Вторник, 23.04.2024, 14:56
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2019 » Апрель » 5 » Т\рэл нютагтаа х\ндэтэй
10:42
Т\рэл нютагтаа х\ндэтэй

Эрхыдээ эмтэй, долеобортоо домтой", – гээд Оhын аймагай Новоленино нютагай Матрена Владимировна Шоболова тухай хэлсэдэг. Табяад жэл соо х\н зоной эл\\рые хамгаалгада бэеэ зорюулhан энэ наhажаал эхэнэр т\рэл дайдынгаа \льгэр домог болоhон юм. Айл б\хэндэ тэрэнэй шэдитэ гарай туhаар \хиб\\д, ашанар анха т\р\\шынхиеэ энэ дэлхэйдэ м\ндэлhэн байдаг. Наhан соогоо мянгаад гаран нарайнуудые эхын умай сооhоо гаралсахыень туhалаа. Хэды олон нютагайнгаа зоной ами наhые абарhан, \дэр h\ниие, х\йтэн халууниие хараадаа абанг\й, эсэхэ сусахые мэдээг\йгёёр х\дэлhэн байха. Х\нэй эл\\рые хамгаалгада б\хы наhаяа зорюулhан Матрена Владимировнагай хуби заяан х\нгэн байгааг\й. Бага наhандаа \ншэржэ, нагаса абгайнгаа \нэр баян гэр б\лэдэ х\м\\ж\\лэгдээ.

Х\шэр х\ндэ байдалай амта багаhаан амасаhан Мотя басаган заабол эрдэм hургаал абаха зорилго урдаа табиhан байна.

1955 ондо тэрэ Эрх\\гэй фельдшерскэ-акушерэй hургуулиин h\\лээр т\рэл Yбэсэ нютагаа бусаhан юм. Т\р\\шын нарайлhан эхэнэрынь Горхон нютагай байhан, Саша нэрэтэй х\б\\н гараhан юм. Тэрэ сагта х\н\\д олоор \бдэдэг, элдэб хамшаг \бшэн\\д байгаа. Залуу эмшэн олон тоото \бдэhэн х\н\\дтэ саг соонь т\ргэн туhаламжа \з\\лэн, харюусалгатайгаар х\дэлёё. Ганса Yбэсэ нютагта жэлдээ табяад эхэнэрн\\д нарайлдаг бэлэй.

– Минии ажалай намтарай эхиндэ бэрхэ, д\й д\ршэлтэй врачнар, мэргэжэлтэд тудаhан. Николай Алимов, Хамну Ханхаев, Галина Платонова, Татьяна Сержант, Антонина Федорова болон бусад олон бэлигтэй эмшэдтэй х\дэлхэ золтой байгааб. Тэдэнэр булта ажалдаа бэрхэн\\д, бурханhаа заяатай эмшэд бэлэй, – гээд Матрена Владимировна сэдьхэлэй дулаанаар дурсана.

1960 ондо хадамда гаража, Буряад орондо н\хэртэеэ н\\гээ hэн. Хани н\хэрынь Алексей Матвеевич ахамад агрономоор х\дэлёё. Сэлэнгын аймагай Ноехон нютагта юhэн жэл х\дэлhэн \е сагаа Матрена Владимировна хододоо hанадаг, залуу мэргэжэлтэдые тэндэхи ажаhуугшад ехэ х\ндэлдэг, сэгнэдэг hэн. З\гёёр т\рэл дайда суранзан мэтэ татадаг ха юм. Шоболовтон тоонто нютагаа бусажа, \шёёл \ни удаан жэлн\\дтэ х\дэлhэн байна. Хамта дээрэ 53 жэл эбтэй эетэйгээр ажаhуужа, гурбан \хиб\\дээ \ндылгёё. М\нёё \нэр баян ашанар, гушанар тёёдэйгёё баясуулдаг. Буряад еhо заншалаар бэсэгэн х\б\\нэйнгээ гэр б\лэтэй Мотя тёёдэй ажаhууна. Гушанараа харалсана, амтатай эдеэ хоол барина, нютагайнгаа ниитын ажабайдалда эдэбхитэйгээр хабаададаг. Арайдайнгаа hайндэр- н\\дтэ еохор хатараа, буряад дуунуудаа ханхинуулдаг. Урагшаа hанаатай, нимгэн сэдьхэлтэй Матрена Владимировна энэ наhандаа арад зондоо аша туhатай ябаhандаа омогорходог.

Хэды олон гэр б\лэн\\д \ри х\\гэдэйнь анха т\р\\шынхиеэ энэ дэлхэйдэ т\рэхэдэнь, шэдитэ гараа hарбайhан эмшэниие бурхан шэнгеэр дурсанаб даа. 1987 ондо Матрена Владимировна h\\лшынгёё эхэнэрые нарайлуулhан байна.

Наhанайнгаа амаралтада гараад, hургуулида 12 жэлэй туршада эмшэнээр х\дэлёё. Yшёёшье ёёhэниие табиха дураг\й байгаа.

– Эмшэнэй ажал х\нгэн бэшэ, з\гёёр би нэгэтэшье халаглааг\йб. Х\сэд амаралташ байхаг\й, \дэр h\ниг\й хэзээнэйшье сагта \бшэнтэндэ туhа \з\\лхээр бэлэн байха еhотойш. Энэ дэлхэйдэ х\нэй ами бэеhээ сэнтэй юун байхаб. Тэдэнэрэй эл\\рые хамгаалгада ёёрынгёё хубитаяа оруулhан ушар ямаршье шагналнуудhаа \л\\ байха, – гээд хуушанай эмшэн тоолоно.

Х\ндэтэ Матрена Владимировнада, \ргэн дэлхэйhээ \ргэмжэтэй, \ндэр тэнгэриhээ \ршёёлтэй, эртын наранhаа элшэ абажа, Эхэ газарhаа х\сэ абажа, ашанар гушанараа хаража, сагай х\шэртэ дарагданг\й, ажаhуухатнай болтогой!

Намжилма Цыденова

Авторай фото-зураг

Просмотров: 306 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Апрель 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz