Вторник, 27.02.2024, 02:46
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2022 » Июнь » 9 » ойн баярта
10:46
ойн баярта

Алдарта х\б\\нэйнгээ нэрэ мартанаг\й

Радиотехникын ба электроникын талаар Россиин эрдэмтэнэй, противоракетна оборонын аргануудай конструкторай, техническэ эрдэмэй докторой, генерал-майорой, эрдэм шэнжэлэлгын ба техникын талаар СССР-эй Г\рэнэй шангай лауреадай, Россиин Федерациин эрдэм ухаанай ба техникын оршомой габьата х\дэлмэришэн Або Шаракшанайн зуун  жэлэй ойн баярта зорюулжа т\рэhэн Алайрай аймагтань сэрэгшэдэй гансата буудалган доро бюст нээгдээ. Алайрай СОШ-ой юнармейц\\д гирлянда табяа, эндэ байгаашад – амиды сэсэг\\дые. Генерал-майор А.С. Шаракшанайн дурасхаал минута соо \гэ дууг\йгёёр еhолоо.

Онсо баяр еhолол энэ хэмжээ ябуулгада 39995-хи сэрэгэй частиин сэрэгэй алба хаагшад оруулаа. Андрей Крутяков дуу г\йсэдхёё, гадна булта байгаашад А.Коробкогой  дирижерско ябуулга доро сэрэгэй оркестрэй ехэ гое наадалга шагнаа.

Аларь тосхоной Алдарай аллейн хажууда энэ \дэр  нютагай, д\тын х\дёё тосхонуудай ажаhуугшад, эрдэмтэнэй т\рэлхид, айлшад суглараа. Москваhаа Або Шаракшанайн Сергей х\б\\н аша д\шэтэйнь ерээ, тэдээндэ бюст нээхэ х\ндын эрхэ \гтэhэн байна. Баяр еhололой   митинг   дээрэ  т\р\\шын   \гэ Алайрай  аймагай мэр Роман Дульбеев хэлээ. Энэ ушаралай ехэ шухалые Эрх\\ можын Губернаторай орлогшо – ба Усть-Ордын Буряадай тойрогой  захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев ба Эрх\\ можын Хуули гаргалгын Суглаанай т\р\\лэгшын орлогшо Кузьма Алдаров тэмдэглээ.

*айндэрэй хэмжээ ябуулгада округой толгойлогшо Анатолий Прокопьев Сергей Абовичта \ндэhэн оберег-харууhа ба  УОБО-гой 85 жэлэй ойн баярта зорюулжа хэблэhэн ном барюулаа.

Бюст б\тээлгын х\дэлмэри урда жэл эхилээ. Алайрай аймагай захиргаан региональна «Эрх\\ можын олониитын Губернскэ суглаан» гэhэн конкурсада хабаадахаяа «Мартагдаhан нэрэн\\д \гы» гэжэ т\сэл эльгээгээ. Проектын автор Алайрай аймагай мэрэй туhалагша Руслан Галиханов. Абтаhан м\нгёёрёё аймагай захиргаан \шёё д\рбэн нютагаархиндаа: хоер Советскэ Союзай Геройнуудта ба хоер Алдар солын орденой д\\рэн кавалернуудта бюст табижа шадаа.

«Ёёдёё эрмэлзэhэн з\рхэн». Митингын h\\лдэ Алайрай дунда hургуулида \нгэргэгдэhэн дурасхаалай \дэшэ иимэ нэрэтэй байгаа. *ургуулиин фойе соо Усть-Ордын Буряадай округой Yндэhэтэнэй музейн Жасануудhаа А.С. Шаракшанайн мемориальна суглуулбариин выставкэ дэлгээгдээ. Сувенирна б\тээhэн з\йлн\\дые аймагай краеведческэ музей харуулаа. Сугларагшадые Алайрай дунда hургуулиин директор Е.О. Дарханова амаршалаа.

Эрх\\ хотын «Буряадай \ндэhэн-соелой автономи» олониитын эмхидхэлэй т\р\\лэгшэ, г\н ухаанай эрдэмэй кандидат Ольга Ихенова Або Сергеевич Шаракшанайн мемориальна самбар 1923 ондо Эрх\\ хотодо нээгдэхэеэ т\сэблэгдэhэн Суворовско училищиин байшанай хана дээрэ тогтоохо дурадхал оруулаа.

Ёёрынгёё эсэгэ тухай презентаци Сергей Абович, Россиин эрдэмэй Академиин Президиумэй пресс-секретарь, «Россиин г\н ухаанай газетын» ахалагша редакторай орлогшо, г\н ухаанай эрдэмэй доктор, харуулаа.  Эсэгэнь 1951 ондо Капустин Яр эльгээгдээ, тэндэ дайсанай самоледуудтай тулалдаха системэ байгуулгын ажал ябуулаа гэжэ элидхэл соо  тэрэ  хёёрэжэ \гёё. 1957 онhоо ракетэн\\дhээ хамгаалха системэн\\дэй байгуулга дээрэ х\дэлёё. Т\р\\шээр Казахстанда, Балхаш нуурай хажууда туршалгын жэшээ б\тээгээ.  *\\лээр баллистическэ ракетэн\\дые урид эртэ элир\\лхэ системэн\\дтэ анхаралаа табиха саг ерээ. 1962 ондо Шаракшанэ СССР-эй оборонын Министерствын Тусхай эрдэм-шэнжэлэлгын институдай Управлениин х\тэлбэрилэгшээр Москва эльгээгдээ. Эндэ противоракетнэ ба противокосмическа оборонын асуудалнуудые ябуулдаг г\рэнэй сэрэгэй промышленна комплексын дээдэ гартан, эрдэмэй эгээ hайн шадалнууд сугларагданхай байгаа. Удаан саг соо энэ темэ тон нюуса байгаа.

Сильвия Алхансаева

Фото-зураг И. Аюшиновагай

Просмотров: 72 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Июнь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz