Вторник, 05.12.2023, 13:27
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2021 » Декабрь » 23 » Засаг
13:53
Засаг

Регионой толгойлогшын тойрогой т\б ерэлгэ

Тамирай байшанай барилгада

З\блёёнэй \е

Декабриин 18-да Эрх\\ можын Губернатор Игорь Кобзев, Правительствын гэш\\дтэй Усть-Орда тосхон ерэhэн байна.

Губернатор тосхондо Тамирай байшанай барилгын ябаса сэгнэбэ.

2020 - 2021 онуудта б\хы х\дэлмэри т\сэбёёрёё д\\ргэгдээ. Ерэхэ жэлдэ барилгашад объектые д\\ргэхэ, \лёёшэ 700 млн. т\хэриг эдлэхэ юм.

Игорь Кобзев барилгын болон тамирай яамануудта подрядчигтай хамта объектын барилгын календарна т\сэб тодорхойлжо, долоон хоног б\ри хиналта ябуулжа, штабай з\блёё тойрогой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьевой ударидалга доро \нгэргэжэ байха даалгабари \гэбэ.

Барилгын эмхинэй х\тэлбэрилэгшэ регионой толгойлогшодо барилгын х\дэлмэри сентябриин 1 болотор, харин табилгын  2022 оной декабриин 1-дэ гээд уялга абаа. 

Энэ хадаа Россиин юрэнхылэгшын зарлигай дэргэдэ УОБО-то баригдаха h\\лшын объект болоно. Тэрэ 2002 ондо бодхоогдожо эхилhэн, гурбан жэл болоод, м\нгэ \гыhёё тогтогдоhон юм. 2020 ондо задалагдажа, шэнэ байшан баригдажа эхилээ.

20 жэлэй туршада ажаhуугшадай х\леэhэн Тамирай байшан саг соогоо ашаглалтада тушаагдаха еhотой гээд Губернатор тэмдэглэбэ.

Ерээд\й сагай тамирай байшанай б\хы талмай 11 мянга гаран квадратна метр, элдэб дабхартай хэдэн блогуудhаа б\ридэнэ, тэндэнь боксын ба барилдаанай, гарай теннисэй залнууд, концертнэ зал, hоригшодой таhалганууд, хубсаhаа hэлгэдэг таhалганууд, бэеэ угаадаг газарнууд, зэбсэгээ хадагалдаг таhалганууд, эмшэл гын ба эл\\р болголгын т\б, административна ба техническэ байранууд, 250 hууритай досоохи трибунануудтай балконууд баригдахаяа т\сэблэгдэнхэй.

Х\дэлмэриин ябасын дэргэдэ Игорь Кобзев м\н лэ Усть-Ордын аграрна техникум ошоhон байна. Эндэ хамтын байрын болон hуралсалай корпусой капитальна заhабарилгын проектно-сметнэ документациин бэлдэлгэ хиналта доро абтагдаха. Хамтын байрада дулаасуулгын системэ hэлгэгдэhэн, з\гёёр сонхонуудhаа  х\йтэн. 2022 оной эхиндэ сонхонуудые hэлгэхэ даабари губернатор эрдэм болбосоролой яаманда  \гэбэ.

Шэнэ уhа гаргалгын сетьн\\д

Игорь Кобзев Усть-Орда тосхондо баригдаhан муухай з\йлн\\дые урадхуулан арилгаха барилгануудта ошобо. Муниципалитедтэ эндэ инвесторые тодорхойлхо даабари \гэбэ. М\н лэ губернатор гэр байрын болон энергетикын яаманда тосхондо уhа хангалгын болон арилгын схемэдэ хубилалта оруулха, техническэ даабари б\тээхэ, эдэ сетьн\\дэй капитальна заhабарилгада проектно-сметнэ документаци бэлдэхэ тухай хэлэбэ.

Техническэ даабари 2022 оной майн 1 болотор д\\ргэхэ еhотой, харин шэнэ сетьн\\дэй барилга гурбан жэлэй туршада 2024 ондо д\\ргэхэеэ т\сэблэнэ.

– Шэнэ 12 зайн модо сетьн\\дтэ байрын гэрн\\д, социальна объектн\\д, тэрэ тоодо Тамирай байшан оруулагдаха. Энэ болбол тосхоной ажаhуугшадта регионой правительствын бэлэг болохо, – гээд Игорь Кобзев хэлэбэ.

Эхирэд-Булагадай аймагай х\гжэлтын шухала асуудалнууд хэлсэгдэбэ

Усть-Ордын Yндэhэн номой санда аймагай социальна-экономическа х\гжэлтын асуудалаар з\блёён \нгэрбэ. Эндэ аймагай захиргаанай т\лёёлэгшэд, х\дёё ажахынуудай гулваанар губернатортай, правительствын гэш\\дтэй барилгын, харгы барилгын шухала асуудалнуудые з\бшэн хэлсээ.

Нэн т\р\\н Игорь Кобзев бог шоройн полигон бариха тухай асуудал табиба. Эндэ Yндэhэн   т\сэлэй дэргэдэ газар илгагдажа, бог шорой абаха, илгаруулха,  болбосоруулха болоно.

Х\дэлмэриин б\лэг байгуулагдажа, энэ хэрэг ябуулагдаха болоно.

Губернатор Хабсалай hургуулиин проектно-сметнэ документациин бэлдэлгэ, ФАП-та аптекын пункт нээхэ тухай hонирхобо. М\н лэ 2022 ондо Тугутуй hууринда х\\гэдэй сэсэрлигэй барилга т\ргэд\\лхэ. Регионой эл\\рые хамгаалгын яаманда тосхондо х\\гэдэй поликлиника бариха проектно-сметнэ документаци бэлдэхэ даабари \гтэбэ. Газар илгагдаhан.

Х\дёё hууринуудай гулваанар социальна hалбариин объектн\\дые барилгын, «Ревякино – Захал» харгын заhабарилгын асуудалнуудые бодхоогоо.

– Х\дэлмэриин з\блёёнэй д\нг\\дээр губернатор эрдэм болбосоролой объектн\\дые бариха, заhабарилха даабаринуудые \гёё.  2019 – 2024 онуудай «Развитие образования» гэhэн Эрх\\ можын г\рэнэй программада Усть-Орда тосхондо шэнэ hургуули барихаар т\сэблэнэ. Хиналта доро Олойн hургуулиин капитальна заhабарилга байна, тэрэ 2022 ондо д\\рэхэ еhотой. 2022 – 2023 оной областной бюджедтэ Захаалай hургуулиин  капитальна заhабарилгын асуудал оруулха Федеральна программада х\дёёгэй гурбан Байтагай, Алуужинай, Хёёрсэгэй hургуулинуудай капитальна заhабарилгын проектно-сметнэ документаци бэлдэлгэ т\сэблэгдэнхэй, – гээд Анатолий Прокопьев мэдээсэбэ. 

Намжилма Цыденова

Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 63 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz