Четверг, 02.02.2023, 22:29
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2020 » Декабрь » 3 » Х\дёё ажахы
18:33
Х\дёё ажахы

Yйлэдбэриин ашаг шэмые дээшэл\\лгэ

Yнгэрhэн долоон хоногой т\гэсхэлдэ Боохоной районой Буреть hууринда Вячеслав Лизинэй КФХ-гай бааза дээрэ «Повышение качества зерновых культур региона в условиях производственной кооперации сельхозтоваропроизводителей» сэдэбээр  семинар \нгэрёё.

Эрх\\гэй областиин Губернаторай орлогшо – Усть-Ордын Буряадай округой захиргаанай   х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев, Эрх\\ можын х\дёё ажахын министрэй нэгэдэхи орлогшо Наталья Жилкина, х\дёё ажахын эрдэмэй доктор «Россельхозцентр» филиалай х\тэл бэрилэгшэ Анатолий Полномочнов, тойрогой районуудай  КФХ-гай т\лёёлэгшэд болон х\дёё ажахын з\йлн\\дые \йлэдбэрилэгшэд энэ семинарта хабаадаhан юм. Вячеслав Лизинэй ажахы Усть-Ордын Буряадай округто мэдээсэлэй технологинуудые х\дэлмэридёё нэбтэр\\лhэн т\р\\ ажахынуудай нэгэн болоно.

Энэ ажахын дэргэдэ \нгэрhэн нажар м\н лэ х\дёё ажахын  х\тэлбэрилэгшэд семинарта сугларhан байна. Тойрогhоо гадуур мэдээжэ болоhон   ажахы м\нёё сагай эрилтээр  технологинуудые нэбтэр\\лжэ, \рэ д\нтэй х\дэлнэ.

Вячеслав Николаевич з\йлн\\дээ тушаахадаа хамта х\дэлхёёр  дурадхана, энэ хадаа м\нёёдэрэй байдалда ехэ  шухала. Yрэhэ шэлэхэ талаар научна хэрэг эрхилнэ, орооhото ургамалнуудай з\йлн\\д   шэнжэлэгдэнэ,  илангаяа эндэхи газар дээрэ мэргэжэлтэдые hонирхуулжа, эрдэмэй арга мэхэн\\дые хэрэглэн, hайн д\нг\\дые \гэхэ аргатай шэниисын \рэhэн абтана. Д\тын сагта энэ ажахын бааза  дээрэ хээр талада тааруугаар шэнгэн \тэгж\\лгэ  бэлдэхээр хараална. Энэ х\дэлмэри х\дёё  ажахын т\бтэй хамта бэел\\лэгдэхэ. Туршалгын талмай дээрэ м\нёё  ургамалай шэнэ сорт hайжаруулха хэмжээ ябуулганууд хэгдэнэ, эндэхи газар дээрэ hайн ургаса \гэхэ, \ндэр шанартай талха татажа гаргаха сортнуудые абахаар,  урид хэрэглэгдэhэн сортнуудаар х\дэлмэри хэгдэнэ. Вячеслав Лизин hайн шанартай \рэhэтэй байхаар, таряашадай болон фермерн\\дэй ажахынуудаар хэлсээн\\дые баталан абана, ургуулhан  з\йлн\\дээ дууhан тушаахаар найдуулна. Yйлэдбэриин х\дэлмэриеэ hубаряад хэхэдээ, баазова ажахыдашье  ехэ туhатай байха. Иимэ коопераци КФХ-гай байдал hайжаруулна, баяжуулна ха юм.

Маанарай ерэhэн \дэр ажахыдань шэнэ хари г\рэнэй мельница таршаганажа, ажалшад талха татажа, мэшээг\\д соо хэн, томо машина руу ашажа байгаа бэлэй.

Ажахын х\тэлбэрилэгшын хэлэhээр, нэгэ \дэрэй туршада эндэ 25 тонно талхан \йлэдбэрилэгдэнэ. *аяын сагта д\рбэн халаан оруулагдажа, тэрэнэй \йлэбэри б\ри дээшэлхэ. Талхан Эрх\\ руу абаашагдана. Ангарск хотодо  свинокомплекстой, гурбан дэлг\\р дээрэ,  ёёрынгёё магазинда продукцияа бэел\\лнэ.

–  Манай т\\хэдэ олон шатанууд байгаа гээд мэдээжэ, коллективизаци, дайнай h\\лээрхи hэргээлгэ, МТС-\\д. Бидэнэр хододоо \йлэдбэриин ашаг шэмые дээшэл\\лхэ тухай хэлсэдэгбди. М\нёё сагта \йлэдбэриин коопераци тухай хэлсэбэл, баазова ажахынуудые бии бололго шухала болоно. Урагшаа дабшаха еhотойбди. Тойрог дотор 60 гэр б\лын мал ажахын фермэн\\д, 44% эбэртэ мал, 37% h\нэй \йлэдбэри тоологдоно. Нэгэ ажахыда мяханай, h\нэй, ургамалай \йлэдбэри ябуулха, \гы гэбэл нэгэ ажахы эдэ гурбан шэглэлн\\дээр х\дэлхэ арга бии гээшэ. Би таанарые булта  хамтарагты гэжэ бааланаг\йб. Ёёhэдёё хаража, ш\\жэ \зэгты. Баазова ажахынууд хэрэгтэй гэжэ тоолоноб, – гээд  Анатолий Прокопьев хэлэбэ.

М\н лэ тойрогой 85 жэлые угтуулан ойн баярай даабаринууд \гтэжэ эхилhэн. Округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ тэрэнэй дэргэдэ Вячеслав Лизинэй ажахыда иимэ даабари \гтэбэ. Энэ нютагта hургуули-сад   бариха уялга тэдэнэр абаба гээд дуулгаба.

Наталья Жилкина х\дёё  ажахын баазова ажахын шэлэлгэдэ декабриин 11 болотор дансануудые абаха, жэлэй т\гэсхэлдэ реестр б\ридэхэ гээд мэдээсэбэ. 

Семинарай \едэ сугларагшад аша туhатай хёёрэлдёён\\дые  ябуулжа, д\й д\ршэлёёрёё  андалдаба. Х\дёё ажахын мэргэжэлтэд hонирхолтой элидхэлн\\дые хэhэн байна. М\н лэ хабаадагшад Вячеслав Лизинэй ажахыгаар ябажа, шэнэ технологитой танилсаха аргатай байба.

Намжилма Цыденова

Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 70 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz