Пятница, 14.06.2024, 17:51
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2019 » Сентябрь » 6 » Т\ймэр сарагшадай м\рысёён
15:18
Т\ймэр сарагшадай м\рысёён

Сентябриин 4-дэ Оhо тосхондо Усть-Ордын Буряадай тойрогой т\ймэр сарагшадай албанай х\дэлмэрилэгшэдэй м\рысёён \нгэрбэ. Тэрэнэй эмхидхэгшэ – Эрх\\гэй областеор Россиин МЧС-эй ахамад Управлени, Усть-Ордын Буряадай округой захиргаан, «Оhын аймаг» гэhэн муниципальна байгуулалта болоно.

Эндэ манай тойрогой зургаан аймагуудай, Эрх\\, Ангарск хотонуудай суглуулдамал команданууд сугларба.

Энэ м\рысёён гурбадахияа \нгэрhэн байна. Пожарна албанай ветеран, сагhаа урид наhа бараhан, дотоодын албанай полковник Леонид Мантыковай кубогто х\ртэхын м\рысёёндэ \ндэhэн спортын з\йлн\\д оруулагдана.

Оhын аймагай Эрхэдэй нютагhаа гарбалтай Леонид Данилович Боохон тосхоной пожарна частиин дарга байhан, гушаад жэлэй туршада х\н\\дые галай аюулhаа хамгаалhан байна.

Эрх\\гэй областеор Россиин МЧС-эй духовой оркестрэй абяан доро жагсаал эхилбэ.

Спартакиада нээлгын жагсаалай т\р\\ зэргэдэ недондоной м\рысёёнэй илагша Оhын аймагай команда гэшхэлбэ. Эндэ 46 х\н\\д х\дэлнэ.

Хойноhоонь hубарин бусад аймагуудай команданууд ябана. Парадые дотоодын албанай отставкын полковник, УОБО пожарна албанай х\ндэтэ ветеран Иван Иванов х\тэлбэ.

Эрх\\ можын Губернаторай орлогшо – тойрогой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев, Леонид Мантыковай х\б\\н Владимир болон бусад м\рысёёнэй хабаадагшадые мэндэшэлэн, hайхан х\сэлн\\дые хэлэбэ.

– Энэ м\рысёён манай нютагай Леонид Данилович Мантыковай дурасхаалда зорюулагдана. Ехэ баяр баясхаланиие д\тын х\н\\дтэнь, пожарна албанай ветерануудта х\ргэнэбди. Манай тойрогто мэдээжэ, х\ндэтэй х\н\\дэй дурасхаалда олон хэмжээ ябуулганууд \нгэргэгдэжэ байдаг. Энэ спартакиада м\нёё гурбадахияа боложо байна. Эндэ аймагай олон \хиб\\д ерэжэ, пожарна албанай техникэтэй танилсажа, м\рысёён\\дтэ хабаадаба. Залуушуулые патриотическэ х\м\\ж\\\лгэдэ ехэ аша туhатай хэмжээ ябуулган гэжэ тоолоноб. Н\гёё жэл ондоо аймагуудhаа \хиб\\дые уриха хэрэгтэй байгаа, – гээд Анатолий Прокопьев хэлэбэ.

Yнэхёёрёёшье, эндэ ерэhэн \хиб\\дтэ тус хэмжээ ябуулган ехэ hонирхолтой байба. Тэдэнэр хоорондоо эстафетэн\\дтэ м\рысэбэ. 12 командануудай дундаhаа эрхэдэйн \хиб\\д т\р\\шын hуурида гараа.

Аймагай hурагшад пожарна техникэтэй танилсаа. Округой гулваатай хамта пожарна машинын подъемнигоор дээшээ гараhан байна.

М\н полевой кухниин гэрш\\хын хаашын амта \зёё.

 

Спортын з\йлн\\дээр шанга тулалдаанууд

Т\ймэр унтараагшад ганса галтай тэмсэхэhээ гадна масс-рестлинг, шулуу зёёлгэ, шатар наадаха, аргамжа таталга, пневматическа винтовкоор буудаха, буряад барилдаанда хаба шадалаа харуулха аргатай байhан. Б\хы эдэ з\йлн\\дээр хабаадагшадай дунда hонирхолтой тулалдаанууд \нгэрёё.

Масс-рестлинг 72 кг, 84 кг, 84 кг. дээшэ шэгн\\рин\\дтэ Сергей Ицаков (Эрх\\), (Иван Парфенов (Эрх\\), Сергей Аксенов (Ангарск) илагшад болобо.

Мэргэн буудагшаар алайрай командын Игорь Жмуров, эрхим шатаршанаар н\хэдэй Игорь Зверев гэгшэд тоологдобо.

Т\ймэрые усадхаха сорго дэлгээхэ м\рысёёндэ эрх\\гэй пожарнигууд шалгараа. Тэдэнэр 43.93 секундын туршада энэ даабари д\\ргээ. Хоердохи д\н харуулhан боохонойхид 49.51 саг харуулба.

Харин шулуу зёёлгёёр устьордын пожарна албанай т\лёёлэгшэ Анатолий Батанов недондонойнгоо илалта дабтажа, 665 очкогоор т\р\\лбэ.

Аргамжа таталгын м\рысёён олоной анхарал татаба. Харагша б\хэн ёёрынгёё командын т\лёё ехээр hанаашархаа. Финалда баяндайшуул оhынхидые булиба.

М\рысёёнэй эгээ шухала \е – б\хэ барилдаанай тулалдаанууд. Гурбан шэгн\\рин\\дтэ Анатолий Багдуев (Баяндай), Владимир Манжуев (Эрх\\), Василий Хуриганов (Усть-Орда) гэгшэд чемпионууд болобо.

Абсолютна т\р\\ hууриин илагша шанга тулалдаанда дахинаа Анатолий Багдуев болобо. Финалда тэрэ Василий Хуригановые диилээ.

Абсолютна чемпион Леонид Мантыковтанай гэр б\лэhёё хонин шанда х\ртэбэ.

Эгээл эрхим б\ргэдэй хатарай т\лёё пожарна албанай ветеран Илья Ивановай з\гhёё шан Анатолий Багдуев абаба.

Спартакиадын д\нгёёр Эрх\\ хотын команда илагша болобо. Энэ пожарна-абаралгын суглуулдамал командада зургаан частьнууд ороно. Отрядта Россиин спортын 6 мастернууд, нэгэ уласхоорондын спортын мастер ороно.

Хоердохи hуурида баяндайхид гараба. Гурбадахи hуури Эхирэд-Булагадай аймаг эзэлээ.

Б\хы илагшад, призернууд м\рысёёнэй эмхидхэгшэдэй грамотанууд, медальнууд, шангуудаар урмашуулагдаа.

Намжилма Цыденова

Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 230 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz