Четверг, 02.02.2023, 22:23
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2021 » Апрель » 1 » Тойрогой захиргаанда
12:00
Тойрогой захиргаанда

Округой толгойлогшо з\блэл \нгэргэбэ

Мартын 30-да тойрогой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев муниципальна байгуулалнуудтай видео холбоогоор з\блёё эмхидхэбэ. Тэрэнэй х\дэлмэридэ тойрогой захиргаанай таhагуудай дарганар хабаадаа.

Т\р\\шын асуудал  округ дотор байhан  объектн\\дэй барилга, капитальна заhабарилгада зорюулагдаа. Тойрогой гулваагай мэдээсэлээр, энэ жэлдэ б\хы ажабайдалай hалбаряар 103 объектн\\д баригдаха, заhагдаха зэргэтэй. Алайрай аймагта 21, Баяндайн – 10, Боохоной – 18, Н\хэдэй – 18, Оhын – 21 болон Эхирэдэй аймагта 15 объектн\\д болоно. Недондо жэлэй д\нгёёр ямар подрядчиг байбашье, объектын т\лёё харюусалга тодорхой газарай х\тэлбэрилэгшэд абаха еhотой. 92 объектн\\д ашаглалтада оруулагдаха. Эндэ долоон хоног б\риин шалгалтын график табигдажа,  шалгагдажа  байха еhотой. Илангаяа онсо хиналтада гурбан шухала объектн\\д Усть-Орда тосхоной Тамирай байшан, Баяндайн дунда hургуули болон Новон\хэдэй Олон функциональна соелой т\б абтагдаха, гээд округой толгойлогшо тэмдэглээ.

Энэ жэлдэ  х\дёё  нютагуудые хамтадхаhан х\гжэлтын программада Баяндайн аймагhаа бэшэ районууд мэд\\лгэн\\дые \гэhэн. Иимэ программануудта эдэбхитэй хабаадаха хэрэгтэй.

*аяар Баяндай тосхондо Правительствын хабаадалгатай н\\дэл з\блэл \нгэрхэ.

Аймагай мэрн\\д анхаралтайгаар барилгын асуудал шагнажа, Оhын аймагай мэрэй орлогшо Борис Хошхоев шухала хиналтада Борохалай харгын барилга абахыень дурадхаба.

Хабарай тарилгын бэлэдхэлэй асуудалда  округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ тогтоходоо, энэ жэлдэ hайн шанарай \рэ багаар абтагдаа гээд мэдээсэбэ. Недондо жэлэй хэмж\\рэй тарилгын талмай \лёёхэ, эбэртэ бодото малай тоо дээшэл\\лхэ, х\дёё ажахын х\гжэлтэдэ  тааруу байдал  бии болгохо тухай хэлсэгдээ.

Б\хыдёё тарилгын талмай  197,6 мянган га, тэрэ тоодо орооhото культура – 121,5 мянган  га, рапс  – 13,1 мянган га, бусад   – 63,0  мянган га.

Удаадахи асуудал тойрогой 85 жэлэй ойн баярай угталгын хэмжээ ябуулгануудта зорюулагдаа. Энэ талаар т\сэб баталагдаhан. Ойн баярай  элдэб шэглэлээр 79 даалгабаринууд  бэдэгдэжэ, тэдэнэй 48-нь м\нёёдёё ниитын эмхин\\д, ажалша коллектив\\дтэ, hургуулинуудта эльгээгдээ.

Д\\ргэгдэхэ болзорынь 2022 ондо, з\гёёр хоер даабаринууд «Сибскана» тамирай hургуули Боохоной аймагай Олонки hууринда, Усть-Ордын гимнази-интернадта автобус абалга д\\ргэгдээ.

Эрдэм болбосоролой hалбарида 47  ойн баярай даалгабаринууд бэлдэндэнхэй.

Анатолий Прокопьев ойн баярай дэргэдэ м\нгэ hомололгын т\сэлн\\дэй \зэсхэлэн ерэхэ жэлэй апрель hарада эмхидхэхэ, тойрогой \дэрн\\дые областной т\бтэ \нгэргэхэ тухай дурадхаба.

М\н  ойн баярта дашарамдуулан нютагай габьяата х\н\\дые, ажалдаа шалгарагшадые шагналнуудта дэбж\\лхэ тухай хэлээ.

М\нёёдёё эскиз дурасхаалай медальда баталагдаа. Тойрогой ойн баярта 200 медальнууд гаргагдаха. Тиихэдэ элдэб hалбаряар \бс\\нэй тэмдэг\\д т\сэблэгдэнэ.

З\блёён дээрэ энэ жэлэй  зунай  спортын-соелой «Сур-Харбаанай» hайндэр Новон\хэд тосхондо июниин 24-26 \дэрн\\дтэ   \нгэрхэ. Х\\гэдэй Сур-Харбаан августын т\р\\шын хахадта Баяндай тосхондо \нгэрхэ тухай дуулгагдаба.

Захиргаанай \ндэhэн соелой таhагай дарга Раиса Шадаровагай мэдээсэлээр, соелой программа Байгалай жэлдэ зорюулагдаха, КВН, з\жэглэмэл табилга, А.А. Арзаевай т\рэhёёр  85 жэлэй ойдо хатарай коллектив\\дэй харалга \нгэрхэ юм.

Yндэhэн спортын таhагай дарга Вениамин Хингеев  ГТО тушаалгын нормо, морин тамирай клубуудые бии бололго тухай мэдээсэбэ.

Тойрогой х\тэлбэрилэгшэ ГТО тушаалгын нормо  округой hурагшадай оройдоол нэгэ процентэнь д\\ргэhэниинь hанаа зобооно, энэ талаар х\дэлмэри ябуулха тухай хэлэбэ.

Удаадахи з\блэл Усть-Орда тосхоной болбосоролоор  неделиин h\\лээр \нгэрхэ.

Намжилма Цыденова. Авторай фото-зураг

 

Просмотров: 71 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Апрель 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz