Воскресенье, 04.06.2023, 14:24
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2017 » Сентябрь » 28 » Муниципалитед\\дэй бодото хэрэг\\дэй харалганууд
13:25
Муниципалитед\\дэй бодото хэрэг\\дэй харалганууд

Айлшадые Н\хэдэй аймаг угтана

Сентябриин 20-до «Земля Иркутская» гэhэн гэгээрэлэй форумой дэргэдэ «Муниципальна управленин\\дэй эрхим бодото хэрэг\\дэй презентациин» харалган \нгэрбэ. Тэрэнэй шухала зорилго муниципалитед\\дэй туйлалтануудые харалга болоно. Тэрээн дээрэ экономическа болон социальна hалбаринуудай х\гжэлтын, байгаали хамгаалгын, гэгээрэлэй шанарые дээшэл\\лгын, с\лёё сагые аша \рэтэйгёёр эмхидхэлгын проектн\\дэй бэел\\лгэ тухай экспозицин\\д харуулагдаба.

"Колосок", "Березка" х\ргэдэй сэсэрлиг\\дэй \хиб\\д

Боохоной аймагай \зэсхэлэн

Эндэ можын аймагуудай, хотонуудай, тэрэ тоодо Усть-Ордын Буряадай тойрогой экспозицин\\дые Эрх\\гэй областиин Губернатор Сергей Левченко, тэрэнэй орлогшо, округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Марина Иванова гэгшэд хараhан байна.

– Муниципалитед\\дэй туйлалтануудые ганса выставкээр бэшэ, м\н удхатай экспозицин\\дые харуулгаар \нгэргэхэ гэhэн шиидхэбэри абаhан байнабди. Тэрэнэй хабаадагшад нэгэ талмай дээрэ ондоо газарнуудта х\дэлдэг н\хэдтэеэ муниципалитедэйнгээ х\гжэлтын асуудалнуудые з\бшэн, шэнэ аша \рэтэй шэглэлн\\дые олохо аргатай ха юм, – гээд Губернатор тэмдэглээ.

Манай округой зургаан аймагууд эндэ hонирхолтой проектн\\дые табиhан байна.

Форумой хабаадагшадай онсо анхарал Усть-Орда тосхоной «Колосок» ба «Березка» гэhэн х\\гэдэй сэсэрлиг\\дэй \\схэлн\\д татаба. Тэдэ х\дёё ажахын \йлэдбэри, аграрна hалбариин х\дэлмэрилэгшэдэй ажалда х\ндэлгын мэдэрэл \хиб\\дтэ \гэхэ зорилготой.

«Березка» х\\гэдэй сэсэрлигэй даагша Анна Хапхановагай хэлэhээр, \хиб\\д \бэлэй сагта рассада таридаг, хабартаа огород соо hуулгажа, нажарай \едэ ургуулжа, намар ургасаяа суглуулна. Эндэ х\\гэд ажалай д\рэ, байгаалиин \зэгдэлн\\д тухай мэдээсэл абана.

«Я бы в фермеры пошел…» гэhэн проектын дэргэдэ х\\гэдэй сэсэрлигэй х\м\\ж\\лэгшэд адуу малай фермэ ошожо харана, амитадай хойноhоо адаглана. Ёёhэдынгёё hанамжануудаараа хэшээлн\\дтэ хубаалдана.

Выставкэдэ эдэ сэсэрлиг\\дэй гурбан бишыхан басагад х\дёё ажахын мэргэжэлтэд тухай гое hайхан ш\лэг\\дые, мэндэшэлгэн\\дые хэлэжэ, олоной hайшаалда х\ртэбэ.

Н\хэдэй аймагые «Новон\хэд» МО т\лёёлбэ. Новон\хэдэй хизаар ороноо шэнжэлэлгын музейн директор Нина Павлова нютагаархидайнгаа шэнэ хэблэлн\\дтэй танилсуулаа. Эндэ аймагай 45 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан фотоальбом, хуушанай журналист Николай Сахидаковай, Александр Кобелевой, Георгий Петровой номууд, Галина Атутовагай hая хэблэhэн «Старинные бурятские сказания и предания» гэhэн суглуулбари, Нина Павловагай «Зунгар, откуда я родом» гэhэн ном табигдаа.

Тосхоной гулваа зургаан социальна проектн\\д тухайгаа хёёрэбэ. Эдэ болбол \йлсэн\\дэй ремонт, арадай \\схэлн\\д, хуушан hандархай гэрн\\дhээ эрхэтэдые н\\лгэ болон бусад программанууд.

Алайрай аймаг суута Аляад нуурай баялигуудтай, уран урлалай б\тээлн\\дтэй, х\дёё ажахынгаа продукцитай танилсуулба.

Харин Оhын аймагай мэр Виктор Мантыков Губернаторта аймагайнгаа h\\лшын туйлалтанууд тухай хёёрэбэ. М\н лэ т\хэреэн жэл соо х\дэлхэ Усть-Алтан hууринай аяншалгын зооно тухай тобшохоноор танилсуулаа. Эндэ З\\н З\гэй эмшэлгын т\б, конференц ба спортын заалнууд, аквапарк, х\\гэдэй лагерь, зохид буудал болон бусад объектн\\дые бодхоохоор т\сэблэгдэнэ. Аяншалгын т\б хадаа Оhын аймагта х\дёё ажахын продукциин дэлг\\рые х\гжёёхэ болоно.

Боохоной аймагые хэдэн муниципальна х\дёёгэй байгуулалтанууд т\лёёлбэ. Эндэ Шаралдайн, Хохорскын, Казачье муниципальна байгуулалтанууд ёёhэдынгёё проектн\\дые харуулаа. Тэдэнэй нэгэн «Казачье соелой х\гжэлтэ» гэhэн проект. Энэ hууринда «Казачка» нэрэтэй дуунай б\лгэм ёёhэдынгёё дуу, хатарнуудые элдэб хэмжээ ябуулгануудта харуулдаг. Хохорск hууринда татар ба буряад аман зохеолой коллектив\\д эдэбхитэйгээр творческо ажаябууулгаяа \ргэлжэл\\лнэ. М\н лэ х\дёё ажахынуудай туйлалтанууд тухай экспозици табигдаа.

Баяндайн аймаг хатуу сагай уларилтайшье hаа, баян дайда. Эндэ 137 таряашадай ажахынууд, 20 х\дёё ажахын кооперативууд, 5 х\дёё ажахын преприятингууд тоологодно. Эхилжэ байhан фермерн\\дэй Грантада 75 х\н\\д х\ртэhэн.

Выставкэдэ хабаадаhан муниципальна байгуултанууд бултадаа дипломуудаар шагнагдаа. Хоорондоо харилсажа, д\й д\ршэлёёрёё андалдан, олон аша туhатай хёёрэлдёён\\д ябуулагдаа.

Намжилма Цыденова. Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 373 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz