Пятница, 01.12.2023, 13:54
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2022 » Июнь » 23 » ушар
14:44
ушар

Алайр дайдын алдарта ойн баяр

Алайрай аймагай ажаhуугшадта т\рэл нютагайнгаа зуун жэлэй ойн баярай hайндэртэ ерэхыень х\йтэн шанга hалхиншье, бороошье hаалта болоог\й. Нютагайхид ба айлшад стадионой трибунануудта б\хы байhан hууринуудые д\\рэн болон эзэлээ.

*айндэрэй хэмжээ ябуулганууд аймагай соелой ба тамирай Сур-Харбаан-2022 нааданай хэмжээн соо \нгэргэгдёё. Тэрэ баяр еhололой парадаар эхилээ. Арбан долоон муниципалитедууд ехэ hониноор т\рэл нютагайнгаа 1922 онhоо 2022 он болотор тон шухала удхатай hара \дэрн\\дые суглуулжа, т\\хын хуудаhануудые харуулаа. Зуун жэлэй литэ урдамнай нээhэн шэнги бидэ хаража байгшадтай сугтаа \нгэрhэн жэлн\\д соо шунгажа орообди.

Эрх\\ можын Губернаторай орлогшо – Усть-Ордын Буряадай тойрогой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев, Хуули гаргалгын Суглаанай х\тэлбэрилэгшын орлогшо Кузьма Алдаров, Россиин Федерациин Г\рэнэй Думын депутат Антон Красноштанов, Алайрай аймагай мэр Роман Дульбеев аймагай ажаhуугшадые дулаан \гэн\\дээр амаршалаа.

– Эрх\\ можын Губернатор Игорь Кобзевой з\гhёё, ёёрынгёё з\гhёё таанадые халуунаар амаршалнаб. Алайрай газарта б\хы Эрх\\ можодо шухала удхатай ушар \нгэргэгдэжэ байна – нютагай зуун жэлэй ойн баяр. Алайр – регионой таряанай   орон, б\хэ ба найдамжатай эдеэ хоолой  аюулг\йн байдалай найдабари болоно. Алайрай газар долоон Социалистическэ ажалай Геройнуудые, Россиин Федерациин х\дёё ажахын 18 габьяата х\дэлмэрилэгшэдые \ндылгёё. Ветерануудай ажалай заншалнуудые м\нёё \еынхид саашань дамжуулна. М\нёё хадаа можын арбан хилээмэнэй нэгэниинь Алайрай аймагhаа. 2021 оной таряа хуряалгын кампаниин \едэ алайрайхид 90 мянган тонно таряа суглуулаа – энэ хадаа Эрх\\ можын ургасын 10 процент болоно, – гэжэ Анатолий Прокопьев хэлээ.

Еhололой хэмжээ ябуулгада Эрх\\ можын губернаторой Х\ндэлэйлэй грамотаар таряашадай ажахын гулваа Владимир Тугарин шагнагдаа, Эрх\\ можын Губернаторой Баясхаланаар – «Табарсук» МО-гой администрациин финансова таhагай шухала мэргэжэлтэн Тамара Безродных, «Могоенок» МО-гой захиргаанай финансова таhагай шухала мэргэжэлтэн Дина Гарифулина, «СХ Наследие» гэhэн хизаарлагдаhан харюусалгатай обществын ахамад агроном Сергей Захаров ба «Кутуликская электросетевая компания» гэhэн хизаарлагдаhан харюусалгатай обществын гулваа Иван Попов шагнагдаа. Шагналалай еhолол тойрогой х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев \нгэргёё.

– Тойрог соо зуун жэлэй хилэ гараhан т\р\\шын аймаг болонобди. Манай райондо \ндыhэн, hураhан ба ёёрын аша туhаар, ажалаар, \нэн сэхэ байлгаар алдар ба омогорхол байгуулhан ажаhуугшаднай болоно. Районой т\\хэ манай агууехэ эсэгэ ороной т\\хэтэй холбоотой – энэмнай хадаа Сибириин эдлэжэ ашаглалга, Транссибириин магистралиин барилга, Хубисхал, граждан дайн, т\р\\шын табан жэлн\\д, Агууехэ Эсэгын дайн, дайнай удаадахи жэлн\\д, шэнэдхэн байгуулга, – гэжэ аймагай мэр Роман Дульбеев хэлээ.

Энэ \дэр элдэб талмайнууд дээрэ тамирай м\рысёён\\д, буряад арадай шагай нааданай мастер-класс, тематическа выставкэн\\д, аймагай зохеон байгуулгын коллективуудай гала-концерт, залуушуулай КВН-эй фестиваль, гое hайханай «Мисс – Аларь 2022» конкурс \нгэргэгдёё. Аймагай ойн баярта зорюулагдаhан баримта фильм т\р\\шынхеэ харуулагдаа, «Моя большая семья» («Минии томо б\лэ») гэhэн номой презентаци \нгэрёё.

Эрх\\ хотоhоо Н.П. Охлопковой нэрэмжэтэ академическэ драматическа театр гастрольтойгоор ерээ. Советскэ классик Алексей Арбузовай пьесээр табигдаhан «Старомодная  комедия»  гэhэн з\жэг Х\тэлигэй межпоселенческэ соелой Т\бэй тайзан дээрэ харуулагдаа.

Ойн баярай хэмжээ ябуулганууд  hайндэрэй   концертээр д\\рээ, тэндэ г\рэнэй дуун ба хатарай «Талын аялганууд» ансамблиин артистнууд хабаадаа.

Алайрай аймаг зуун жэлэйнгээ т\\хэдэ элдэб hалбаринуудта \ндэр баримтануудые туйлаа, \сёён бэшэ алдар солотой х\н\\дые \ндылгёё. Драматург Александр Вампилов, противоракетнэ оборонын \ндэhэ табигшадай нэгэн, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагша, профессор, генерал-майор Або Шаракшанэ, этнограф, фольклорист Петр Баторов, космическэ техникын байгуулагшадай б\лэгэй эрдэмтэн Мартын Абахаев, АН СССР-эй гэш\\н-корреспондент, химик Маркс Мохосоев, Россиин Федерациин, Буряад ороной ба эрдэмэй габьяата ажал ябуулагша, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор Александр Соктоев Алайрай аймагта б\хэдэлхэйн алдар соло асарhан юм.

Людмила Буяхаева

Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 148 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Июнь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz