Пятница, 14.06.2024, 17:57
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2018 » Февраль » 9 » Шэнэ hонинууд
14:43
Шэнэ hонинууд

Yхиб\\д дайн тухай уншана

Февралиин 7-до Усть-Ордын \ндэhэтэ музей Сталинград шадарай тулалдаанай 75 жэлэй илалтын ойдо hурагшадай дунда «Читают дети о войне» гэhэн эрхим ш\лэг уншагшадай конкурс эмхидхэhэн байна. Энэ т\\хэтэ ушарта музей Сталинградай дайнда хабаадаhан гурбан зуугаад нютагайнгаа сэрэгшэдэй нэрэн\\дые hэргээжэ, экспозици бэлдэбэ. Эрдэмэй х\дэлмэрилэгшэ Александр Балданов хоер hарын туршада бэдэрэлгын аргаг\й ехэ х\дэлмэри ябуулаа гээд онсо тэмдэглэлтэй.

Ш\лэг г\йсэдхэлгын конкурсдо Эхирэд-Булагадай аймагай 150 hурагшад хабаадаба. Тэдэнэр гурбан наhанай шатануудта хубаарhан.

Бага б\лгэмдэ 1–4 классуудай дунда 87 \хиб\\д С. Маршагай, К. Симоновой, А. Ахматовагай, Б. Окуджавын болон бусад совет, россиин поэд\\дэй зохеолнуудые уншаба.

Энэ б\лэгтэ 1-дэхи hуури Ахинай дунда hургуулиин Андрей Попов эзэлбэ. Тэрэ Микола Уленнигэй «Огонь на меня» ш\лэг г\йсэдхэhэн байна. Усть-Ордын 2-дохи дунда hургуулиин 4-дэхи классай hурагша Маша Сорокина «Илалтын \дэр» ш\лэг уншажа, хоердохи hуурида гараба. Тосхоной нэгэдэхи дунда hургуулиин 3-дахи классай hурагша Ваня Хахалов М. Джалиин «Чулочки» ш\лэгэй т\лёё гурбадахи hуури эзэлээ.

5–8 классуудай дунда Гаханай hургуулиин Виолетта Бураева, Ахинай hурагша Всеволод Новик гэгшэд т\р\\шын хоер hууринуудые эзэлбэ. Харин Раджана Хамнуева буряад хэлэн дээрэ «Летчик» ш\лэг уншажа, гурбадахи hуурида гараба.

Аха б\лэгтэ Усть-Ордын 2-дохи дунда hургуулиин 10-дахи классай Аюна Сайбанова илагша болобо. Yдэгын дунда hургуулиин Влада Яндаева, Ахинай Кристина Иргинева хоердохи, гурбадахи hууринуудые эзэлээ.

Жюриин тэмдэглэhээр, булта \хиб\\д hайн бэлэдхэлтэй, уран гоеор уншаа. Эгээл эрхим\\дые тэдээн сооhоо шэлэхэ х\ндэ байба.

Илалтын \дэрэй урда дайн тухай ш\лэг\\дэй \шёё нэгэ конкурс \нгэргэхёёр музей т\сэблэнэ.

 

Саhата десант

Эхирэд-Булагадай аймагта Б\гэдэроссиин «Снежный десант» гэhэн патриотическа акциин хэмжээн \нгэрhэн юм. Тэрэ аймагай 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдажа, тосхоной 2-дохи дунда hургуулиин талмайhаа эхиеэ абаhан. Т\р\\шын \дэр концертнэ программада hурагшад, пионерн\\д, оюутад хабаадаба. Устьордынхид эрх\\гэй залуушуулай бэлиг талаантай танилсаа. Волонтернууд аха \еын зоной дунда гансаараа \лэhэн, х\ндэ байдалтай ветерануудта ошожо, т\леэ хахалха, саhа арилгаха, уhа асарха ажалдань туhаяа х\ргёё. *урагшадтай, аграрна техникумэй, медколледжын оюутадтай уулзажа, хёёрёён\\дые, наадануудые эмхидхээ. Тугутуй, Харазаргай hууринуудаар иимэ уулзалганууд м\н лэ \нгэрhэн байна. Б\хыдёё аймагай 28 гэр б\лэн\\дтэ саhата десант туhаламжануудые \з\\лээ.

Энэ акциин эмхидхэгшэ – Эрх\\гэй «Российские студенческие отряды» гэhэн ниитын россиин эмхинэй региональна таhаг болоно.

 

Х\дёёгэй \бэлэй нааданууд

Февралиин 2–4 \дэрн\\дтэ Ангарск хотын округой «Училище олимпийского резерва» гэhэн спортын-эл\\рж\\лгын комплексын дэргэдэ Эрх\\гэй областиин ХХХIV \бэлэй х\дёёгэй нааданууд \нгэрбэ.

М\рысёён\\д спортын 6 з\йлн\\дээр (санаар урилдаан, баскетбол, настольно теннис, ринк-бенди, шатар, дойбод) болоhон юм.

Командна т\р\\ hуури нэгэдэхи б\лэгтэ Эрх\\гэй район эзэлээ. Хоердохи б\лэгтэ Слюдянка хотын команда илагша болобо. Н\хэдэй аймаг 2-дохи hуурида гараба.

Усть-Ордын Буряадай тойрогой команданууд амяараа з\йлн\\дтэ амжалтануудые туйлаа. Нэгэдэхи б\лэгтэ дойбодоор Боохоной аймаг т\р\\лбэ. Алайрайхид ринк-бенди м\рысёёндэ 2-дохи hуури эзэлээ. Настольно теннисээр оhынхид гурбадахида гараба. Хоердохи б\лэгтэ настольно теннисээр, дойбодоор Н\хэдэй аймагай команда т\р\\шын hуури эзэлбэ.

Тойрогой муниципальна аймагуудай т\лёёлэгшэд оhынхид аха д\\ Афанасий болон Елена Лаврентьевтэн дойбодоор чемпионууд болобо.

Санаар урилдаанда (5 км) 3-дахи hуури Александр Рудых (Эхирэд-Булагадай аймаг) эзэлhэн байна.

Намжилма Цыденова бэлдэбэ

Просмотров: 420 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Февраль 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz