Суббота, 20.07.2024, 23:51
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2016 » Апрель » 13 » Инга Ольхеева – х\\гэдэй сэсэрлиг\\дэй эрхим т\рэл хэлэнэй багша
12:49
Инга Ольхеева – х\\гэдэй сэсэрлиг\\дэй эрхим т\рэл хэлэнэй багша

Апрелиин 7-8 \дэрн\\дтэ Усть-Орда тосхондо «Байгал шадарай гэгээрэл – 2016» гэhэн 12-дохи областной гэгээрэлэй форумой дэргэдэ «*ургуулиин урдахи эмхин\\дэй этнокультурна гэгээрэлэй эрхим багша» гэhэн хоердохи окружной конкурс \нгэрбэ. Эндэ аймагуудай иимэ конкурсын илагшад сугларжа, хоорондоо бэлиг шадабаряараа, ухаан мэдээсэлээрээ м\рысэбэ. Усть-Ордын буряад округой hургуулиин урда тээхи эмхин\\дэй эрхим т\рэл хэлэнэй багшые элир\\лхэ, тэдэнэрэй эрхим д\й д\ршэлн\\дые тарааха, зохеон байгуулгын \\схэлн\\дые х\гжёёхэ гэhэн зорилгонуудые мурысёён табина. Конкурсын т\р\\шын шата муниципальна хэмжээндэ \нгэргэгдэhэн. Окружной м\рысёёндэ эрхим\\дынь суглараа. Т\р\\шын \дэр «Педагогическое мероприятие с детьми» гэhэн шата байгаа. Эндэ багшанар тосхоной х\\гэдэй сэсэрлиг\\дтэ hуралсалай хэшээлн\\дые \гёё. «Аленушка», «Туяна» саадуудта хабаадагшад хэшээлн\\дые \гэhэн байна. Баяндайн аймагай хабаадагша Баяндай тосхоной «Нарахан» х\\гэдэй саадай багша Юлия Дамбуева «Минии гэр б\лэ», Боохоной аймагай Красно-Буреэдэй Вероника Хабеева «Наран» гэhэн темэдэ урогуудые \гёё. Алайрай аймагай Х\йт\нэй саадай Лилия Гармаева нааданай хэшээл харуулаа. Оhын аймагай Эрхэдэйн саадай Дарья Соскина «Гэрэй амитад» гэhэн хёёрёё бэлдэhэн байна. «Колосок» саадай багша Инга Ольхеева «Буряад арадай 5 эрдэни зэндэнимэ», Н\хэдэй аймагай Шараадай «Росинка» гэhэн х\\гэдэй сэсэрлигэй залуу багша Татьяна Андреева «Буряад онтохонуудай шэдитэ юртэмсэ» гэhэн хэшээлнуудые харуулаа. Багашуулые т\рэл хэлэндэнь hонирхуулха гээшэ х\нгэн бэшэ. Эндэ багшын бэлиг шадабари, д\й д\ршэл хэрэгтэй. Нааданай аргаар х\\гэд буряад арадайнгаа баян еhо заншалтай, т\рэл хэлэнтэй танилсана. Хэшээл ябуулгын м\рысёёндэ Боохоной аймагай хабаадагша Вероника Хабеева т\р\\лбэ. Вероника Маскутовна Эрх\\гэй г\рэнэй багшанарай дээдын hургуулиин h\\лээр 17 жэлэй туршада багшална. Конкурсын хоердохи \дэр «Эрдэм" ККЗ-дэ \нгэрбэ. Хабаадагшадые округой захиргаанай \ндэhэн гэгээрэлэй таhагай дарга Владислав Хантаев, Эхирэд-Булагадай аймагай мэрэй орлогшо Афанасий Дмитров гэгшэд мэндэшэлэн, hургуулиин урда тээхи эмхин хэзээнэйшье сагта гэгээрэлэй hалбарида шухала hуури эзэлнэ, х\\гэдэй саадта \хиб\\нэй ухаан мэдэрэлэй \ндэhэн б\ридэжэ, саашадаа ниитэдэ дадалдана гэжэ тэмдэглээ. «Педагог от А до Я» гэhэн багшын творческо самопрезентациин шата эхилбэ. Эндэ хабаадагшадай мэргэжэлтэ хэмжээниие жюри сэгнээ. Алайрай аймагай Лилия Гармаевагай самопрезентаци олондо hайшаагдаба. Нюдэндёё галтайхан, эдэбхи ехэтэй багша гэжэ гансата ойлгохоор байгаа. Лилия Германовнагай багшын стаж 20 жэл юм. Багша \хиб\\н б\хэнэй з\рхэ сэдьхэлые эзэлжэ шадана. Х\\гэд тэрэнэй хэшээлн\\дтэ ехэ дуратайгаар ябадаг, х\леэн ядажа байдаг. Оhын аймагай Эрхидэй нютагай Дарья Соскина Буряадай г\рэнэй университедэй \ндэhэн – гуманитарна институдые 2011 ондо д\\ргээд, т\рэл сэсэрлигтээ х\м\\- ж\\лэгшээр х\дэлнэ. Баяндай тосхоной х\\гэдэй саадай багша Юлия Дамбуева конкурсын эгээл аха заха хабаадагша байгаа. Урихан шарайтай, зёёлэн абари зантай Юлия Владимировна 26 жэлдэ багшын х\дэлмэридэ ябана. Буряад арадайнгаа дуунуудые дууладаг, бэрхээр буряад хэлэеэ мэдэдэг. Боохоной аймагай Вероника Хабеева жэл б\хэндэ бэлигээ дээшэл\\лнэ. Энэ багша м\нёё сагай эрилтын аргануудые хэрэглэжэ, \хиб\\дээ арадайнгаа еhо заншал, т\\хэ, т\рэл хэлэнтэй танилсуулна. Эхирэд-Булагадай аймагые т\лёёлhэн Инга Ольхеева х\\гэдэй саадта hая х\дэлхэеэ ерэhэн. Энэнhээ урид олон жэлдэ дунда hургуулида амжалтатайгаар х\дэлёё. Бэлигтэй багшын хэшээлдэ багашуулынь дуратай, олон юумэндэ hурана. Инга Вячеславовна багашуулайнгаа гэртэхидээр нягта холбоо барисаатай х\дэлжэ, hайн \рэ д\нг\\дые харуулна. Н\хэдэй аймагай хабаадагша Татьяна Андреева hаял багшын ажалай д\ршэлдэ hурана. Х\\гэдые арадай заншал дээрэнь х\м\\ж\\лхэ зорилго табина. «Презентация педагогического проекта» гэhэн т\гэсхэлэй шатада хабаадагшад ёёэhдынгёё проектн\\дтэй танилсуулаа. Хоер \дэр \нгэрhэн багшанарай м\рысёён д\\рэжэ, шагналалай \е ерэбэ. «Детский сад – этнокультурный центр» гэhэн Усть-Ордын Буряадай округой hургуулиин урда тээхи эмхин\\дэй выставкэ фойе соо дэлгээгдэhэн байна. Тэрэнэй д\нгёёр Усть-Орда тосхоной «Колосок» гэhэн х\\гэдэй сэсэрлиг т\р\\шын hуури эзэлээ. «Лучший педагог этнокультурного образования дошкольной образовательной организации» гэhэн багшанарай бэлиг шадабариин окружной конкурсын илагша Эхирэд-Булагадай аймагай Усть-Орда тосхоной «Колосок» х\\гэдэй сэсэрлигэй багша Инга Ольхеева болобо. Илагшада 1-дэхи шатын Диплом болон 20 мянган т\хэригэй шан барюулагдаа. Бусад хабаадагшад конкурсын дипломуудаар, 5 мянган т\хэригэй шангаар урмашуулагдаа.

Намжилма ЦЫДЕНОВА

Авторай фото-зураг

Просмотров: 763 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Апрель 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz