Вторник, 28.05.2024, 11:17
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2018 » Сентябрь » 28 » Хани н\хэдэйм з\рхэн халуухан лэ …
12:27
Хани н\хэдэйм з\рхэн халуухан лэ …

Энэ нажар д\рбэн хани басагадай халуун д\хэриг соо hуужа, з\рхэ сэдьхэлээ хужарлуулhан байнаб. М\нёё тэрэ дулаан уулзалгын хабаадагшад тухай хёёрэхэ х\сэлтэйб.

Жаргалтай \етэн басагад. Авторай фото-зураг

Усть-Орда нютагай ажаhууг- ша, багшын ажалай ветеран Вера Михайловна Хамутаева манай сониной эдэбхитэй уншагша, буряад хэлэеэ, еhо заншалаа г\нзэгыгёёр мэдэдэг, баян суглуулбарияа ходо хэбл\\лжэ, арад зондоо мэд\\лжэ байдаг гээшэ. Yнгэрhэн нажар ёёрынгёё шэнжэлэлгын х\дэлмэриеэ ном болгожо гар- гуулhан байна. Шэнэ номойнгоо баярые \етэн н\хэдёёрёё хубаалдажа, халуухан сайдаа уриhан юм.

Бага балшар наhанhаа м\нёё \е саг х\рэтэр ханилжа байhан эгээл д\тын гурбан хани басагадынь Эрх\\ хотоhоо зорижо ерээ бэлэй.

– Х\нэй наhанай ябаса гээшэ хэды т\ргэн байhыень жэл оной ошохо б\ри элеэр ойлгогдоно хаш даа. Ойлгонг\й байтараа 80 наhанайнгаа дабаае гаталаабди. Манайнгаа байдалда т\шэг тулгуури, замдамнай залуур болодог дэлгэр hайхан зантай н\хэрнай. Ажабайдалай орео зам гаталжа ябахадаа, аба эжынгээ нангин hургаал сахижа, орон нютагаа \ргэлсэжэ, ажал х\дэлмэридёё амжалта туйлажа ябааш. Эрхим hайн н\хэртэеэ \ри х\\гэдээ х\л дээрэнь табижа, омог н\хэдёёр баян, олзо хэшэгээр элбэг, сэдьхэл д\\рэн ябахыешни харахадаа, бидэ н\хэдшни \нэн з\рхэнhёё баярланабди, – гэжэ балшар наhанайнь хани н\хэд hанагдаха н\хэр басагандаа хэлээ hэн.

Yргэлтэй, м\ргэлтэй Байтаг нютагай д\рбэн басагад хоер Веранууд, Аграфена, Евгения гэгшэд б\хы наhан соогоо хани н\хэсэлёё таhаруулаа \гы, ажабайдалай ямаршье х\лгёён соогуур бэе бэеэ харалсажа, д\нгэлсэжэ, сэдьхэлэйнгээ нангин нюусануудаараа, баяр жаргалаараа хубаалдан ябадаг. Тэдэнэрэй х\н б\хэниинь наhанайнгаа баян д\й д\ршэлтэй, арад зонойнгоо дунда х\ндэ ямбатай, олые хараhан, \зэhэн, туйлаhан габьяатай юм.

Багшын ажалай ветеран, Боохоной аймагай х\ндэтэ эрхэтэн Аграфена Борисовна Булутова б\хы наhаараа т\рэл хэлэнэйнгээ т\лёё оролдожо, олон тоото \хиб\\дтэ буряад hайхан хэлэнэй баялигые мэдэр\\лжэ, арадайнгаа аман зохеолые г\нзэгыгёёр шэнжэлжэ ябаhан гээшэ.

Эдэбхитэй ниитын ажаябуулагша, багшын ажалай ветеран, «Аянга» гэhэн аман зохеолой ансамблиин гэш\\н Евгения Забеевна Балдынова, м\н лэ арадайнгаа аман зохеолые дэлгэр\\лхын т\лёё \нэн з\рхэнhёё эсэхэ сусахые мэдээг\йгёёр оролдожо байдаг.

Харин отставкада байhан х\ндэтэ судья Вера Аполлоновна Хабдаева табин жэл хуули журамай сахилгын х\дэлмэридэ бэеэ зорюулаа. *ургуулида hуража байхадаа зааабол судья болохо х\сэлёё бэел\\лжэ шадаа. Боохоной аймагай, Усть-Ордын округой, областной с\\дэй судьяагаар х\дэлhэн юм.

М\нёё тэдэнэр наhанайнгаа габьяата амаралтада гарабашье, гэртээ миин hуудагг\й, залуу \етэндёё д\й д\ршэлёёрёё дамжуулжа, эдэбхитэйгээр элдэб хэмжээ ябуулгануудта хабаададаг. Хододоо сарюун, дорюун, залуугайнгаа ошые алдааг\й, нюдэндёё галтайнууд, х\л х\нгэн\\д олондо жэшээ болохоор ажаhууна.

Хани басагадай халуухан д\хэригтэ \нгэрhэн он жэлн\\дэй хуудаhанууд ирагдаа, \ри х\\гэдэйнгээ, аша гушанарайнгаа амжалтануудаар омогорхоо, залуу \е сагай дуунууд зэдэлээ.

Урихан шарайтай, дулаахан харасатай, сагаан сэдьхэлтэй, ухаатай сэсэн эгэшэнэртэй танилсаха золтой байhандаа \нэн з\рхэнhёё баясанаб.

Намжилма Цыденова

Просмотров: 366 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz