Вторник, 05.12.2023, 14:28
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2018 » Апрель » 23 » ХАТАРАЙ *АЙНДЭР
14:26
ХАТАРАЙ *АЙНДЭР

Гран-при - "Залуу наhан" Боохоной аймаг

«В мире танца» гэhэн хореографическа коллектив\\дэй 7-дохи окружной м\рысёён-харалга ходорhон амаралтын \дэр Оhын аймагай Бэлшэр нютагта \нгэрбэ. Округой 26 эрхим хатарай коллектив\\д гурбан наhанай шатануудта хубааран, «Арадай», «Эстрадна» номинацинуудта бэлиг шадабарияа харуулба. Тэдээн соо hайн дуратанай болон «Жэшээтэ», «Арадай» гэhэн нэрэ зэргэн\\дтэй коллектив\\д амяараа номинацида сэгнэгдэhэн юм.

2001 онhоо эхиеэ абаhан тус конкурс энэ нютагhаа гараhан бэлигтэй хореограф Артур Арзаевай дурасхаалда зорюулагдана. Артур Афанасьевич 1966 ондо т\рэл нютагаа бусажа, соелой байшанай дэргэдэ хатарай кружог байгуулжа, урданай арадай дуунууд, хатарай нааданууд, буряад еохорнууд баян репертуарта ороhон байна. Хатарнууд соонь элинсэг\\дэй ажабайдал, урдахи сагай д\ршэл, мэргэн бодол hэргээгдэн бодхоогдоо бэлэй.

"Тохорюун" (Эхирэд-Булагадай аймаг)

"Ритмы планеты" (Боохоной аймаг)

Нютагайнгаа агууехэ хатаршанаар бэлшэрэйхид омогорходог.

Аха захатанайнгаа хэрэгые м\нёё \еын хатаршад \ргэлжэл\\лэн, тайзан дээрэ гое hайхан хатарнууд м\ндэлhёёр лэ даа. Энээниие дахяад ээлжээтэ конкурс гэршэлээ.

7-дохи окружной конкурсын хабаадагшадые округой захиргаанай з\гhёё \ндэhэн соелой таhагай дарга Лилия Таршинаева мэндэшэлхэдээ, округнай т\рэл дайдаяа суурхуулhан бэлигтэй х\гжэмшэд, уран ш\лэгшэдёёр баян юм гээд тэмдэглээ hэн. Тэдэнэрэй нэгэниинь Артур Арзаев болоно. Энэ заншалта хатарай м\рысёён саашадаа \ргэдэжэ байха гээд этигэнэб. Округто 221 уран зохеолой коллектив\\д тоологдоно, зариманиинь холо саагууршье мэдээжэ болонхой.

Бэлшэрэй муниципальна байгуулалтын гулваа Вячеслав Хартанов, аймагай мэр Виктор Мантыков, соелой управлениин дарга Александр Дамбуев, м\рысёён-харалгые эмхидхэгшэ, Усть-Ордын \ндэhэн арадай бэлигэй т\бэй директор Вероника Харбанова гэгшэд бултанда амжалтануудые, гое hайндэрые х\сэбэ.

Жюриин б\ридхэлдэ РФ-циин соелой габьяата ажаябуулагша, Саха-Яхад Республикын соелой отличник, З\\н Сибириин соелой академиин хатарай дээдэ hургуулиин доцент Аралтай Каржабаева, «Талын аялганууд» ансамблиин хатарай б\лэгэй артистнар оролсоhон юм.

Yнгэ б\риин гое hайхан, ялагар хубсаhануудтай \хиб\\д тайзаниие гансата шэмэглээ.

Хэдэн часай туршада уян нугархай эдир хатаршад элдэб янзын хатарнуудые ялас гэмээр г\йсэдхэжэ, харагшадай, жюриин hайшаалда х\ртёё. Хэды бэлигтэй хореографууд б\хы сэдьхэлэрээ \хиб\\н б\хэндэ ёёрынгёё бэлигые дамжуулан, хатарай шэдитэ юртэмсэтэй танилсуулна гээшэб. Тэдэнэй х\н б\хэн тухай эгээл дулаан \гэн\\дые хэлэхээр лэ.

Д\рбэдэхи жэлэй тойрогтомнай Ага нютагhаа гарбалтай мэргэжэлтэ хатаршан Булат Балдандашиев х\дэлнэ. Хатарай хоер дээдын hургуулитай Булат Ринчинович «Амар сайн» театрай ахалагша балетмейстер байhан. Баяндай тосхоной, Бэлшэр hууриин \хиб\\дээр х\дэлёё. М\нёё Оhо тосхоной «Радость» гэhэн жэшээтэ ансамблиин х\тэлбэрилэгшэ. Олон hонирхолтой хатарнуудай найруулгануудые табина.

Ажалдаа ёёрыгёё д\\рэн \гэдэг бэрхэ хатарай багшанарай ашаар бэлигтэй \хиб\\дэй шэнэ нэрэн\\д элир\\лэгдэнэ ха юм.

*айн дуратанай хореографическа коллектив\\дэй дунда «Арадай хатар» номинациин 7 – 10 наhанай б\лэгтэ Оhо тосхоной «Саранки» ансамбль т\р\\шын hуури эзэлээ. Юлия Дмитриевагай х\тэлбэрилдэг багашуул солонгос арадай шэнэ хатарые харуулжа, харагшадай халуун альга ташалганда х\ртёё. Эхирэд-Булагадай аймагай х\\гэдэй байшанай «Тохорюун» ансамбль хоердохи hуури эзэлээ. Тэдэнэр областной, уласхоорондын конкурснуудай лауреадууд болоно. Ансамблиин эдир хатаршад 3-дахи классай х\б\\д Артем Баганов, Артем Леликов гэгшэд х\тэлбэрилэгшэ Светлана Банзаракцаева тухайгаа сэдьхэл х\дэлгэмэ \гэн\\дые хэлэнэ. Багшынгаа ашаар тэдэнэр хатарха дуратай болоо, хододоо эбтэйгээр нэгэ б\лэ шэнги ансамблиин гэш\\д хамтадаа ябадаг.

11 – 14 наhа х\рэтэр дунда б\лэгтэ Боохоной аймагай Ново- Идын hургуулиин «Ритмы планеты» коллектив т\р\\лээ.

15 наhанhаа дээшэ аха б\лэгтэ Эхирэд-Булагадай аймагай «Тохорюун» гэhэн хатарай студи хоердохиео илалта туйлаба. Бэлигтэй хореограф Светлана Банзаракцаева «Мандахнаар» гэhэн монгол найруулга табижа, \ндэр сэгнэлтэдэ х\ртёё.

«Эстрадна хатар» номинациин бага, дунда б\лэг\\дтэ «Онгойские звездочки» болон «Каблучки» гэhэн Оhын аймагай коллектив\\д т\р\\шын hуури абаба.

Харин аха б\лэгтэ Боохоной аймагай Yхэр нютагай «Позитив » коллектив 1-дэхи hуурида гараба.

«Арадай», «Жэшээтэ» нэрэ зэргэн\\дтэй коллектив\\дэй дунда «Арадай хатар» номинациин бага б\лэгтэ Оhын «Радость»» гэhэн жэшээтэ ансамбль илалта туйлаба. 10-аад жэл т\\хэтэй ансамбль олон тоодо элдэб хэмжээнэй конкурснуудай илагша болоно. Дунда б\лэгтэ Оhын аймагай Ново-Ленино нютагай «Сагаан Дали», аха б\лэгтэ «Залуу наhан» гэhэн Боохон тосхоной арадай ансамбль илаба.

«В мире танца» гэhэн 7-дохи окружной хореографическа коллектив\\дэй м\рысёёнэй Гран-придэ Боохоной аймагай «Залуу наhан» гэhэн арадай ансамбль х\ртэбэ.

– М\нёё хоердохиео энэ конкурс з\рхэ сэдьхэлээ баясан харабаб. Хореографимнай округ соогоо ехэ \ргэгдэжэ, hайн боложо байна, юундэб гэхэдэ, \хиб\\дэй хатарынь \шёё гое боложо байна. Энээнhээ сааша шадалынь \хиб\\дэй \шёё \ндэр, хатарынь гое боложо, хатардаг х\\гэд \шёё олон болохо гэжэ hананаб. Энэ \е наhан соогоо \хиб\\дые hургажа ябаhан алдарта солотой болоhон Артур Афанасьевичай нэрэ мартахаг\йл, – гээд Александр Дамбуев хэлэбэ.

Yшёё нэгэ хатарай ехэ м\рысёён д\\рэбэ, з\гёёр хатарша \хиб\\д удаадахи м\рысёён\\дтэ бэлдэжэ захалба.

Намжилма Цыденова. Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 434 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Апрель 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz