Пятница, 14.06.2024, 17:52
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2021 » Сентябрь » 16 » Шэнэ hонинууд
10:07
Шэнэ hонинууд

Боохоной аймагта Дээдэ-Yдын hургуулиин шэнэ байшанай барилга эхилээ

Боохоной аймагай Тихоновка hууринда Дээдэ-Yдын hургуулиин 250 hурагшадай шэнэ байшанай барилга эхилээ. М\нёёдэр, сентябриин 9-дэ, Эрх\\ можын Губернатор Игорь Кобзев hургуулиин ерээд\й сагай hурагшадта бэшэгдэhэн хандалгада гараа табяа. Хуулита хандалга ба hургуулиин hурагшадай хэдэн бэшэг сагай капсула соо хээ, 50 жэл болоод тэрэниие тайлаха.

– М\нёёдэр бидэ Тихоновкада hургуулиин барилга эхилнэбди. Жэлэй хугасаа соо бидэ проектно-сметнэ документаци ба объектын госпрограммада оруулалга дээрэ х\дэлёёбди. Манай можодо шэнэ hургуули барилгын асуудал минии ёёрын хиналта доро байна, юундэб гэхэдэ манай \хиб\\дэй ерээд\й сагта оруулhан д\н болоно. Манай т\сэб можо соогоо haяын жэлн\\дтэ 19 hургуулинуудые ба 16 \хиб\\дэй сэсэрлиг\\дые бариха, – гэжэ Игорь Кобзев хэлээ.

Тихоновкада hургуули «Х\дёёгэй дэбисхэрэй комплексно х\гжэлтэ» гэhэн программын хэмжээн соо бариха. Муниципальна контрактаар х\дэлмэриин сэн 571, 4 миллион т\хэриг болоно.  Барилгын д\\ргэлгэ 2024  т\сэблэгдэнхэй.

Тихоновкада hургуули барилгын асуудал нютагай ажаhуугшадта аргаг\й шухала. Энээнhээ нютагай х\гжэлтэ дулдыдана, эндэхи ажаhуугшад \хиб\\дэйнгээ ерээд\й сагай т\лёё айхаяа болихо. Проектно-сметнэ документаци бэлдэхын  ба госпрограммада орохын т\лёё бидэ ехэ оролдолго хээбди, – гэжэ Эрх\\ можын Губернаторай орлогшо – Усть-Ордын Буряадай тойрогой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев тэмдэглээ.

Дээдэ-Yдын hургуулиин хуушан байшан 1961 ондо ашаглалгада оруулагдаhан байна. 2020 оной январь hарада гол байшаниинь, тамирай зал ба котельнэ hандаржа байhан,   саашанхи эдлэлгэдэ хэрэглэмээр бэшэ гэжэ тоологдоо.

М\нёё hурагшад хизаарлагданги х\дэлхэ шадабаритай гээд тоологдоhон, хирпиисээр бариhан нэгэ дабхартай корпус соо hурана. Эндэ оройдоо долоон hуралсалай кабинедууд бии, б\хы талмайниинь 604 квадратна метр болоно, тиимэhээ hуралсал хоер халаанда \нгэргэгдэнэ. Эдеэлдэг байра, технологиин кабинет \нгэрhэн зуун жэлэй 20-оод онуудай барилгын хуушан модон байра соо hуралсалай корпусhоо 40 метр холо байна. Дулаан туалет корпусhоо 30 метрэй зайда табигданхай.

Боохон-Тихоновка гэhэн автохаргы дээрэ т\р\\шынхиеэ асфальтобетонно хушалга хэгдэхэнь

Усть-Ордын Буряадай тойрогто Боохон – Тихоновка гэhэн автомобильна харгы дээрэ т\р\\шынхиеэ асфальтобетонно хушалга хэгдэхэнь. Тэндэ  Боохонhоо Маньково гэhэн hуурин шахуу болотор харгын 12 километрэй гол шухала заhабарилга боложо байна. Тэрэнэй ябуулгада «Аюулг\й шанартай харгын\\д» гэhэн \ндэhэтэнэй проектын хизаар соо  б\хы хэмжээн\\дэй бюджетhээ 699 млн. т\хэриг \гтэhэн байна.

– Боохон-Тихоновка гэhэн харгы тус газарай ажаhуугшадта аргаг\й ехэ удха шанартай. Тэрэ хадаа аймагай т\бhёё – Боохонhоо Усть-Ордын Буряадай тойрогой т\б – Усть-Орда ошоhон эгээл д\тэ харгын хуби болоно. М\нёё эндэ газар харгы. Энэ харгыгаар ябалга ехэ удаан болодог. Гадна Боохон – Тихоновка ба саашаа Усть-Орда руу ошоhон харгы можын хоер трассануудые холбоно, эдэнь Россиин тулгуури сетьнуудай харгынууд болоно. Энэ хадаа Александровскын ба Качугай трактнууд. Иимэ холбоhон трассанууд ажаhуугшадта харгыда горитойгоор сагаа гамнаха арга \гэнэ, – гэжэ Эрх\\можын Губернатор Игорь Кобзев хэлээ.

Боохонhоо Маньково hуурин болотор харгын 12 километрэй hалбари дээрэ мэргэжэлтэд газарай хушалтын бэлдэлгэ хээ, харгын хажуу талые тэгшэл\\лээ, 22 уhа гаргадаг соргонуудые ба хоер т\мэр бетонно уhа гаргадаг хобоонуудые тодхоогоо.

– Энэ х\дэлмэриин шухала хубинь Yдэ гол дээг\\р гараhан х\\ргын  д\\рэн заhабари болоно. Тэрэ хадаа т\мэр бетонно байгуулгануудhаа б\тээгдэhэн, ехэ hандарhан байдалда оронхой байгаа. Мэргэжэлтэд таталгануудыень абажа эхилхэдээ, hалажа hандарhыень, заhабарилга хэхын аргаг\й гэжэ тодоруулаа. М\нёё шэнэ т\мэр бетонно таталгануудай монтаж боложо байна, h\\лдэнь х\\ргэдэ д\тэлэн ерэхэ харгынууд хэгдэхэ, – гэжэ ОГКУ «Эрх\\ можын автомобильна харгынуудай барилгын ба ашаглалгын Дирекциин» дарга Юлия Гордина хёёрёё.

Б\хы 12 километрэй харгын hалбари дээрэ октябрь hарын дунда болотор хайр ба элhэнэй холисо адхаха, катогуудаар даража нягтаруулха. Тиихэдээ энэ барилгын хаhада асфальтобетонно хушалга хэхэ бэлдэлгын б\хы х\дэлмэрин\\д б\тээгдэхэ. Тэрэниие удаадахи харгы барилгын \едэ, 1922 оной хабар, саhанай хайлаhан хойно, \ргэлжэл\\лхэ. М\н лэ энэ харгын гараhан нютаг hууринуудта д\рбэн километр тротуарнуудые, гэрэлт\\лгэ хэхэ. Д\\рэн заhабарилгын h\\лдэ харгын энэ hалбаряар машинанууд часай 90 километр хурдан, т\ргэнэй хэмжээтэй ябажа шадаха.

*аяар худалдаанууд \нгэргэгдэхэ, тиигээд Боохон-Тихоновка гэhэн автомобильна харгын удаадахи hалбари заhабарилха подрядчик тодорхойлогдохо. Тэрэнэй утань найман километр болоно. Энэ х\дэлмэрин\\д н\гёё жэл \нгэргэгдэхэ.

Эрх\\ можын Губернаторай болон Правительствын пресс-албан

 

Просмотров: 126 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz