Четверг, 22.10.2020, 11:39
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2019 » Февраль » 15 » Гахай жэл ямар байхаб?
12:15
Гахай жэл ямар байхаб?

З\\н з\гэй литын еhоор, 12 амитадай нэрээр жэлн\\днай нэрлэгдэжэ, hубарилдан гарахадань, тусхай зурхай зурагдадаг. Харин м\нёё сагта ямар жэл гарахаб гээд б\хы зон hонирхожо, тэрэ зурхайгаар Шэнэ жэлые угтахаа х\сэдэг болонхой. 2019 он хадаа шара шорой гахай жэл тэмдэгтэй. Манай литын еhоор, Сагаан hарамнай 2019 оной февралиин 5-да х\рэжэ ерэхэ. Гахай жэл ямар байхаб гэжэ Усть-Ордын дасанай шэрээтэ Зоригто ламхайн зурхай дурадханабди.

Амгалан тэнюун байдалда дуратай Гахай жэлдэ \нгэрhэн жэлн\\дэйнгээ тоосоо хэхэдэ таатай. Ажал хэрэг\\д, туйлаhан амжалта ба панхаруутаhан \йлэ ябадалнуудаа бултыень шэнжэлжэ, хэн намда туhатай, hайниие hанажа ябааб, хэн намайе уруу даража, hаалта тушаа боложо байгааб гэжэ д\н согсолон гаргаха хэрэгтэй. Хажуугаар байhан муу зонhоо hалажа, хэзээ нэгэтэ эбээ таhарhан н\хэдтэеэ эблэрхэ шухала. Гахай хадаа уруугаа хараад лэ, газар малтажа юрэ ябадаг бэшэ, харин х\хюу зугаатай амитан ха юм. Тиимэhээ шэнэ hанал бодол, hонин уршагта ябадалнууд заатаг\й энэ жэлдэ тантай тохеолдохо. Шара гахай хоншоортоо олон hайхан бэлэг асархал байха.

2019 ондо мартагдашаг\й hонирхолтой ажаhуудал ерэхэ. Ажамидарал гээшэ жэгтэй hайхан юумэн гэжэ этигэжэ, баяртай, жаргалтай байдалдаа баясахат. Олонхи зон хэзээ нэгэтэ х\рэжэ ерэхэ баян тарган байдал х\сэн х\леэхэеэ болижо, м\нёёдэрэйнгёё байдалай жаргал мэдэрхэ. Энэ жэлдэ тон жаргалтайнууд – уhанай hуудалтай Рак, Скорпион, Загаhад тэмдэгтэйш\\л. Тэдэ алишье \йлэдэ илалта туйлаха, юуб гэхэдэ, хуби заяан шанга, эрид х\сэгшэдтэ дуратай бшуу. Гэхэ зуура, б\хы зоной hанаhан, х\сэhэн юумэн заатаг\й б\тэхэ. Б\хы юртэмсэ энээнэй т\лёё оролдохо бшуу.

Гахай гээшэ хэрэлдэхэ дураг\й, амгалан байдалда дуратай амитан хадань, гаража ерэхэ Шэнэ жэлнай амгалан намдуу, х\н зон болгоомжотой, бодомжолготой байха. Энэ жэлдэ х\н б\хэн али нэгэ з\рилдёётэ байдалhаа ходоржо, хэлээ ойлголсохо, эблэрхэ. Гахай жэл т\би дэлхэй дээрэ \нэн сэхээр, ухаатайгаар х\тэлбэрилэгшэдые дэмжэдэг. Эрид ябадалда дураг\й хадаа арад т\мэндёё жаргал \з\\лхэеэ оролдохо.

Гахай эсээб гэжэ мэдэхэг\й, эсэн сусанг\й ой модоор тэнэжэ, тэжээл хоолоо олоод лэ ябаха. Тиимэhээ х\хюутэйгээр, байhан байдалдаа баяртайгаар ажаhуубал, Гахай жэлэй хамгаалга доро ажана тэнюун ажаhуухал хабди.

Гахай гээшэмнай г\н ухаатай, дээдын нарин сэдьхэлтэй амитан, аюулта байдал холоhоо мэдэржэ, усадхахаяа оролдодог. *айн сэдьхэлтэй, урагшаа hанаатай, ажалша бэрхэ, амжалтада тэг\\лдэг зониие Гахай жэл дэмжэхэ. Энэ жэлэй н\лёёгёёр х\н б\хэн х\гжэхэеэ оролдохо, урдань ушарhан бэрхэшээлн\\дhээ айнг\й, амжалта туйлахые х\сэлжэ, эгээл хатуу х\шэр асуудалнуудые шиидхэхэеэ шамдаха. Байра дээрээ гараа hула табяад лэ ажаhууха бэшэ, эрдэм мэдэсэеэ дээшэл\\лхэ, аяншалха, х\н зонтой харилсахада, ехэ hайн байха. Энэ жэлдэ \мсын хэрэг эрхилхэдэ, ажалай харгыгаар дээшээ бодохо арга олдохо. Эрдэмтэдтэ, шэнжэлэгшэдтэ угаа hайн байха. Гэбэшье, ямаршье мэргэжэлтэй зон оньhон аргада д\ршэжэ, ёёдёё болохо зэргэтэй.

М\нгэн зёёри тухай хэлэбэл, зунай болон намарай хаhада олзо оршотой байхат. Ехээр оролдобол, олзо заатаг\й ерэхэ. Элдэб хэлсээн\\дые баталжа, ажаhуудалайнгаа байдал hайжаруулжа болоно. Гэхэ зуура, урьhаламжаар м\нгэ абалтаг\й, hёёргэнь \гэхэдэ, бэрхэшээлтэй.

Х\хюу зугаатай Гахай жэл гансаараа ябаhан залуушуулда хани н\хэртэй болохыень хамhалсаха. Харин гэр б\лэтэй зон \хиб\\дтэй болохые т\сэблэхэ. Гахай жэлдэ айл боложо гэрлэгшэд жаргалтай байха. Энэ жэлдэ ганса х\н зоной харилсаан бэшэ, м\н г\рэн т\рэн\\дэй харилсаан hайжарха. Гансал энхэ эл\\р байдалдаа гахай хайша хэрэг хандадаг, тиимэhээ бэе махабадтаа анхаралтайгаар хандажа, эмшэд, аргашадта саг соогоо \з\\лжэ байха шухала.

Байгаалиин уларилай шэнжэ тухай хэлэбэл, гахай гээшэмнай ёёрсэ hанаатай амитан ха юм даа. Тиимэл хадань, байгаалиин элдэб оhолто ушаршье тохеолдожо магад. Гэхэ зуура, 2019 он б\хыдёё hайн, \ргэн арга боломжонуудые х\н зоной урда дэлгээнэ, гансал оролдожо, х\сёёрёё, ухаан бэлигээрээ туйлахал хэрэгтэй.

 

Н. Цыденова бэшэжэ абаба

Просмотров: 199 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Февраль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020uCoz