Пятница, 14.06.2024, 17:11
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2017 » Май » 26 » Ямаршье хэрэгтэ хододоо т\р\\ ябагты!
14:54
Ямаршье хэрэгтэ хододоо т\р\\ ябагты!

Марина Иванова галстугуудые з\\нэ

Майн 19-дэ Усть-Орда тосхондо гайхамшагта ушар болобо. Тэрэ \дэр Усть-Ордын хоердохи дунда hургуулиин дэргэдэ мемориальна «Танк» комплексын хажуугаар ондо ондоо жэлн\\дэй пионерн\\д б\хэсоюзна пионериин эмхи зургаанай байгуулагдаhаар 95 жэлэй ойн баярые тэмдэглэхээр сугларhан байгаа. Харин хоердохи дунда hургуулиин пионерн\\дтэ энэ хоер дахин ехэ hайндэр болобо – тэдэнэрэй пионериин «Факел» эмхи зургаанда 20 жэл г\йсэбэ. Иимэ удхатай хэмжээн\\д Эхирэд-Булагадай Хёёрсэ болон Yдэгэ hууринуудта \нгэрёё.

Yхиб\\д ехэ эбтэй эетэйгээр, \нэн з\рхэнhёё сэдьхэл х\дэлгэмёёр рапорт \гэжэ, барабанай абяан доро тугаа хиидх\\лбэ, еhолон \гэhэн \гэн\\дые хэлээ, галстугуудые з\\лгээ, пионерн\\д тухай ш\лэг\\дые хёёрэжэ \гёё, дуунуудые дуулаа. Аха \еын х\н\\д \хиб\\дые hайшаажа \гэ хэлэхэ зуураа ёёрынгёё ходорhон жэлн\\дээ дурсан абаба. Совет пионериин hайн hайхан хэрэг\\дые болон алдарта заншалнуудые hануулан хэлэбэ, Эхэ оронойнгоо патриодууд боложо, \нэн сэхэ ябадал сахижа, хододоо т\р\\ зэргэдэ ябаха хэрэгтэй гэжэ уряалба.

– Бидэнэрэй пионерн\\дтэ ороходо, иимэ \гэн\\д хэлэгдэдэг байhан: галстуг з\\бэл, тэрэнээ гамнаха хэрэгтэй. Улаан тугай, В.И. Ленинэй, агуу октябриин, граждан дайнай, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай илалтын тугуудтай нэгэ з\hэтэй ха юм. Пионерэй нэрэ зэргэ \ндэрёёр абажа ябаха хэрэгтэй, hурахадаашье, х\дэлхэдёёшье – хаанашье хододоо жэшээ харуулжа ябаха хэрэгтэй бшуу. Заабаришадаа, багшанараа, эхэ эсэгэеэ муу юумэндэ орууланг\й ябагты. *ургуулитнай Советскэ Союзай Герой генерал И.В. Балдыновай нэрэ з\\нэ гээд омогорхохо хэрэгтэй. *ургуулиин директортэ пионериин эмхи зургаа дэмжэжэ байhанда баяраа х\ргэнэб, – гээд регионой Губернатор, КПРФ-эй Эрх\\гэй областной отделениин комитедэй нэгэдэхи секретарь Сергей Левченкын нэрэhээ округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Марина Иванова пионерн\\дые амаршалба. – Х\\гэд hайн байдалда hураха еhотой. Танай hургуулиин заhабарилгын асуудал з\блёён дээрэ з\бшэн хэлсэгдэхэ. Энэ асуудал Губернатортай хэлсэгдэhэн юм.

*\\лээрнь hургуулиин директор Геннадий Осодоев, районой захиргаанай аппарадай х\тэлбэрилэгшэ Виталий Барбаев, КПРФ-эй районой комитедэй нэгэдэхи секретарь Петр Нохоев гэгшэд \гэн\\дые хэлэбэ. КПРФ-эй Эрх\\гэй областной отделениин комитедэй нэгэдэхи секретарь Сергей Левченкын нэрэhээ Петр Нохоев Апханова Людмилада, Николаева Августинада, Чикотеева Лидада, Богомолова Иринада пионерскэ х\дэлёёнэй тогтолгодо ехэ хубитаяа оруулhанай т\лёё Х\ндэлэлэй грамотануудые барюулба. КПРФ-эй нютагай отделениин талаhаа бэлэг болгон «Жизнь Ленина» номууд hургуулида \гтэбэ. Энэнhээ гадна пионерн\\дые амаршалха зорилгоор Боохоной районhоо айлшан – х\м\\ж\\лгын талаар нэгэдэхи дунда hургуулиин директорэй орлогшо Бураева Туяна ерэhэн байгаа.

Усть-Ордын хоердохи дунда hургуулиин дэргэдэ х\дэлдэг пионериин эмхи зургаан – область дотор тоогоороо эгээ ехэ – 280 \хиб\\д ороно. Энэ \дэр \шёё 119 пионерн\\дээр нэмэбэ.

Эхэ ороноо хамгаалhан, дайнда унаhан сэрэгшэдэй дурасхаалые абяа анирг\й байдалда х\л дээрээ бодожо еhолбо. Линейкэ пионерн\\дэй «Взвейтесь кострами» гэhэн гимнээр д\\рэбэ. Эсэстээ хамтын фото зурагта буулгагдаба. *\\лээрнь hургуулиин актова заал соо hайндэрэй концерт \гтёё, харин hургуулиин газаа hурагшадта «Зарница» наадан эмхидхэгдэhэн юм.

Энэ гайхамшагта \дэр нюдэ сабшаха зуура ехэ болоhон \хиб\\дтэ ба тэдэнэй хажуугаар аха захатанда удаан мартагдахаг\й. «Хододоо бэлэнбди!» – гээд нэгэ дуугаар пионерн\\д рапорт \гэhэн байгаа.

Наталья Могзоева

Просмотров: 494 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz