Четверг, 02.02.2023, 23:47
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2020 » Декабрь » 17 » З\блёён
00:06
З\блёён

Тулгата ажахынууд х\дёёгэй х\гжэлтын т\лхисэ

Декабриин 15-да Эрх\\ можын Правительстводо Усть-Ордын Буряадай тойрогой хэрэгээр Соведэй з\блёён \нгэрбэ. Эндэ Эрх\\ можын Губернатор Игорь Кобзев, тэрэнэй орлогшо – тойрогой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев, Хуули зохеододог Суглаанай Т\р\\лэгшын орлогшо Кузьма Алдаров, Министерствэн\\дэй  т\лёёлэгшэд, округой аймагуудай мэрн\\д хабаадаба.

З\блёён  тойрогой х\дёё  ажахын х\гжэлтэдэ \ни удаан сагта х\дэлжэ, ёёhэдынгёё хубита оруулhан х\н\\дые баяр еhололой шагналгаар эхилбэ.

Регионой толгойлогшо Эхирэд-Булагадай аймагай «Тугутуйское» х\дёё ажахын дарга Владимир Монхоевто «Эрх\\ можын х\дёё ажахын габьяата х\дэлмэрилэгшэ» гэhэн х\ндэтэ тэмдэг барюулба.

М\н лэ х\дёё ажахыда \ни удаан х\дэлhэн Н\хэдэй аймагай «Приморский» нэгэдэлэй жолоошон Федор Башкуев, Эхирэд-Булагадай аймагай «Элита» нэгэдэлэй тракторист Виктор Демиденко,      Боохоной аймагай олзо эрхилэгшэ Валентина Коняева  гэгшэд   Россиин  Федерациин  х\дёё ажахын Министерствын баяр баясхаланда х\ртэбэ.

«Эрхим муниципальна байгуулалта» Эхирэд-Булагадай аймаг

2020 ондо х\дёё ажахын hалбарида областной м\рысёёнэй «Эрхим муниципальна байгуулалта» номинациин илагша Эхирэд-Булагадай болон Н\хэдэй аймагууд болоhон байна. Мэрн\\д Геннадий Осодоев ба  Сергей Гомбоев гэгшэдтэ Эрх\\ можын х\дёё ажахын Министерствын дипломууд болон Кубогууд барюулагдаа.

«Лучший предприниматель» номинациин элдэб шэглэлээр  илагшад Эхирэд-Булагадай аймагай таряашанай ажахы  толгойлогшо Аркадий Балтаев, Баяндайн аймагай Валентина Булгатова болон Н\хэдэй аймагай  ажахын х\тэлбэрилэгшэ Вячеслав Зангеев гэгшэд болобо.

Б\гэдэ буряадуудай соелой х\гжэлтын эблэлэй шагнал Игорь Кобзев Кузьма Алдаровта барюулаа.

– Таанарай мэргэжэл, харюусалгын т\лёё онсо баярые х\ргэнэб. Yдэр б\ринтнай ажал – манай регионой ажаhуугшадай социальна батажанги болоно, – гэжэ Губернатор хэлэбэ.    

М\н лэ регионой толгойлогшо 2021 ондо тулгата ажахынуудай т\р\\шын областной реестртэ оруулагдаhан тойрогой ажахынуудта дипломуудые барюулаа.

– Заабол баазова ажахынууд тойрогой социальна-экономическа х\гжэлтын т\лхисэ х\сэн болохо еhотой. Агропромышленна комплексын шэнэдхэн hайжаруулгада туhаламжа, продукци  \йлэдбэрилгэдэ, регионой э\деэ хоолой аюулг\йе хангалгада н\лёё \з\\лхэ. Баазова ажахынуудай батажахада \йлэдбэри дээшэлхэ, эгээ шухалань х\дёёгэйхидэй олзо дээшэлхэ, –  гээд  Игорь Кобзев тэмдэглээ.

Губернатор х\гжэлтын \\схэл ажахынуудай х\тэлбэрилэгшэдhээ гараха еhотой гээд хэлэнэ. Тэдэнэр ерэхэ табан жэлн\\дтэ  ажахынгаа  х\гжэлтын \йлэдбэриин  т\сэб\\дые харуулха зэргэтэй. Регионой засаг тэдэниие г\рэнэй программануудай дэргэдэ федеральна м\нгэ hомолго татажа бэел\\лхэ байдал тогтоохо.

Эрх\\ можын Губернаторай орлогшо – УОБО захиргаанай толгойлогшо Анатолий Прокопьев тойрогто баазова ажахынуудай бии бололгын уг баримта тухай хёёрэбэ.

Тойрогто х\дёё ажахы шухала  ажал х\дэлмэриин янза. 2020  ондо h\, мяха, орооhото округто Эрх\\ можын б\хы хэмжээндэ 29,1 % болоо.

Округой  х\дёё ажахын \йлэдбэрилэгшэд эдэбхитэйгээр грантово дэмжэлгын хэмжээн\\дтэ хабаададаг. 2012 онhоо г\рэнэй программануудаар грантнуудые 350 таряашадай ажахынууд абажа,  h\ мяханай шэглэлээр 60 мал ажахын фермэн\\д баригдаа.17 х\дёё  ажахын кооперативууд 30 млн. т\хэриг материальна-техническэ баазын х\гжэлтэдэ абаhан. 2020  ондо тойрогой х\дёё предприяти  хоер зуун толгой эбэртэ малай фермын барилгада грант ш\\гээ. Муниципальна байгуулалтанууд эдэбхитэйгээр хэмжээ бэел\\лгэдэ ороно.

Эрх\\ можын х\дёё ажахын министр Илья Сумароков тулгата ажахынуудай конкурсын шэлэлгэдэ Усть-Ордын тойрогой фермерн\\д \ндэр эдэбхи гаргаа, 10 мэд\\лгэн\\дые  \гёё, тэрэнэй д\нгёёр шэлэгдэhэн 14 ажахынуудай 7-нь тойрогой дэбисхэртэ  болоно гээд мэдээсээ.

М\н лэ з\блёёндэ Боохоной аймагай таряашадай ажахын х\тэлбэрилэгшэ Вячеслав Лизин, Н\хэдэй «Приморский» нэгэдэлэй дарга Аполлон Иванов, «Агропромплюс» нэгэдэлэй толгойлогшо Алексей Бунаев гэгшэд ажахынуудайнгаа х\дэлмэри тухай хёёрэбэ.

З\блёёнэй т\гэсхэлдэ УОБО 85 жэлэй ойн баярай даабаринууд \гтэбэ.

– Т\р\\шын ойн баярай даабари Н\хэдэй аймагай Целинный тосхоной hургуулиин нээлгэндэ \гтэhэн. Тэрэнэй еhоор,  шэнэ hуралсалай жэлhээ  hургуулида буряад хэлэн \зэгдэжэ эхилхэ. Бидэ бусад hуралсалай эмхин\\дhээ \хиб\\дтэ буряад хэлэ зааха  дурадхал абанабди, – гээд Анатолий Прокопьев хэлэнэ.

Баяндайн аймагай захиргаан Этнографическа комплексын ходо ажал ябуулгын байдал хангаха даабари абаба. Эхирэд-Булагадай аймаг ипподром барилгын данса бэлдэхэ, олзо эрхилэгшэ Вячеслав Лизин  ба «Инфострой» нэгэдэлэй  дарга  Андрей Буйлачев  хоерто Боохоной аймагай Грязная hууринда эхин hургуули – саадай барилгын данса бэлдэхэ даабари \гтэбэ. Усть-Орда тосхоной захиргаан  Ленинэй гудамжын, хоер шулуун гэрн\\дэй капитальна заhабарилга ойн баярта хангаха еhотой.

М\н лэ 2022 ондо Алайрай болон Боохоной аймагууд 100 жэлэйнгээ ойн баярнуудые угтаха юм. Энэ талаар эмхидхэлэй комитед\\д байгуулагдажа, бэлэдхэлэй х\дэлмэрин\\д эхилэнхэй.

Намжилма Цыденова

Просмотров: 74 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz