Пятница, 14.06.2024, 17:40
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2021 » Сентябрь » 9 » З\блёён
10:49
З\блёён

Буреть нютагта залуу мэргэжэлтэндэ байра бэлдэжэ байна

А. Прокопьев, А. Ткач, С. Серова, В. Лизин

Yнгэрэгшэ долоон хоногто Боохоной аймагай Буреть hууринда х\дэлмэриингёё ябалгаар Эрх\\ можын губернаторай орлогшо – Усть-Ордын Буряадай тойрогой х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев Буреть нютаг ажаллахаяа ерэhэн залуу мэргэжэлтэдэй заhалбарилга \нгэргэгдэжэ байhан хамтын байра ошоо.

*аналые бодото байдал болгохые таряашанай (фермерскэ) ажахын толгойлогшо Вячеслав Лизин бэел\\лнэ. Олон жэлдэ фермер эдэбхитэйгээр нютагай засагтай ниигэмэй суг ажал ябуулга дэмжэнэ. Суг ажал ябуулгын хизаар соо Бохоной аймагай «Буреть» МО-гой гулваа Александр Ткач фермертэ анхандаа х\\гэдэй сэсэрлиг байhан байшан хамтын байра болгохыень \гёё.

М\нёё байшан соо д\\рэн заhабарилга \нгэргэдэжэ байна. Хэрэгтэй хэрэгсэлн\\д булта асарагданхай. Уданг\й эндэ шэнэ байрлагшад байжа шадаха. Байшан хоер корпус боложо хубаарилагдаха: нэгэ талаhаань, х\сэд д\\рэн hайн байдалтай гэр байранууд; н\гёё талаhаань, хамтын эдеэ хэдэг ба угаал хэдэг газарнуудтай коммунальна гэр байранууд. Хэдэн х\н хамтын байрада орохоёо х\леэжэ байна, энэ хадаа захиргаанай ба Вячеслав Лизинэй ажахын х\дэлмэрилэгшэд.

–Нэн т\р\\н, заhабарилгын д\\рэхые манай мэргэжэлтэд х\леэнэ. Т\сэб\\дые бэел\\лхын т\\лёё ажахыда мэргэжэл ехэтэй х\дэлмэрилэгшэд хэрэгтэй, тиимэhээ минии  зорилго – залуу мэргэжэлтэдые байраар хангаха. Гэбэшье хамтын байра ганса манай ажахын х\дэлмэрилэгшэдтэ \гтэхэ бэшэ, нютагтамнай б\хы ерээшэдтэшье, багшанарта, х\м\\ж\\лэгшэдтэ ба ондоо залуу ажалшадта. Бултанда байра х\рэхэ, – гэжэ Вячеслав Лизин хэлэнэ. Тойрогой толгойлогшо Анатолий Прокопьевтой хамта х\дэлмэриин ябасые «Буреть» МО-гой гулваа Александр Ткач ба Буреть нютагай hургуулиин эрхилэгшэ Светлана Серова сэгнээ.

– Би хамтын байра харахаяа зорижо ерээб, хэндэшье нюуса бэшэ, ямаршье эмхин\\дтэ, илангаяа х\дёё нютагуудта, сэнтэй залуу х\дэлмэригшэд хэрэгтэй. Бидэ баhа дуталданабди, жэшээнь, манда физическэ культурын багша хэрэгтэй. Теэд олон залуу зон х\дёё нютаг ерэхээ з\бшёёнэг\й, тиимэhээ хамтын байрын барилга ба байдалай байгуулга – энэ хадаа арсалтаг\й ехэ hайн. Би хуу харааб, хараhанаараа яhала сэдьхэлэй ханалга абааб. Харахадамни эндэ аятай зохидоор ажаhуулгын б\хы хэрэгтэй юумэн байха, – гэжэ манда Светлана Серова хэлээ.

Эдэбхитэйгээр «Земский врач», «Земский учитель» гэhэн ниигэмэй программануудые  эдэбхитэйгээр   хэрэглэжэ,  мэргэжэлтэдые ер\\лхэ, наашань татаха хэрэгтэй, – гэжэ Анатолий Прокопьев хэлээ. Тойрогтомнай залуу мэргэжэлтэд хэрэгтэй, ёёртёё аятай зохид байдалтай ажалда урихын т\лёё сэхэ руунь дээдэ курснуудай оюутадтай х\дэлхэдэ болоно. Тиимэhээ хуушан х\\гэдэй сэсэрлигэй хамтын байра болгоhон заhабарилга залуу мэргэжэлтэдэй дуталдалгын шухала асуудалай шиидхэбэри болоно.

Гадна х\дэлмэриингээ ябалга соо тойрогой х\тэлбэрилэгшэ Вячеслав Лизинэй К(Ф)Х ошоо, ургаса хуряалгын ажалай ябасые хараа. Ажахыда ургаса хуряалгын х\дэлмэри боро хилээмэнhээ, ешмээнhээ, эхилээ. Дундуур харахада м\нёё ешмээн нэгэ гектарhаа 48 центнер абтаа – энэ хадаа нилээн hайн баримта харуулга болоно. Эгээл энэ \дэр Эрх\\ можын Россельхозцентрэй х\дэлмэригшэд туршалга \зэлгэдэ \рэhэнэй мэдээн\\дые абахаяа ерээ, б\хы баримтануудаараа шанарынь яhала \ндэр байгаа. Энэ \рэhэ таридаг ажахы хадаа эндэ ургасые тон нягтаар шалгадаг, тарилгаhаа эхилээд ургаса хуряалга болотор. Ехэнхидээ, фермер ургасаараа сэдьхэлээ хананги, энэ жэл х\дёё ажахыда амжалтатай байгаа.

Людмила Буяхаева

Авторай фото-зураг

Просмотров: 97 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz