Понедельник, 24.06.2024, 14:36
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2018 » Февраль » 2 » Округой т\бтэ х\дэлмэриин хэрэгээр Виктор Игнатенко ерэбэ
15:02
Округой т\бтэ х\дэлмэриин хэрэгээр Виктор Игнатенко ерэбэ

Ходорhон неделидэ Усть-Орда тосхон Эрх\\гэй областеор х\нэй эрхые Т\лёёлэгшэ Виктор Игнатенко ерэhэн юм. Юридическэ эрдэмэй доктор, профессор, мэдээжэ регионой политик недондо елэй h\\л багаар энэ тушаалда томилогдоhон байна.

М\нёё сагта хаанашье х\нэй эрхэ сахилгаар асуудалнууд гарадаг, олонхинь энэ талаар ёёhэдынгёё эрхые мэдээг\й байдаг.

 

Виктор Васильевич Усть- Орда тосхондо нээгдэhэн Эрх\\гэй областеор Г\рэнэй юридическэ бюрогой филиалай, окружной библиотекэ болон областной 2-дохи больницын х\дэлмэрин\\дтэй танилсалха т\сэбтэй байгаа.

– Т\лбэриг\й юридическэ туhаламжа \з\\лгын бюродо хоер мэргэжэлтэд х\дэлнэ. *арын туршада иишээ 30 - 40 х\н\\д хандана. Энэ болбол томоотой тоо б\ридхэл. Тиихэ зуура Эхирэд-Булагадай аймагай ветерануудай соведэй т\р\\лэгшэтэй уулзабаб. Округой т\бтэ автобус нэгэ з\г тээшээ ябана, холо булангуудта ороног\й. Энээн тухай оло дахин дээдын засагуудта хандалганууд эльгээгдээ, з\гёёр hёёргёё бусаагдана. Манай ветеранууд дураа гутана. Тус асуудалые хиналта доро абахаб. Тосхоной гулваатай шиидэхээр байха, конкурс соносхохо, али автобусой олзо эрхилэгшэдэ нэмэлтэ м\нгэ илгахаар байха.

Минии ерэлгын хоердохи зорилго - окружной \ндэhэтэ библиотекэ. Тэрэ агууехэ этнограф, буряад арад зонойнгоо еhо заншалые х\гжёёлгэдэ аргаг\й ехэ х\дэлмэри хэhэн Матвей Хангаловай нэрэ з\\нэ. Минии hаналаар, номой сан зохид байдалда байха еhотой. Тэрэ хадаа зэргээрээ Молчанова-Сибирскиин библиотекын h\\лээрхи гээд тоолоноб. Шэнэ байшан баригдаха, м\нёёдёё проектнэ х\дэлмэрин\\д ябуулагдана. Энэ асуудал регионой Хуули зохеолгын Суглаанай депутадуудай хиналтада, – гээд Виктор Игнатенко хэлэбэ.

Виктор Васильевич ёёрёё номдо ехэ дуратай х\н, гэртээ баян библиотекэтэй. Окружной номой санда Валентина Рекуновагай «Иркутские истории» гэhэн номуудые бэлэглээ.

Номой сангай х\дэлмэрилэгшэдhёё ямар сонинуудые, сэтг\\лн\\дые захидаг, жэлдээ шэнэ хэды номуудые абадаг тухайнь hонирхобо. Библиотекын дарга Наталья Спиридоновагай хэлэhээр, жэлдээ д\шэн хэблэлн\\дые захина, недондо 30 мянган т\хэриг шэнэ номуудые абалгада илгагдаhан . Т\лёёлэгшэ иимэ байдалаар ехэ гайхан, литература абалгада м\нгэ hомолгые дээшэл\\лхэ асуудал табихаяа найдуулба.

М\нёё библиотекэ Усть-Ордын арадай \ндэhэн уран hайханай т\бэй байшанай нэгэдэхи дабхарта саг зуура т\бхинэнхэй. Уйтан таhагууд соо бага томог\й уншагшад номуудые шэлэнэ. *аяын сагта тосхоной судебнэ департамент байhан байшанда н\\хэ юм. Харин ерээд\йдёё шэнэ байшантай болохо.

Виктор Игнатенко окружной библиотекын хуушан байшаниие ошожо хараба.

*\\лээрнь областной 2-дохи больница ошобо. Тэндэ ахамад врач Алексей Алганаев эмнэлгын эмхи тухайгаа хёёрэжэ, Т\лёёлэгшын \бшэнтэниие хэр хоолуулдаг, эмуудээр хангадаг болон бусад асуудалнуудта харюусаа. М\н лэ медицинскэ сестрануудай салиниие дээшэл\\лхэ, эл\\рые хамгаалгын байшануудай налог т\лбэри доошолуулха гуйлтаар хандаба.

Ерэлгынгээ т\гэсхэлдэ Виктор Игнатенко Усть-Орда тосхоной захада баригдаhан \ншэдэй гэрн\\дые хараба. Тэдэнэй ажаhуугшад х\нэй эрхые сахидаг Т\лёёлэгшэдэ гэрн\\дэй муу шанараар гомдол бариhан юм. Нажартаа уhан иишээ ерэнэ, \бэлэй сагта х\йтэн. Ажаhуугшадай hаналаар, гэрн\\дые дулаалха, \\дэ, сонхонуудые hэлгэхэ хэрэгтэй.

Эрх\\гэй областеор х\нэй эрхые Т\лёёлэгшэ округой ажаhуугшадай ёёhэндэ оролгые эмхидхэхэ тухай мэд\\лбэ. Февраль hарада эрхэтэдэй т\р\\шын оролго т\сэблэгдэнэ.

Намжилма Цыденова

Авторай фото-зураг

Просмотров: 413 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Февраль 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz