Четверг, 13.08.2020, 21:46
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2019 » Октябрь » 28 » Комсомол – минии хуби заяан
16:04
Комсомол – минии хуби заяан

Залуушуулай Б\хэсоюзна Ленинэй коммунис холбооной (ВЛКСМ) недондо намар 100 жэлэйнгээ ойн баярые угтаhан гээшэ.

 

Комсомол гээшэ залуушуулые нэгэд\\лхэ, х\гжёёхэ, з\бёёр х\м\\ж\\лхэ зорилготой эмхи байгаа. Х\н гээшэ октябреногhоо эхилээд, пионер, комсомол, парти гээд б\хы шатыень гаража, комсомол болон партиин уряа доро б\хы hайн хэрэг\\д \\схэгдэжэ, ехэ - ехэ барилга, м\н hуудал байдал зохеолгын габьяата \йлэн\\д хэгдэдэhэн гээд мэдээжэ ха юм.

Октябриин 29-дэ болохо Комсомолой \дэрэй урда бидэ Усть-Ордын окружком ВЛКСМ-эй h\\лшын 1-дэхи секретарь Виктор Халбаевтай уулзажа, хёёрэлдэбэбди.

Виктор Владимирович Усть-Орда тосхондо т\рэhэн, нютагайнгаа В.Б. Борсоевой нэрэмжэтэ 1-дэхи дунда hургуули д\\ргэhэн. Классайнгаа комсорг байhан. Эрх\\гэй х\дёё ажахын дээдэ hургуулида hураха \едёё факультедэй комсомолой бюрогой секретарь, институдай ВЛКСМ-эй гэш\\нээр hунгагдаhан байдаг.

*уралсалдаа бэрхэ, ниитын ажабайдалда эдэбхитэй оюутан Коммунис партиин зэргэдэ ороhон байна. Ниитын комсомолой эмхин\\дэй м\рысёёндэ 47 б\лэг\\дэй дунда 3-дахи hуури Виктор Халбаевай группа эзэлhэн байдаг.

Тэрэ дээдэ hургуулияа амжалтатай д\\ргэжэ, т\рэл нютагаа бусаад, совхоздо х\дэлёё.

Залуу, \\схэл ехэтэй мэргэжэлтэниие Эхирэд-Булагадай аймагай ВЛКСМ-эй нэгэдэхи секретаряар зууршалhан байна. М\н лэ аймагай райком КПСС-эй бюрогой гэш\\н, аймагай арадай депутадуудай з\блёёнэй депутат, залуушуулай хэрэгээр депутадуудай комиссиин ударидагша байгаа. 1989 ондо Эхирэд-Булагадай аймагай райком КПСС-эй инструкторой тушаалда х\дэлёё. Новосибирскын Дээдэ партийна hургуулиин шагнагша байгаа.

1991 оной апрель hарада округой ВЛКСМ-эй нэгэдэхи секретаряар hунгагдаhан байна.

– Минии наhан комсомолтой нягта холбоотой. Комсомол залуушуулай х\дэлёён асари ехэ ажал хэрэг\\дые б\тээжэ байгаа. Тэрэ сагта залуушуулай урда \ргэн харгы нээгдэнхэй, тэдэндэ ажалшье хэхэ, hурахашье арга олгогдодог hэн.

Бидэ область соо эгээн т\р\\н залуушуулай байрын комплекс (МЖК) байгуулжа эхилhэн байнабди. Алужино hууринда залуу гэр б\лэн\\дтэ гэр байранууд баригдаа бэлэй. Олон комсомолой отрядууд байhан, семинарнууд эмхидхэгдэдэг hэн. Усть-Орда тосхондо комсомолдо х\дэлхэ \едёё гар тулалдаанай секци эмхидхэжэ, интернат hургуулиин спортын байшанда hорилго хэдэг байгаабди. Хэдышье ондоо оршондо м\нёё ажаhуугаа hаа, комсомолой эмхиин эрхим жэшээ ойлгожо, хэрэглэхэ болонобди. Илангаяа ургажа ябаа улаан бургааhадые Эхэ орондоо дуратайгаар х\м\\ж\\лгэ шухала, – гээд Виктор Владимирович тоолоно.

90-ээд оной эхиндэ Коммунис парти hалажа, комсомолшье \гы болоhон юм. Тэрэ сагhаа г\рэн соо, т\рэл тойрогто олон \йлэ ушарнууд болоо.

Эдэ б\хы \йлэ хэрэг\\дые тэрэ хажуу тээhээнь хаража, эдэбхиг\й hуугаа бэшэ, хам оролсожо, амар заяаг\й сэдьхэлтэй ябаhан юм.

Иигэжэ \нэн сэхэ, шударгы, х\леэсэтэй зантай Виктор Владимирович ажаhуудалай дардам сэхэшье, болдируутай эгсэшье дабаануудые нэрэ т\рэтэйгёёр дабажа, нютагай зоной х\ндэ ямбада х\ртёё. Тэрэнэй б\хы наhан тоонто нютагаа х\ндэлэлгын, Эхэ орондоо дуратай байлгын жэшээ болоно.

«Yнэн сэхэ ябахые оролдоhонби...» гээд хуушанай комсомолец хэлэнэ. Нээрээшье, Виктор Халбаев ямаршье ажалда шуумайн орожо, hэшхэлээрээ \нэн з\рхэнhёё х\дэлhэн. Х\тэлбэрилэгшын тушаалда, малшаншье ябахадаа урдахи уялгануудтаа тон харюусалга ехэтэй хандадаг hэн.

Наhанайнь хани н\хэртэй комсомол нэгэд\\лээ. Ангарск хотодо комсомолой ударидагшадай суглаанда Хэжэнгын комсомол Баирма басагантай танилсажа, гэр б\лэ болоhон юм. М\нёё Виктор Владимирович гурбан \ри х\\гэдээ х\л дээрэнь табижа, ашанараа харалсажа,бэеэ спортоор hориhон зандаа, нютагайнгаа ниитын ажабайдалда эдэбхитэйгээр хабаадажа байдаг.

 

Намжилма Цыденова Авторай фото-зураг

Просмотров: 50 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020uCoz