Понедельник, 24.06.2024, 15:53
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2018 » Февраль » 2 » Интересно
14:38
Интересно

Оньhон \гэн\\д

Адаг ноен албатынгаа хажууда баатар, адаг эрэ hамганайнгаа хажууда баатар. – Плохой руководитель над подчиненными богатырь, плохой мужчина перед женой богатырь.

Адаг тэнэг бэеэ магтаха, дунда тэнэг эмэеэ магтаха. – Последний дурак себя похвалит, средний дурак жену похвалит.

Ажалг\йгёёр алганашье барихаг\йш. – Без труда и окуня не поймаешь.

Ажалаар баяжадаг, архяар \гырдэг. – С работой богатеют, с водкой беднеют.

Айлда ошоходоо амар, гэртэнь ошоходо хомор. – Легко по гостям ходить, трудно домой приглашать.

Аймхай х\н h\\дэрhээ айха. – Трусливый и тени забоится.

Аймхай х\н арба \хэдэг. – Трусливый десять раз умирает.

Аймхай х\нэй хормой дуутай. – У трусливого подол шумный.

Айhан х\нэй амин дээрэ. – У труса дыхание у глотки.

Айран х\нэй алхам ойро, зайран х\нэй зам ута. –У трусливого шаг короткий, у гулящего путь долгий.

Айрагг\й архиншан, алшуург\й тамхиншан. – Без айрака пьяница, без кисета курильщик.

Ала салдаган, ама бардам. – Без штанов, а речь горделивая.

Аали дээрэш гал табяаб, амин дээрэш хутага баряаб. – На тихоне (слабом) зажгу огонь, над душой держу нож.

Алаха \бшэн ааляар орохо. – Болезнь смертельная тихо заходит.

Алишье хургаа хазахада, адли \бшэнтэй. – Какой палец ни укусишь, одинаково больно.

Аман амбаар бэшэ, суургалагдадагг\й. – Рот не амбар, не затворяется.

Амандаа аа \гы, хэлэндээ хээ \гы. – У рта нет слова аа, у языка нет узора.

Амитан арhаараа танигдаха, аргамжа наряараа таhарха. – Зверь по шкуре познается, веревка по тонкому рвется.

Ан алааг\й аад, арhыень б\ хубаа. – Не убивши зверя не дели шкуру.

Аргата арбан тэргэ хэбэ, х\шэтэ нэгэ тэргэ хэбэ. – Ловкий нагрузил десять телег, а сильный одну.

Архи тамхин хоер аха д\\. – Спиртное и курево – родные братья.

Архи уухада аминда харша, айл хэсэхэдэ ажалда харша. – Спиртное пить вредно для здоровья, по дворам гулять – для работы вредно.

Арьяатанай \hэн зёёлэн, аяг муутын \гэнь зёёлэн. – У зверя мех мягок, у жестокого речь мягка.

Агта мориной hайниие аян замда мэдэхэ, аха д\\гэй hайниие айл hуухадаа мэдэхэ. – Хорош ли аргамак, в пути познаешь, хороша ли родня, при совместном проживании узнаешь.

Агтын яhан арада хосорно, эрын яhан эндэ тэндэ хосорно. – Кости аргамака на севере пропадают, а кости мужа там-сям пропадают.

Адуугаа баhааша амгайгшаар, айлаа баhааша нэмhэгээр. – Пренебрегающий своим конем, едет, не взнуздав, пренебрегающий родней, ходит в затрапезном виде.

Адуунайнгаа хирээр эшхэрэ. – Посвистывай по числу лошадей.

Аалихан ябажа, абгай болодог. –Тихим ходом большим станешь.

Ааляар ябабал, холо х\рэхэш. – Тише пойдешь – дальше уедешь.

Ажалшанай амбаар д\\рэн, hамуугай hаба хооhон. – У труженика амбар полон, у лодыря посуда пуста.

Аляа х\н арбан зоболонтой, холшор х\н хорин зоболонтой. – У озорного человека десять мучений, а у проказника – двадцать.

 

Апполон Тороевой онтохонуудаар

Хэрмэн хулгана хоер

Нэгэтэ хэрмэн хулгана хоер уулзаба.

Хулганань хэлэбэ ха:

Yбэлёё эдихэ юумэ хир ехие бэлэдхээбши? Хоюулан хамтараябди.

Хамтархада болохо. Гансал эдихэ юумэмнай ондоо ха юм. Би hамар, hархяаг эдидэгби. З\гёёр баабгай намайе ходо хооhолдог, нёёсыемни эдижэрхидэг. Тэрэнээ нюухаяа ошохомни, яаранаб, – гэбэ хэрмэн.

Ши дэмы гомдонош, гэжэ хулгана hанаа алдаба, – манай ажабайдал б\ри доро…

Колхозой поли дээрэhээ орооhо хулуудагбди, теэд бидэниие харсаганууд, элеэн\\д барижа, таhар удар татана. Бултадаа унтажа байхадань, манатай \глёёг\\р, хулуудаг байгаабди. Харин м\нёё бидэндэ \глёёг\\р эртэшье амар заяан \гы. Трактор, комбайнууд даражархина, уургайемнай плугууд урбуулжархина. Амбаарнууд соо эзэн боложо, орооhо, ёёхэ тоhо хулуудаг байгаабди, харин м\нёё хушуугаашье хэхэ аргаг\й: н\хэ х\бэнь хуу б\глёётэй.

Тиихэдэнь хэрмэн харюусаба.

– Шамайе хулгайшан гэжэ мэдээг\й ябаалби, шамтай хамта яашье байхаг\йб.

* * *

Алаг моритон Аляадай \бгэн

Аляадай \бгэн алаг мореороо газар хахалжа абаба.

Тиихэдэнь баабгай хажуудань ерээд:

– Аляадай \бгэн, мориншни ямар hайхан бэ, алаг. Ёёрёё иимэ алаг болгоо г\ш? – гэбэ

– Тиигээб, – гэжэ \бгэн харюусаба.

– Намайе алаг болгол даа.

– Алаг болохо гээшэш ехэ бэрхэтэй юм. Тэсэхэб гэжэ х\\рёё \гёё хадаш, алаг болгохо аалам, – гэбэ \бгэн.

– Заа х\\рээ \гэнэб, – гэжэ баабгай харюусаба.

Аляадай \бгэн гал т\лижэ, анзаhанайнгаа т\мэр улайтар халаагаад, баабгайе хэбтэ, гэбэ.

Баабгай хэбтэбэ.

Yбгэн т\мэрёё баабгайн хабирга дээрэ табижархиба. Баабгай тэсэнг\й, муухайгаар бархиран, саашаа харайба, бэедэнь гал д\лэн абаба.

Тиин, тэрээнhээ хойшо баабгай Аляадайн газаагуур ерэжэ, аарса сагааень адхахаяа, тэжээмэл з\гынь ёёрые hандаргахаяа болео hэн гэхэ.

 

У старого Алядая была пегая лошадь. На ней он пахал свою землю.

Подошел однажды к нему медведь и сказал:

– Старик Алядай, какая у тебя красивая лошадь – пегая. Ты сам ее сделал такою?

– Да, я сам, – пошутил старик.

– Сделай меня пегим.

Старый Алядай вспомнил, как этот медведь разорял у него пчелиные ульи.

– Пегим стать очень трудно, больно. Если дашь слово, что вытерпишь, сделаю тебя пегим, – пообещал Алядай.

Медведь согласился.

Старик развел костер, на нем докрасна накалил сошник и говорит медведю:

– Теперь ложись.

Медведь лег.

Старый Алядай снял с костра сошник и прижал его к ребру медведя. Закричал медведь от боли, заплакал, и, не помня себя, побежал в тайгу.

С тех пор медведь ни ногой не вступал во двор старика. Отучил наглеца старик.

Просмотров: 404 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Февраль 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz