Пятница, 14.06.2024, 14:04
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2017 » Март » 3 » Т\рэл хэлэн дээрэ хэлэе!
16:54
Т\рэл хэлэн дээрэ хэлэе!

Булта hайнаар hуража,

Эрдэмэй дээжэ абажа!

Эхэ hайхан орондоо

Эрхим х\н\\д болое!

 

Февралиин 28-да Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Боохоной багшанарай колледжын бааза дээрэ «Т\рэл хэлэн дээрэ хэлэе!» гэhэн хамтын хэрэгэй ябуулга хэгдэбэ. УОБО байгуулагдаhаар 80 жэлэй болон буряад хэлэнэй hарада зорюулагдаhан энэ хэмжээ округой захиргаанай \ндэhэн хэлэн\\дэй болон спортын \ндэhэн з\йлн\\дэй таhаг, «Усть-Ордын \нэн» газетын редакци болон Боохоной багшанарай колледж хамтаржа эмхидхэhэн юм.

"Буряадай Аман зохеол" кружогой гэш\\д (Оhын аймаг)

    

Ксения Банзаракцаева  (Эхирэд-Булагадай аймаг)            Наталья Готолова Маргарита Хабаева багшатаяа (Н\хэдэй аймаг)

Манай округой территори дээрэ энэ ябуулга наймадахияа \нгэрбэ. Ходорhон жэлн\\дтэ Оhодо, Баяндайда \нгэрёё. Модоо жэл Боохондо тудаба.

– Жэл б\ри энэ ябуулгада х\н\\д олоор хабаадана, удха шанартай болонхой, хабаадагшадай тоо олошорно. Т\рэл арадайнгаа еhо заншалнуудые сахижа, дэмжэжэ байhандатнай баяраа х\ргэнэб, – гээд таhагай ноен Чингис Жербаков хабаадагшадта хандаха зуураа хэлээ hэн.

*\\лээрнь районой мэр Сергей Середкин болон колледжын директор Оксана Бадагуева амаршалгын \гэн\\дые хэлэхэдээ, энэ ябуулга ехэ шухала шанартай: хэлэн гээшэмнай буряад зоной бодото ба оюун бодолой баялигуудые сахиха ба х\гжёёхэ талаар ехэ шанга багажа зэбсэг гэжэ тэмдэглэhэн юм.

*\\лээр Чингис Жербаков «Государственная поддержка талантливой молодежи» шэглэлээр «Гэгээрэл» гэhэн т\р\\ \ндэhэн проект бэел\\лхэ хэмжээн соо РФ-циин Президентын Шангай лауреадуудые шагналжа еhолбо. «Уран hайханай зохеон байгуулга» гэhэн номинацида буряад арадай дуунуудые г\йсэдхэгшэдэй дунда областной конкурсын илагша, Эхирэд-Булагадай районой Усть-Ордын нэгэдэхи hургуулиин hурагша Ксения Банзаракцаева лауреат болобо. «*айн дуратанай спорт» номинацида hур харбалгаар соелой ба спортын областной Сур-Харбаанай hайндэрэй илагшад Н\хэдэй районой Новон\хэдэй hургуулиин hурагша Ирина Урбаева болон «Шатар» нааданда Эхирэд-Булагадай районой Усть-Ордын нэгэдэхи hургуулиин hурагша Ирина Барбаева гэгшэд лауреадууд болобо.

Округой захиргаанай Баяр Баясхалангай бэшэг\\д лауреадуудай заабаришадта – УОБАО соелой габьяата ажал ябуулагша Дарижап Таршинаевада, УОБАО физкультурын болон спортын габьяата ажал ябуулагша, областной ДЮСШ-гай тренер-багша Петр Ивановта болон Н\хэдэй ДЮСШ-гай багша Татьяна Павловада Х\ндэлэлэй грамота барюулагдаба.

Шагналай h\\лээр багшанарай колледжын методическэ х\дэлмэриин даагша Наталья Замбулаевагай х\тэлбэри доро жюриин гэш\\д харюусалгатай х\дэлмэри хэжэ ороhон. Тэрэ \дэр эдэнэр «Т\рэhэн дайдаяа магтая!» проектн\\дые болон буряад хэлэн дээрэ табигдаhан з\жэг сэгнэhэн байгаа. ДОУ х\м\\ж\\лэгшэдэй дунда арадай онтохонуудай аялгаар хэhэн юумэн\\дые болон «Округ в лицах» гэhэн фото-зурагуудай х\дэлмэрин\\дые шалгаhан хоер заочно конкурснуудай д\нг\\дые гаргаhан байгаа.

Арадай онтохонуудай аялгаар б\тээhэн з\йлн\\дэй конкурсдо Эхирэд-Булагадай районой \хиб\\дэй «Родничок» саадай х\м\\ж\\лэгшэ Сущев Артем илаба. Хоердохи hуурида Н\хэдэй районой Хадааханай \хиб\\дэй «Солнышко» саадай Атанова Оля гараа. Тиихэдэ Боохоной районой Тихоновка hууринай \хиб\\дэй саадай хамтын х\дэлмэри гурбадахи hууриин сэгнэлтэдэ х\ртэбэ.

«Округ в лицах» гэhэн фото-зурагуудай конкурсдо Эхирэд-Булагадай районой Алуужинай СОШ hурагша Дыренов Михаил нэгэдэхи hуури эзэлээ. Хоердохи hуурида Оhын районой Буряад-Енг\\д hууринай Зырянов Алексей х\ртэбэ. Гурбадахи hуурида Баяндайн аймагай Загата х\дёёгэй Иванова Любовь гараа.

Т\рэл хэлэн дээрэ «Т\рэhэн дайдаяа магтая!» гэhэн проектын конкурсдо Н\хэдэй районой Хадааханай СОШ hурагша Готолова Наталья илалта туйлаа. Хоердохи hуурида Оhын районой Yлеэн hургуулиин Шантанова Эльвира гараа. Гурбадахи hуурида Баяндайн районой Хэрмэ hууринай Пронькина Александра х\ртёё.

Буряад хэлэн дээрэ эрхимээр театральна з\жэг харуулhанай т\лёё Оhын районой Yбэсын СОШ «Буряадай аман зохеол» нэрэтэй кружогой гэш\\д дээдэ шагналда х\ртэбэ. Хоердохи hуурида Н\хэдэй районой Тангууд hууринай «Одон» нэрэтэй театральна коллектив х\ртэбэ. Тиихэдэ шагналай гурбадахи табсан дээрэ Боохоной районой Yхэрэй \хиб\\д гараhан юм.

Тэрэ \дэр манай газетын редакци «Хэр буряад хэлэеэ мэдэнэбди?» гэhэн конкурс \нгэргэhэн байгаа. Yхиб\\д конкурсын гурбан номинацинуудта эдэбхитэйгээр хабаадажа, округой ойн баярта зорюулжа, «Манай округ» гаршаг доро диктант бэшээ, \гэн\\дые оршуулаа, жороо \гэн\\дые т\ргэн уншажа \гёё. Энэ конкурсдо Оhын районой Васильев Евгений, Халматова Алина, Балдаева Оля илагшадаар элир\\лэгдэhэн юм.

Багшанарай колледжын оюутадай ба коллективэй х\сёёр hайндэрэй концерт бэлдэгдэhэн байгаа.

Наталья МОГЗОЕВА. Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 508 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Март 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz