hурагшадтай уулзалга  \нгэрбэ. Анатолий Андриянович энэ hуралсалай эмхи бии бололгын т\лёё ехэ х\дэлмэри ябуулагдаа гээд тэмдэглэбэ. Yхиб\\дые т\рэл дайдынгаа т\\хэ мэдэхэ, алишье талаар   эрдэм   мэдэсэтэй байхыень х\сэбэ. Ёёрынгёё ажалай намтар тухай хёёрэбэ. Тойрогой х\тэлбэрилэгшэ м\н лэ hурагшадай hонирхоhон асуудалнуудта харюусаа. Ойн баярай даабари тойрогой 85 жэлэй ойдо  \гэжэ эхилhэн тухайгаа мэдээсэжэ, гимнази д\\ргэгшэдтэ модо hуулгаха дурадхал оруулба.

Дулаан оршомдо уулзалга \нгэржэ, Анатолий Прокопьев  \хиб\\дтэ ерээд\йдёё дээдэ эрдэм hургаарай h\\лээр т\рэл нютагаа бусахыень х\сэбэ.

 *урагшад тойрогой  аймагуудhаа, Усть-Орда тосхонhоо эндэ hурана.Интернат соо байрлаhан \хиб\\д эбтэй эетэйгээр хоорондо харилсадаг, hайн зохид байдалтай.Yхиб\\д амтатай элдэб янзын  эдеэ хоол баридаг.

Усть-Ордын гимнази-интернат \шёёл hонирхолтой  т\сэб\\дтэй. Б\хы зориhон хэрэг\\дынь б\тээсэтэй, энэ hуралсалай гуламтын нэрэ холо саагуур суурхажа байг лэ даа! 

Намжилма Цыденова

Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 68 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz