Четверг, 13.08.2020, 22:08
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2019 » Октябрь » 18 » Саг \едэ хубилшаг\й оюун бэлиг
10:31
Саг \едэ хубилшаг\й оюун бэлиг

Намарай элдин hайхан сагта нангин сэдьхэлтэй, сэсэн мэргэн хэлэтэй, оюун бодолтой аха захатанай hайндэрые угтадаг заншалтайбди. Энэ наhандаа б\гэдые \зэhэн буурал ахатан ехэ х\ндэлэлдэ х\ртэхэ зэргэтэй.

Октябриин 11-дэ Усть-Орда тосхоной «Наран» гэhэн с\лёё сагай т\бтэ «Алтан наhаяа магтанабди!» гэhэн фестиваль-конкурс \нгэрбэ. Хэмжээ ябуулганай эмхидхэгшэ – тойрогой захиргаан, Усть-Ордын \ндэhэн арадай уран hайханай т\б.

Угайнгаа уран бэлигые улад зондоо бэлэглэжэ, ургажа ябаа \етэндёё дамжуулжа ябадаг зон хододоо байhан юм. Нютаг б\хэн алишье талаараа оюун бэлигтэй х\н\\дээрээ баян. Наhанайнгаа амаралтада гарахалаар тэдэнэр миин гэртээ hуужа байнг\й, эдэбхитэйгээр нютагайнгаа ниитын ажабайдалда хабаададаг.

Энээниие \нгэрhэн наhажаал зоной оюун бэлигэй фестиваль дахяад гэршэлбэ.

Сугларагшадые тойрогой захиргаанай х\тэлбэрилэгшын орлогшо Андрей Дмитриев мэндэшэлжэ, аха \еын зоной наhанай баян д\й д\ршэл, ухаан бодол хододоо сэгнэгдэдэг, тэдэнэр залуушуулда арадайнгаа аман зохеолой баялиг, оюун бэлигээ хубаалдана. Энэ наhажаал х\н\\дэй фестиваль заншалта болгохо hанаатайбди гээд тэмдэглээ.

Тойрогой зургаан муниципальна байгуулалтануудhаа хоер т\лёёлэгшэд б\хыдёё 12 хабаадагшад сугларhан байна.

«Пожилой человек – это мудрость и клад» гэhэн танилсалгын карточка номинацида конкурсантнууд ёёрынгёё, нэгэдэлн\\дэйнгээ ажаябуулга тухай элдэб арадай творчествын аргануудаар харуулhан юм. Хабаадагша б\хэн hонирхолтой намтартай,\нэр баян гэр б\лэтэй, эдэбхитэйш\\л, уран гартан, дууша сэдьхэлтэй байhан.

Баяндайн аймагай Нагалаг нютагай «Ургы» гэhэн буряад арадай ансамбль м\нёё сагай шог зугаатай \реэлн\\дые хэлэжэ, бултаниие баясуулаа.

Боохоной аймагай Тихоновка тосхоной Алексей Разумный амтатай эдеэ хоол бэлдэхэ, пеэшэн хэхэ, трактор жолоодохо, з\гын\\дые бариха, дуу дуулаха шадабаритай юм. Харин Н\хэдэй аймагай Шараад нютагай Виктор Якушев долоон х\\гэдэй, арбан долоон аша зээнэрэй, гурбан гушанарай эсэгэ, \бгэн аба болоно. Тэрэ агнадаг, загаhа баридаг, жэмэс, hархяаг т\\хэ дуратай, ветерануудай хоорто дууладаг.

Удаадахи шатада хабаадагшад залуу наhанайнгаа уянгата дуунуудые г\йсэдхэhэн юм.

«Золотые рецепты из моей кладовой…» гэhэн м\рысёёндэ элдэб эдеэ хоолой хуушан рецептн\\дээрээ тэдэнэр хубаалдаа.

«Дефиле» гэhэн номинацида конкурсантнууд залуу наhанайн- гаа хубсаhа \мдэжэ, гоеолтонуудые з\\жэ, харагшадай халуун альга ташалганда х\ртёё. Гэхэ зуура хубсаhан б\хэнэй т\\хэ тухай хёёрэжэ \гэhэн байна.

Yнгэрэгшэ зуун жэлэй 50-80-яад онуудай хубсаhанууд, малгайнууд, гуталнууд олоной анхарал татажа, залуу наhанай \е саг эжэлэдг\й hануулаа.

Илангаяа Эхирэд-Булагадай аймагай «Огонек» болон Баяндайн аймагай «Талын дуун» ансамбльнуудай гэш\\дэй тайзан дээрэ гаралганууд hайгшаагдаhан юм.

С\лёё сагай фойе соо хабаадагшадай уран урлалай \зэсхэлэн табигдаhан байна.

«Алтан наhаяа магтанабди!» гэhэн окружной т\р\\шын конкурс-фестивальда гурбадахи hуури Боохоной аймагай Алексей Александрович Разумный эзэлбэ. Хоердохи hуурида Баяндайн аймагай Люры нютагай «Талын дуун» ансамбль гараа. Алайрай аймагай «Крыниченька» гэhэн белорус ансамбль нэгэдэхи hуури эзэлээ.

«Эрдэни» гэhэн Эрх\\гэй ниитын эмхинэй Баярай бэшэгээр Усть-Орда тосхоной Валентина Федоровна Конева шагнагдаа.

Удаадахи энэ конкурс-фестивалиин илагшын газарта Алайрай аймагта \нгэрхэ юм.

Намжилма Цыденова

Просмотров: 63 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020uCoz