Пятница, 14.06.2024, 17:53
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2021 » Сентябрь » 23 » Х\дэлмэриин ябалга
12:53
Х\дэлмэриин ябалга

*урагшадта шэнэ hургуули хэрэгтэй

Эрх\\ можын Губернаторай Игорь Кобзевой х\дэлмэриин ябалга \шёё дахин манай регионой ажаhуугшадай шиидхэгдээг\й асуудалнуудhаа хажуу тээ байдагг\й гэжэ дахин харуулба. Yнгэрhэн долоон хоногто Игорь Иванович хэдышье с\лёёг\й ажалай графиктай байбашье, Эхирэд-Булагадай аймаг ерээд ошоо. Онсо анхаралаа социальна оршомой объектнуудта хандуулаа. Хабсал hууринда Д.А. Ходуевай нэрэмжэтэ дунда hургуули ба фельдшерскэ-акушерска пункт ерээд ошоо. Тэрээнтэй хамта Эрх\\можын Губернаторай орлогшо – Усть-Ордын Буряадай тойрогой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев, Эрх\\ можын Хуули гаргалгын Суглаанай т\р\\лэгшын орлогшо Кузьма Алдаров, министрн\\д ерээ, гадна можын толгойлогшые аймагай мэр Геннадий Осодоев х\ргэжэ ябаа.

Капсаалай hургуулиин байшан соо Игорь Кобзев hуралсалай классуудые хараа, 7-хи ба 9-хи классудай hурагшадтай хёёрэлдёё. *урагшад губернаторта ерээд\й сагта хэн болохо дуратайгаа хёёрэжэ \гёё. Харин, гол шухалань – тэдэ тоонто нютагтаа ажаhуухаяа ба х\дэлхэеэ бусажа ерэхэ. Жэшээнь, 9-хи классай hурагша Ефрем Марактаев фармацевт болохо hанаатай, дээдэ hургуулияа д\\ргээд Усть-Орда тосхон ажаhуухаяа ба х\дэлхэеэ бусажа ерэхэ. Суг hурадаг басаган Елена Мироманова медсестра болохо х\сэлтэй.

Губернатортай хёёрэлдэхэ \едээ hурагшад манда шэнэ hургуули хэрэгтэй гэжэ хэлээ. Юундэб гэхэдэ, Хабсаалай hургуули – Усть-Ордын Буряадай тойрогой эгээл урданай hургуулинуудай нэгэн юм. 2022 ондо hургуули 160 жэлтэй болохонь. Х\дёё нютагта hургуули – нэгэ класстай приходско инородческо училищи 1862 ондо нээгдэhэн байна. *ургуули 1929 ондо купец Василий Кириллович Хадеевэй 1865 ондо баригдаhан хоер дабхартай гэр соо ороо. 1962 ондо hургуулиин байшан залгалаа байшанай hайгаар \ргэдхэгдёё, тэндэнь физикын, химиин кабинед\\д ба спортзал байна.

Хабсаалай hургуулиин 150 жэлэй ойн баярта тайзанай талмай, юрта баригдаhан байна. Тиихэдэ багшанар ёёрынгёё х\сёёр гэгээрэлгын эмхи зургаанай нюур талыень шэрдээ, юрын заhабари \нгэргёё. Эндэ уhан асарагдадаг.

*ургуулиин дарга Бато Хобоевой хёёрэhёёр, «Капсальское» муниципальна байгуулалтада 3-тайhаа 17-той болотор 191 \хиб\\д би. Yхиб\\дэй зариманиинь Усть-Ордагай hургуулинуудта hурахаяа ошодог.

Шэнэ hургуули бариха газарай участок \гтэнхэй юм. Хабсаалай hургуули бодхоохын т\лёё дабтажа хэрэглэгдэхэ проект  тааруулан абтаха.

– Муниципалитедэй захиргаание можын минстройтой хамта дабтажа хэрэглэгдэхэ проектн\\дай вариантнуудые тааруулан абахыень хэлээб, харин 2022 ондо проектно-сметнэ документаци бэлэн болгохыень, 2023-2024 онуудта барилгада орохо аргатай байхымнай т\лёё, – гэжэ Игорь Кобзев хэлээ.

*ургуулиин h\\лдэ, можын толгойлогшо недондо жэл тайлдаhан нютагай ФАП ошоод хараа. Халагламаар, ажаhуугшадай 30 процентhоо бага зон коронавирусай халдабаритай \бшэнhёё прививкэ х\\лэнхэй байна. «Ябасыень дээшэл\\лхэ еhотойбди», – гэжэ губернатор хэлээ. Энээнhээ гадна, ФАПта физиокабинет хэрэгтэй. М\н Игорь Кобзев ФАПай газарай hайнаар т\хеэрэлгэдэ, hайжаруулгада анхаралаа хандуулаа.

Эхирэд-Булагадай аймагаар х\дэлмэриин ябалга Усть-Орда тосхондо ККЗ «Эрдэм» соо активтай уулзалгаар т\гэсхёё. Тэндэ элдэб янзын hалбаринуудай х\дэлмэрилэгшэд Эрх\\ можын Губернаторай баяр баясхаланай бэшэг\\дээр шагнагдаhан байна.

Наталья Могзоева

Авторай фото-зураг

Просмотров: 83 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz